EN

smell {főnév}

volume_up
My senses cross, like so many threads to make a knot: taste, see, smell, feel.
Összegubancolódik bennem a látás, a szaglás, a tapintás és a hallás.
If the whole were hearing, where would be the smelling?
Ha meg csupa hallás, hol volna a szaglás?
So, in Foyle, sound registered as sight, motion registered as sound, colors became pain sensations, touch became taste and smell became touch.
Foyle agyában tehát a hang látványként volt nyilvántartva, a mozgás hangként, a színek fájdalomérzetté alakultak, a tapintás ízleléssé és a szaglás tapintássá.
The smell was noxious, the smell was that of human flesh burnt or something thereof.
A szag förtelmes volt, az égett emberi testnek és még valaminek a bűze.
He let himself in and the smell hit him at once - be bloated, green smell of corruption.
Belépett a házba, és azonnal megcsapta a szag a rothadás orrfacsaró bűze.
The smell was wet and awful, charred and yet somehow creamy.
Borzalmas szag terjengett: égett, nyirkos és mégis furcsamód bársonyos.

Példamondatok a(z) "smell" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English'The black threads, the white goo, why the leaves are melting, what that smell is.
- A fekete szálak, a fehér trutymó, miért olvadtak szét a levelek, mi ez a szag.
EnglishThe smell of incense rose from the silver censer as the priest circled the coffin.
Tömjénillat gomolygott az ezüst füstölőből, miközben a pap körüljárta a koporsót.
EnglishHis breath was redolent of tobacco; there was the smell of Brylcreem and sweat.
Leheletéből áradt a dohányszag, verejték szaga vegyült hajolajának finom illatába.
EnglishI know your scent too, and the things you've seen, I know the smell of the wind on
- Ismerlek téged - suttogta Morrigan, az apja mellkasához dörgölve a homlokát.
English'The weight alone would put me on my knees - not to mention the awful smell.'
Már pusztán a súlyától is összeesnék nem is beszélve arról a borzalmas szagról.
EnglishShe could smell the fragrant wax of the candles Rita always lighted by her bed.
Ágya mellől, ahol Rita minden este gyertyát gyújtott, érezte a viasz finom illatát.
English'Yes, well, it's a nice smell,' Yay said, getting up and going back to the windows.
Igen, kifejezetten kellemes mondta Yay, majd felállt és visszament az ablakhoz.
EnglishThe air was thick with the acrid smell of freshly burnt wood and paint and carpet.
A levegőben frissen megpörkölődött fa, festék és szőnyeg maró bűze terjengett.
Englishthere was the smell of gasoline that she just couldn't tear herself away from.
Bolondult érte, akárcsak a benzinszagért, amivel egyszerűen nem bírt betelni.
EnglishAnd the Chinese -- My great-grandmother said only that the unicorn had a good smell.
- A dédnagyanyám csak annyit mesék, hogy az egyszarvúnak nagyon jó illata volt.
EnglishHe started toward the penthouse; the smell had become so dense it was almost edible.
A legfelső szintre indult; a búz olyan átható lett, hogy szinte harapni lehetett.
EnglishThe blade sizzled past his head, but left the smell of burning hair in his nostrils.
A penge elsuhant feje mellett, de orrában perzselt haj szagát hagyta maga után.
EnglishShe hugged his warm body; she nestled in the smell of her own rich sex all over him.
Majd hozzátörleszkedett meleg testéhez, és szinte belesajtolta nemének illatát.
EnglishThere was a smell of chocolate in the air, and the sound of carols being sung.
Olyan magas volt, hogy a tetejére illesztett csillag a mennyezetet bökdöste.
EnglishIt must be Hagsgate, and yet there's no smell of sorcery, no air of black magic.
- Varázsló vagyok, akit elhagyott a varázsereje, és ez azt jelenti: senki.
EnglishShe stepped in, and then stopped as the dusty sweetish smell of the room caught her.
Belépett, de rögtön meg is torpant, mellbe vágta a szoba émelyítő, poros levegője.
EnglishAll this brain power over here is starting to smell like burning batteries.
Ennek a rengeteg agyenergiának kezd olyan szaga lenni, mint a kisült elemeknek.
EnglishShe smelled them; there was a faint fragrance there, under the smell of dust.
Megszagolta a kezét: a porszagon kívül valami halvány illat szállt az orrába.
EnglishI could smell cash on him too, that unmistakable stale smell of filthy paper money.
Éreztem rajta a pénzt is, a piszkos papírpénz félreismerhetetlen, áporodott szagát.
EnglishThere was a sour smell of age in the air, as if somebody had left the gas on.
A levegőnek kesernyés dohszaga volt, mintha valaki nyitva hagyta volna a gázcsapot.