angol-magyar fordítás erre a szóra: smoldering

EN

"smoldering" magyar fordítás

EN

smoldering {melléknév}

volume_up
smoldering (és: smouldering)
The smoldering leaves produced great rafts of smoke that drifted up to obscure the nest.
A parázsló levelekből hatalmas füstoszlop szállt fel, és körülölelte a fészket.
She had overlooked a stray lock of hair, which fell across her brow like smoldering fire.
Homlokába lógó aranybarna hajtincsei parázsló tűzként égették viasszerű arcát.
And there, sprawled on the smoldering carpet, lay the other one, blood flowing from his head.
És a parázsló szőnyegen elterülve, vérző fejjel feküdt a másik.

Példamondatok a(z) "smoldering" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe smoldering leaves produced great rafts of smoke that drifted up to obscure the nest.
A parázsló levelekből hatalmas füstoszlop szállt fel, és körülölelte a fészket.
EnglishShe had overlooked a stray lock of hair, which fell across her brow like smoldering fire.
Homlokába lógó aranybarna hajtincsei parázsló tűzként égették viasszerű arcát.
EnglishThe Weequay's smoldering corpse slumped against his navigational station.
Testéből kékes fények csaptak ki, majd a weequay elnémult és elszenesedett.
EnglishSome had already slumped into the street, their robes and pajamas smoldering.
Mások már füstölgő házikabátban és pizsamában zuhantak ki a járdára.
EnglishIn little more than half a minute, the smoldering carnage lay a mile behind them.
Túl gyorsan fordult le a nyugati lejárón, de az Expedition szerencsére megtartotta egyensúlyát.
EnglishHe spent the entire trip in a slow smoldering rage about something that had nothing to do with me.
Az egész úton magában fortyogott valami miatt; aminek semmi köze sem volt hozzám.
EnglishThe judge found himself sitting behind the smoldering ruins of his desk.
A bíró azon kapta magát, hogy asztala törmelékhalma mögött gubbaszt.
EnglishThe vapor was as thick as smoke rising from a pile of smoldering damp mulch.
A pára sűrű volt, mintha füst gomolygott volna nedves avarból.
EnglishI saw Setheus look at the pile of smoldering heads, and then again at me.
Setheus a füstölgő fejekre pillantott, majd ismét engem nézett.
EnglishThe am-munition began to explode; he could feel his blouse smol-dering.
A muníció egyre sűrűbben robbant, érezte, hogy füstöl a zubbonya.
EnglishBehind all this contemptuous dismissal on my part was a smoldering anger and a disappointment.
Megvető, elutasító szavaim mögött harag és kiábrándultság rejtőzött.
EnglishAnd there, sprawled on the smoldering carpet, lay the other one, blood flowing from his head.
És a parázsló szőnyegen elterülve, vérző fejjel feküdt a másik.
English`I am in danger, danger,' Claudia said with that smoldering wrath.
Veszélyben vagyok, veszélyben mondta izzó haraggal Claudia.
EnglishThe giants were fallen into a smoldering heap upon which men poured more pitch, more kindling.
Az óriások üszkös kupaccá omlottak, amelyekre ismét gallyakat vetettek és szurkot öntöttek az emberek.
EnglishTwenty porno houses had been torched in the B.C. area, and many were still smoldering.
Washington környékén húsz pornómozit, illetve bárt gyújtottak fel az éjjel; itt-ott még mindig izzott a parázs.
EnglishIt was the burnt one, the suffering and dying woman, her hair full of small flames, her bones smoldering.
Hanem az égett, a szenvedő, haldokló asszony: hajában apró lángok lobogtak, csontjai üszkösödtek.
EnglishShe looked down at the heap of blasted, smoldering bones in front of her, and started to cry again.
Lenézett maga elé a felrobbantott, megrágott, összetört és széttépett csontkupacra és újra sírva fakadt.
EnglishSinidic tripped over the smoldering body of an ice creature.
Az oldalánál lapuló Sinidic megbotlott és elesett.
EnglishIn 2 minutes, primary charges will blow base charges and a few square blocks will be reduced to smoldering rubble.
Két perc múlva, a gyújtótöltet robbantja a fő tölteteket, és néhány háztömb parázsló rommá lesz.
EnglishKirana Ti climbed to the top of the smoldering hulk of the AT-ST like a warrior who had just vanquished a monster.
Kirana Ti felmászott az AT-ST füstölgő tetejére, mint egy harcos a frissen elejtett szörnyetegen.

Szinonimák (angolul) a(z) smoldering szóra:

smoldering