angol-magyar fordítás erre a szóra: slyly

EN

"slyly" magyar fordítás

EN

slyly {határozószó}

volume_up
He looked at her slyly from the corners of his eyes.
- S a szeme sarkából nagy ravaszul pillantott Pollyra.
Smiling slyly, June countered: What did you do?
June nagy ravaszul kérdéssel válaszolt: - Hát te?
Reegesk slyly lowered his eyes to indicate the blaster that Het Nkik held in his lap, hidden by the table.
Reegesk ravaszul kacsintott a lézerfegyver felé, amit Het Nkik az ölében rejtegetett.
No doubt he took another road, or stayed to greet his mother, or perhaps-he grinned slyly -to keep the Beltane feast.
- Nyilván más utat választott, vagy bevárta az anyját, vagy talán - vigyorgott alattomosan - ott kívánja megünnepelni a Beltane-t.

Példamondatok a(z) "slyly" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishYou do but I find ingrates all around me eternally, said Lestat, smiling slyly.
Azt hiszem, elbagatellizálom a dolgot, ha úgy fogalmazok, hogy mélységesen lekötelezett.
EnglishNot with a flagon that small, you aren't, Torm replied slyly, from just out of reach.
- Ilyen apró zászlóval nem - felelte Torm álnokul, kartávolságon kívülről.
EnglishI reached for it, fumbled at it, felt it shrink slyly from my touch.
Érte nyúltam, megtapogattam, és éreztem, hogy félénken visszahúzódik érintésem elől.
Englishasked the knight Sir Owain Montbelle slyly.
Talán elébb meg kellene ismertetnünk a hóhérral vigyorgott kajánul Sir Owain Montbelle lovag.
EnglishOr perhaps the seashells^the qelippot, the beginnings of ruin-were slyly waiting in ambush somewhere.
Vagy pedig a kagylók, a kelippó-k, a romlás fejedelmei, ott lestek, ugrásra készen.
EnglishAnd once in my presence he bent down and said slyly to her: And the first full-sized murder you commit.
Egyszer jelenlétemben lehajolt, megsimogatta a kislány fejét, és így szólt:
EnglishYou seem to remember these points very well, murmured Poirot slyly.
- Úgy veszem észre, nagyon is jól emlékszik az ilyen apró részletekre - dünnyögte sunyin Poirot.
EnglishTalen looked slyly at the leather purse hanging from his father's belt.
Talen szégyenlősen az apja övéről lógó erszényre sandított.
EnglishLeader of the Elves, it asked slyly, what will you do to save them?
Elfek vezére, kérdezte sunyin, mit teszel, hogy megmentsd őket?
EnglishReegesk slyly lowered his eyes to indicate the blaster that Het Nkik held in his lap, hidden by the table.
Reegesk ravaszul kacsintott a lézerfegyver felé, amit Het Nkik az ölében rejtegetett.
Englishhe queried easily, almost slyly.
Na és értékes ez a Kard, gnóm? kérdezte hanyagul, szinte dévajul.
EnglishOne smiled, and another put his fingers in his mouth slyly.
Egyikük mosolygott, egy másik bátortalanul a szájába vette a kezét.
EnglishBut then Archie laid his finger alongside his nose and looked slyly up into the mirror again.
Valamennyiüket elveszítettem - de Archie az orrára tette az ujját, és megint sunyin sandított a tükörre.
EnglishVery quickly, as if it had been waiting, a slyly questing tendril rose from unseen depths below.
Oly gyorsan, mintha csak erre várt volna, egy kíváncsiskodó csáp emelkedett ki a láthatatlan mélységből.
EnglishHe looked at her slyly from the corners of his eyes.
- S a szeme sarkából nagy ravaszul pillantott Pollyra.
EnglishHe said slyly, 'Kickin up your heels a little, Joey, I guess.'
EnglishSlyly learning spells is of course the aim of most who enter covertly, but she feels different to me, somehow.
A legtöbben új varázslatokat akarnak megtanulni a könyvtárban, titokban persze, de ő valahogy másnak tűnik.
EnglishWell, have them you can, another voice said slyly.
- Megszerezheted őket - szólalt meg egy másik hang.
EnglishSmiling slyly, June countered: What did you do?
June nagy ravaszul kérdéssel válaszolt: - Hát te?
EnglishI have my sources, Alec continued slyly.
Megvannak a magam forrásai folytatta ravaszkásan Alec.

Szinonimák (angolul) a(z) slyly szóra:

slyly