angol-magyar fordítás erre a szóra: to smile at

EN

"to smile at" magyar fordítás

EN

to smile at {ige}

volume_up
They would smile when she was singing, in that staged artificial smile.
Amikor énekel, biztosan mosolyog, színpadi műmosollyal.
Whitehead turned his head slightly to see if there was a smile on Toy's face.
Whitehead egy pillanatra hátranézett, hogy lássa, vajon mosolyog-e Toy.
It was the smile of a man whose mind is not smiling.
Ez a mosoly olyan emberé volt, aki belülről nem mosolyog.
to smile at
Only one to suckle at her breasts and smile at her in the mornings.
Csak egyet, hogy legyen, aki az emlőjét szívja és rámosolyog reggelenként.
They all saw him look over his shoulder and smile reassuringly at someone they could not see.
- A többiek látták, hogy saját válla felett hátranéz és rámosolyog valakire, akit innen nem láthattak.

Példamondatok a(z) "to smile at" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishLemoine smiled, and something in his smile seemed to attract Anthony's attention.
Lemoine mosolygott, s volt valami a mosolyában, ami figyelmessé tette Anthony t.
EnglishIgraine's mouth only stretched a little; the smile went no deeper than her teeth.
Igraine csak egy cseppet mosolyodott el, a mosoly nem hatolt mélyebbre a fogánál.
EnglishIt is always best spoken with a shrug, a smile, and hands tipped up to the sky.
Leginkább mosolyogva, egy vállrándítás kíséretében mondják, égnek emelt kézzel.
EnglishThe hermit's eyes met his, and just a hint of a smile showed on his grizzled face.
A remete tekintete találkozott az övével, és halvány mosoly jelent meg az arcán.
EnglishI have - a smile played for a moment round her lips - my private distractions.
Megvannak egy pillanatig mosoly játszadozott ajka körül a magány kis kedvtelései.
EnglishHis smile exaggerated the crinkles around his eyes and made him look more rugged.
Mosolya hangsúlyozta a szeme körül a szarkalábakat, és ez csak fokozta érdességét.
EnglishHearing the scribe curse in anger almost brought an amused smile to Riven's face.
A szitkozódó, szerencsétlenkedő írnok látványa már-már mosolyt csalt Riven arcára.
EnglishHe turned back to King Gax, who had watched the interchange with a wintry smile.
- Visszafordult Gax királyhoz, aki komor mosollyal figyelte a kis közjátékot.
EnglishDirector Foley might take it personally, PriceO'Day observed with half a smile.
Foley igazgató úr még személyes ügynek venné jegyezte meg bazsalyogva Price-O'Day.
EnglishPatrick Redfern said with a smile: That's certainly the commonsense explanation!
- Mindenesetre ez az értelmes magyarázat - mondta Patrick Redfern mosolyogva.
EnglishEven the Communists on the spot were obliged to smile when they read about it.
Még a kommunisták is kénytelenek voltak nevetni, amikor ezt a jelentést olvasták.
EnglishHe thought of what he carried in his briefcase and permitted himself a small smile.
Arra gondolt, mit visz most a táskájában, s megengedett magának egy kis mosolyt.
EnglishEl decided to act as if it was a smile of welcome, and tremulously matched it.
El úgy határozott, hogy üdvözlésnek veszi a mosolyt és kis késéssel viszonozta.
EnglishThen, as a slight smile came to her lips and she spoke, he changed his opinion.
Azután, amikor az asszony elmosolyodott és megszólalt, megváltoztatta a véleményét.
EnglishHer smile ironic, she tilted over the table until their noses were almost touching.
Szerén ironikusan elmosolyodott, s előredőlt, míg majdnem az orruk is összeért.
EnglishThere was a wide smile on his face as he went down on his haunches to greet her.
Széles mosoly terült el a fiú arcán, miközben letérdelt Tesla mellé, hogy üdvözölje.
EnglishThe face that would never again smile, the voice that Trull would never again hear.
Egy arc, mely többé nem húzódik mosolyra, egy hang, amit Trull többé nem hallhat.
EnglishHe paused for a second, looked at his watch, then offered them a pleasant smile.
Egy másodpercre elhallgatott, órájára nézett, majd nyájasan a társaságra mosolygott.
EnglishYou can't leave it to me, Miss Birdie, I say, and offer her my sweetest smile.
Nem hagyhatja rám, Miss Birdie válaszolom, és a legédesebb mosolyomat küldőm felé.
EnglishHe glanced at the passport, then at Monk, nod-ded, and gave a professional smile.
Ránézett Monkra, majd az útlevélre, bólintott, és rutinszerűen elmosolyodott.

Hasonló fordítások a(z) "to smile at" szóra magyarul

smile főnév
Hungarian
at
Hungarian
to get at ige
to come at ige
to run at ige
to peg at ige
to make at ige
Hungarian
to look at ige
to hammer away at ige
Hungarian
to throw at ige
Hungarian
to gnaw at ige
Hungarian