angol-magyar fordítás erre a szóra: sluggishly

EN

"sluggishly" magyar fordítás

EN

sluggishly {határozószó}

volume_up
sluggishly (és: slack)
The aircraft were behaving sluggishly with two fuel tanks under each wing.
A gépek lomhán mozogtak a szárnyak alá függesztett üzemanyagtartályok miatt.
Two wasps were crawling sluggishly about on the roof beside the hole in the flashing.
Két darázs mászkált lomhán a tetőn, a feltépett zsindely mellett.
He stirred sluggishly, feeling as if he were weighted and bound.
Lomhán fészkelődött, úgy érezte, béklyók és koloncok nyűgözik.
sluggishly

Példamondatok a(z) "sluggishly" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishShe snapped her fingers under his nose, and he blinked sluggishly at the dry sound.
Donna az ujját pattogtatta a kisfiú orra előtt, mire az álmatagon pislogni kezdett.
EnglishHe was wrestling sluggishly with the many unknowns bearing on their death or survival.
Makacsul birkózott a rengeteg ismeretlennel, ami életüket vagy halálukat megszabta.
EnglishThe aircraft were behaving sluggishly with two fuel tanks under each wing.
A gépek lomhán mozogtak a szárnyak alá függesztett üzemanyagtartályok miatt.
EnglishQueen Sollace was still somewhat torpid and her thoughts came sluggishly.
Sollace királyné még nem tért teljesen magához és az agya sem forgott elég gyorsan.
EnglishEven sore-eyed and sluggishly weary, she felt a great sense of momentum.
Feszült benne a lendület, holott fájt a szeme, és lomha volt a fáradtságtól.
EnglishThey walked on, following the river to where it wound sluggishly out of the deep woods east.
Továbbmentek, követték a folyót, amely lomhán kígyózott az erdők mélyén kelet felé.
EnglishSluggishly Breer looked around the room for someplace to sit, or at least lean.
Breer körbepillantott, hová ülhetne vagy legalább támaszkodhatna.
EnglishHer fingers left deep grooves from which blood and pus began to flow sluggishly.
Körmei mély árkokat hagytak, melyekből vér és genny patakzott.
EnglishTwo wasps were crawling sluggishly about on the roof beside the hole in the flashing.
Két darázs mászkált lomhán a tetőn, a feltépett zsindely mellett.
EnglishShe moved away from the bed, her eyes drifting more sluggishly over the room.
Otthagyta az ágyat, tekintete húzódozva pásztázta a szobát.
EnglishAs the others moved sluggishly to respond, loud thumps reverberated through the Firestorm.
A legénység tagjai vonakodva engedelmeskedtek, amikor erős rázkódások futottak végig a hajótesten.
EnglishHer eyes were glassy and she looked about herself sluggishly as we descended the screw stairs.
Réveteg, üveges, bámész szemmel bandukolt le a csigalépcsőn.
EnglishHe stirred sluggishly, feeling as if he were weighted and bound.
Lomhán fészkelődött, úgy érezte, béklyók és koloncok nyűgözik.
EnglishI heard the creeping rumble of cars passing sluggishly in front.
tam a ház előtt vonszolódó autók elnyújtott morajlását.
EnglishA few wasps were crawling sluggishly over the paper terrain of their property, but they were not trying to fly.
Néhány darázs részegen mászott a fészek papírszerű felszínén, de nem próbáltak meg elrepülni.
EnglishRowan's eyes were moving sluggishly and rudely over me.
Rowan ráérősen és tapintatlanul jártatta rajtam a tekintetét.
EnglishClose off his bow goated an ungainly barge, moving sluggishly under a square sail of plaited reeds.
A hajó orra közelében egy idomtalan bárka bukkant fel, mely lomhán haladt nádból font, szögletes vitorlájával.
EnglishHe lay in a boat which swung with the waves but obeyed sluggishly the wind touch on its sail.
Tehetetlenül hevert a hajófenékben, miközben egyik hullámról a másikra siklott, s a szél lustán belekapott a vitorlába.
EnglishHeavy-bodied wasps crawled sluggishly over her face.
Kókadt, nehéz testű darazsak mászkáltak az arcán.
EnglishHe moved back sluggishly to the chair and sat down.
Majd lomhán visszament a székhez, és lerogyott.

Szinonimák (angolul) a(z) sluggish szóra:

sluggish