angol-magyar fordítás erre a szóra: slum

EN

"slum" magyar fordítás

EN

slum {főnév}

volume_up
You were just part of the slum, and, like all slum-dwellers, taken for granted.
Az ember a nyomornegyed része lett, és mint ilyen, magától értetődő.
The picture on India is the Dharavi slum of Mumbai in India.
A kép Indiáról a Dharavi nyomornegyed Mumbaiban, Indiában.
The looks directed at them by the inhabitants of this slum were unfriendly, even hostile.
A nyomornegyed lakói barátságtalan, ellenséges pillantásokkal méregették őket.

Példamondatok a(z) "slum" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishA staggering 900 million people, one in every six people, live in an urban slum.
Mintegy 900 millióan, minden hatodik ember nagyvárosi nyomornegyedben él.
EnglishThe looks directed at them by the inhabitants of this slum were unfriendly, even hostile.
A nyomornegyed lakói barátságtalan, ellenséges pillantásokkal méregették őket.
EnglishYou were just part of the slum, and, like all slum-dwellers, taken for granted.
Az ember a nyomornegyed része lett, és mint ilyen, magától értetődő.
EnglishHe's a slum kid trying to get out of a bad environment, you see, and those words .
Nyomornegyedben született, és megpróbál kitörni a rossz környezetből.
EnglishThey even showed pictures on TV of the slum areas-but they also showed automobiles.
Még a gettókat is bemutatták a tévében, azokat a lakónegyedeket, ahol a feketék nyomorognak.
EnglishThe row house in the slum in Philadelphia had been filled with tables.
A philadelphiai nyomortelep sorháza tele volt asztalokkal.
EnglishThe picture on India is the Dharavi slum of Mumbai in India.
A kép Indiáról a Dharavi nyomornegyed Mumbaiban, Indiában.
EnglishNow the glow reminded him instead of Slum Icon Woods, where order had been banished and chaos was king.
A látvány most a Shoufeen-ligetre emlékeztette, ahonnan elmenekült a rend, ahol a káosz volt az úr.
EnglishIt wasn't that, but it wasn't a neon-lighted slum either.
Nem volt az, de nem volt neonfényes nyomortanya sem.
EnglishSlum entertainment centers stood on rickety durasteel stilts in the glimmering wet marshland.
A hutt faj teljesen kizsákmányolta egy-egy bolygó ásványi kincseit, nem törődve a környezetszennyezés pusztító hatásával.
EnglishThe kids who did it weren't raised in a slum.
A bandába verődött suhancok még csak nem is nyomorogtak.
EnglishHe had even been attacked a few times in barroom arguments, when his world had carried him down into the dregs of some slum or port.
Sőt meg is támadták kocsmai szóváltásokban, amikor munkája miatt el kellett vegyülnie a nyomornegyedek vagy kikötők söpredékében.
EnglishBeyond that arch was a wooden fence, high, unpainted, rotted with age, grimed with city dirt, and a foot or two of sour slum soil, nothing else.
A boltív mögött magas, festetlen, kopott és piszkos fakerítés állt, valamint néhány lábnyi föld hevert ott, semmi más.
EnglishMatt loves to slum.
EnglishThe district was a slum.
EnglishBut here, in a street that was almost a slum, serving out yellow-jacketed trash at thirty bob a week - what hope was there in a job like that?
Itt azonban, ezen a nyomornegyedhez nagyon is hasonló helyen, ahol heti harminc shillingért sárga egyenborítású szeméttel szolgálta ki a közönséget, itt mit remélhetett?
EnglishBut the final war, as usual, proved to be the next-to-the-final, and Bastion West Side's shattered buildings and gutted alleys were patched into a crazy slum by squatters.
Így a kerület az idők során düledező épületek és sikátorok labirintusává alakult, nyomornegyeddé, amelyben senki nem igazodott el, és ahová mindenféle népség betelepedett.
EnglishIf you sell all the properties which are extra-legal, the slum-valued properties which are not part of the legal system in the developing countries, you will achieve USD 7 trillion.
Ha eladjuk valamennyi jogon kívüli ingatlant, a nagyon kis értékű, jogrendszeren kívüli ingatlanokat a fejlődő országokban, az összeg 7 billió USA-dollárt tesz ki.
EnglishMr President, as someone who has visited Kenya previously and in particular the slum areas in Nairobi, I am familiar with the corruption that was in place even prior to this election.
Elnök úr, mint olyan ember, aki korábban ellátogatott Kenyába, és különösen a Nairobi körüli nyomornegyedekbe, jól ismerem a korrupciót, ami ott uralkodott a választások előtt is.

Szinonimák (angolul) a(z) slum szóra:

slum
English