EN

smattering {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "smattering" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe had a smattering of Italian and he could make a guess at plain travellers' German.
Az olaszhoz is konyított valamit, sőt konyhanémettel is megpróbálkozott olykor.
EnglishIf there was not understanding in the early years, there was no smattering of fear.
Az első években nem volt benne se értelem, se a leghalványabb félelem.
EnglishHis smattering of English was enough to give him the drift of conversation.
Kevés angol tudása is elég volt ahhoz, hogy megértse, miről van szó.
EnglishA little black coffee and a smattering of rye would go well, I said.
Egy kis feketekávé meg egy korty whisky nagyon jót fog tenni mondtam.
English'Most Trolls have a smattering of Elene and even Styric.
A legtöbb troll ért valamit elénül, esetleg egy kicsit styrül is.
EnglishJust beyond the roadblock there was a smattering of small-arms fire from the ambush positions.
Közvetlenül az útakadály mögött a lesben álló feketegárdisták kézifegyvereikből szórványos tüzelésbe kezdtek.
EnglishTesla had a smattering of the language; enough to confirm that he was indeed making his farewells.
Tesla ismerte valamennyire a nyelvet, annyira mindenképpen, hogy megértse: Raul valóban istenhozzádot mond nekik.
EnglishShed only been to one funeral in her lifeher grandmothersbut she remembered a smattering of words from the ceremony.
Csak egy temetésen volt egész életében a nagymamájáén , de emlékezett pár szóra a szertartásból.
EnglishIt occurred to her that never in her life had she seen even a smattering of that passion in her beloved Alex.
Ekkor ötlött csak fel Julie-ban, hogy életében még soha nem látta ekkora szenvedélynek még csak a szilánkját sem az ő szeretett Alexében.
EnglishId a smattering, from traders.
EnglishThere was a faint smattering of applause.
Englishto have a smattering of sth
Englishto have a smattering of sth
Englishto have a smattering of sth
EnglishA smattering of fine words cannot hide the anti-popular nature of the proposals in the report, whose main thrust is the reactionary idea of 'demand-based water management'.
írásban. - (EL) A szép szavak nem takarhatják el a jelentésben szereplő javaslatok népellenes jellegét, amelynek a lényege az "igényalapú vízgazdálkodás” reakciós eszméje.

Szinonimák (angolul) a(z) smattering szóra:

smattering
English