angol-magyar fordítás erre a szóra: slums

EN

"slums" magyar fordítás

EN

slums {többes szám}

volume_up
One night I forced myself to make the long trek through the quiet streets to a shabby little theater called the Happy Hour near the waterfront slums.
Egy este rákényszerítettem magam, hogy megtegyem a hosszú utat a folyóparti nyomornegyed szomszédságában a Boldog Óra nevű lepusztult kis filmszínházig.

Példamondatok a(z) "slums" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishOnly in this way will ghettos and slums become proper parts of our cities.
Csak ilyen módon válhatnak a gettók és a nyomornegyedek városaink rendes részeivé.
EnglishSlaves, you speak of slaves when your slums are filled with starving children.
Rabszolgákról beszél, mialatt az önök nyomornegyedei zsúfolásig telnek éhező gyermekekkel.
EnglishI was with my friend Susan Meiselas, the photographer, in the Mathare Valley slums.
A barátommal, Susan Meiselas-sza a fényképésszel voltam a Mathare Valley nyomornegyedben.
EnglishThere weren't slums where people slept eight and ten to a room.
Nem voltak nyomoréknegyedek, hol nyolcasával-tízesével háltak egy szobában.
EnglishEven in the slums of India more than 50 percent of urban kids are going into private schools.
Még az indiai városok nyomornegyedeiben élő gyerekeknek is több mint a fele magániskolába jár.
EnglishThere were new plazas and new slums; new cars on the streets and new aircraft overhead.
Új terek és új lakónegyedek épültek; az utcákon új autók futottak, a levegőt modern repülőgépek hasították.
EnglishLook who just flew in from the slums of Beverly Hills.
Nézzenek oda ki repült ide Beverly Hills nyomornegyedéből.
EnglishNow, Mathare Valley is one of the oldest slums in Africa.
Mathare Valley Afrika egyik legrégebbi nyomornegyede.
EnglishThere were real slums hardly five minutes walk away.
Az igazi nyomornegyedek úgy öt perc járásra kezdődtek.
EnglishThis is a photo I took standing on the rooftops of one of the largest slums in the world in Mumbai, India.
Ez egy fotó amit a háztetőkön állva készítettem a világ egyik legnagyobb nyomornegyedében Mumbaiban, Indiában.
EnglishOne big difference in the villages, as opposed to the urban slums: there were more girls than boys who came to the kiosk.
Nagy a különbség a falvak és a városi nyomornegyedek között: a falvakban több lány jött mint fiú.
EnglishUnfortunately it is well known in every Member State what slums and what terrible conditions the Roma live in.
Sajnos minden tagállamban pontosan tudható, hogy a romák melyik nyomortelepen, hol élnek szörnyű állapotok között.
EnglishShe wouldnt think about the Mexican and Negro slums stretched out on the dismal flats south of the old interurban tracks.
Biztos nem gondol a régi országúttól délre, a komor lapályon meghúzódó mexikói és néger nyomornegyedekre.
EnglishWe passed across Holborn, down Endell Street, and so through a zigzag of slums to Covent Garden Market.
Átvágtunk a Holbornon, végigmentünk az Endell Streeten, és a sok kis kacskaringós, sötét utcán át kijutottunk a Covent Garden mögötti piacra.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, we know what ghettos and slums are like from our own experience.
az ECR képviselőcsoport nevében. - (CS) Elnök úr, hölgyeim és uraim, saját tapasztalatunkból tudjuk, hogy milyenek a gettók és a nyomornegyedek.
Englishhe wondered; and immediately saw the answer in the slums of his boyhood; in the balconies of theaters on the Lower East Side.
Miért? kérdezte magától; és rögtön meglátta a választ gyermekkorának nyomortanyáiban, a Lower East Side-i mozik zsöllyéiben.
EnglishThe slums I can handle alone.
EnglishSubject: Slums and development
EnglishWhile not perhaps the same as the slums of Cimmura, this part of the holy city was far less opulent than the area around the Basilica.
Bár nem is hasonlított Cimmura sikátoraihoz, a szent városnak ez a része korántsem volt olyan fényűző, mint a Bazilika körüli terület.
EnglishThere were land riots as the jaunting poor deserted slums to squat in plains and forests, raiding the livestock and wildlife.
Zavargások törtek ki, amikor a szegények átjauntoltak a nyomornegyedekből a mezőkre és az erdőkbe, és zsákmányul ejtették a vadat és a jószágot.

Szinonimák (angolul) a(z) slum szóra:

slum
English