EN

smooth {határozószó}

volume_up
This should be done in a way which permits the smooth implementation of these rights.
Ennek a gyakorlatban zökkenőmentesen kellene megvalósulnia.
Ez az egész zökkenőmentesen fog lezajlani?
It is also in the interests of us all to ensure that programming can be done in a practical and smooth way.
Ugyancsak mindannyiunk érdeke, hogy biztosítsuk, hogy a programozás gyakorlatiasan és zökkenőmentesen történjen.

Példamondatok a(z) "smooth" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe would smooth over one awkward moment after another; he did it instinctively.
Egyik félresikerült pillanatot a másik után simította el, mintegy ösztönszerűen.
EnglishThis done he rolled and patted out the plasticine till he had a smooth surface.
Miután ezzel kész volt, a plasztilint addig ütögette, míg felszíne sima nem lett.
EnglishHowever, there are other countries where the transition has not been as smooth.
Ugyanakkor vannak olyan országok is, amelyekben az átmenet nem volt ilyen sima.
EnglishHe took one more sip of Scotch, so smooth, and let his head roll to the side.
Ivott még egy kortyot az italból, és hagyta, hogy feje félrebillenjen a nyakán.
EnglishI let go of the examination table and made a smooth four yards to the door.
Elengedtem a vizsgálóasztalt, és néhány sima, hosszú lépést tettem az ajtó felé.
EnglishSmooth Scaling the image to %1x%2 may take a substantial amount of memory.
Ha a képet %1x%2 méretűre nyújtja simán, a művelet igen sok memóriát igényelhet.
EnglishA passing shadow left his features as smooth and blank and unyielding as stone.
Egy komor árny lépett le az arcáról, selymes és kérlelhetetlen, mint a kő.
EnglishSir Charles had been smooth, dishonest, and powerful, and now he was dead.
Sir Charles sunyi volt, becstelen és befolyásos, most pedig itt fekszik holtan.
EnglishIt is important to maintain the schedule of this work and its smooth progress.
Fontos fenntartani ennek a munkának az ütemtervét és zavartalan alakulását.
EnglishEssentially, it does it by providing a smooth ramp of gradual step-by-step increment.
Lényegében úgy, hogy fokozatos módosulásokból egyenletes emelkedőt alakít ki.
EnglishJust now it held a curved, smooth-carved pipe, twin to the one he carried.
Most éppen egy sima, hajlott pipa hevert rajta, pont ugyanolyan, mint a másik.
EnglishA true blonde, he thought, smooth all over, with almost no down on her face or her arms.
Igazi szőke, gondolta, selyemsima, szinte még pihe sincs az arcán vagy a karján.
EnglishElmin-ster's rush became a smooth trot until he stood in front of the altar.
Elminster rohanása kényelmes sietséggé változott, s az oltár előtt megállt.
EnglishThis will no doubt improve the possibility of a smooth and timely implementation.
Ezzel kétségkívül megnő a problémamentes és kellő időben történő végrehajtás lehetősége.
EnglishShe sagged, forehead against a smooth and uncaring wall, and sobbed until she was empty.
Zokogva ütlegelni kezdte a kemény falat, míg már teljesen belezsibbadt az ökle.
EnglishThis icon converts a corner point or a smooth point into a symmetrical point.
Ez az ikon a sarokpontot vagy a sima pontot szimmetrikus ponttá alakítja.
EnglishHis gray hair was brushed neatly back from his smooth, tanned, barely wrinkled forehead.
Õsz haját szép rendesen hátrafésülte sima, napsütötte, alig ráncos homlokáról.
EnglishAt last El bent to her boots and drew forth six straight, smooth lengths of wood.
Végül El csizmáihoz lehajolva hat egyenes, alkarhosszú pálcát vett elő.
EnglishUncle Dale laid a hand on the smooth wood and slowly but firmly pushed it down.
Dale bácsi rátette a kezét a botra, és a tenyerével lassan, de határozottan leszorította.
EnglishSmall crease to the smooth forehead, the voice for a moment deepened by compassion.
- Apró redő a sima homlokon, a hang egy pillanatra elmélyül a részvéttől.

Szinonimák (angolul) a(z) smooth szóra:

smooth