EN

small {melléknév}

volume_up
It was small, not more than a quarter of a carat in weight, and unmounted.
A foglalatlan kő kicsi volt, semmiképpen nem több egy negyedkarátnál.
Not as small as a .22 calibre, for that is for rabbits and bares.
Huszonkét kaliberes túlságosan kicsi volna, mert az csak nyúlra való.
Eight or nine Persian rugs - a set of twelve small gilt Empire chairs.
Nyolc vagy kilenc perzsaszőnyeg, tizenkét kicsi, empire stílusú aranyozott szék.

Példamondatok a(z) "small" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe man in coveralls leaned in and produced a small aerosol can from his sleeve.
Az overallos férfi behajolt, és kis aeroszolos dobozt varázsolt elő ruhaujjából.
EnglishJessop pointed out a small man with crafty eyes and a shock of curly, fair hair.
Jessop egy alacsony, ravasz pillantású, bozontos fekete üstökű fickóra mutatott.
EnglishShe took her tray not into the big, gloomy dining-room but into the small study.
Fogta a tálcát, de nem a nagy, komor ebédlőbe vitte, hanem a kis dolgozószobába.
EnglishHe was heavy and soft, his jowls blurred with fat, his eyes small and set close.
Avalloch kövér és puha volt, lógott a tokája, két apró szeme közel ült egymáshoz.
EnglishBeyond, three small children worked in an acreage planted to oats and pot-herbs.
A zabbal és más növényekkel beültetett konyhakertben három kisgyerek dolgozott.
EnglishTheyll expel you for certain, but the voice was too small to convince her feet.
Így biztosan kirúgnak de nem volt elég ereje, hogy visszafelé fordítsa a lábait.
EnglishShe returned a few minutes later with a small shabby black notebook in her hand.
Pár perccel később tért vissza, kezében egy kis fekete, ütött kopott notesszal.
EnglishIt may also help to gain additional income, especially in small, family holdings.
Jövedelemnövelő szerepe is lehet, különösen a családi kisvállalkozások esetében.
EnglishBut small and medium-sized enterprises in Europe should have their own standard.
De az európai kis- és középvállalkozásoknak rendelkezniük kell saját standarddal.
EnglishSmall tremors ran through it, as though something inside was having a little fit.
Remegés futott végig rajta, mintha valami élőlénynek lenne benne görcsös rohama.
EnglishWe found about three ounces of small nuggets in Guys cabin along with some dust.
Guy kunyhójában találtunk vagy három uncia apró aranyrögöt meg egy kis aranyport.
EnglishHe twisted down into a knot that squeezed away his life in small, scarlet drops.
Göbbé csavarodott, amely apró, skarlát cseppekben préselte ki belőle az életet.
EnglishThey fought with firearms, grenades, knives, mortars, and small rocket-launchers.
Lőfegyverekkel, gránátokkal, késekkel, mozsarakkal és kőhajító géppel harcoltak.
EnglishA moment later, Shea produced the small leather pouch with its precious contents.
Sheának a következő pillanatban már a markában is volt az értékes kis bőrtasak.
EnglishBut this illustrates the fact that dimensions can be of two sorts: big and small.
Ez a példa azonban szemlélteti hogy két fajta dimenzió létezhet, nagy és parányi.
EnglishTheir footsteps and the occasional breeze were stirring up small devils of dust.
Az időnként fel-felerősödő szél felkavarta lábuk nyomán az ördögi porfelhőket.
EnglishHe saw a tiny drone, small and grey-white, near one of the windows of the house.
Észrevett egy kis drónt, szürke-fehér színűt, a ház egyik ablakának közelében.
EnglishThomas reflected that it was rather a large barbaric earring for so small an ear.
Thomas arra gondolt, hogy elég nagy és otromba fülbevaló egy ilyen kicsi fülbe.
EnglishShe left a legacy to Barrett and a small one to Hurstall, the rest to Mary Aldin.
Valamennyit Barrettre hagyta, egy keveset Hurstallra a többit pedig Mary Aldinre.
EnglishIn his hand he had a light green jacket, covered with small bright-red designs.
Egy apró, élénkpiros mintákkal díszített világoszöld dzsekit tartott a kezében.

Szinonimák (angolul) a(z) small szóra:

small