EN

slough {főnév}

volume_up
slough (és: dub, pool, puddle)
The world is a slough; let us try to live on the heights above it.
- A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon.

Példamondatok a(z) "slough" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishOthers pointed out where the slough from psychic weapons was still dangerous.
Más kijelzők a pszichikai fegyverek veszélyövezetét mutatták.
EnglishPresently they reached Farnham Common, and, after a wait at the cross road, got a bus to Slough.
Most értek Farnham Commonba, és kis várakozás után, a keresztútnál felszálltak a slough-i buszra.
EnglishThe world is a slough; let us try to live on the heights above it.
- A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon.
EnglishAnd an uncommonly queer slough, too, replied Vautrin.
- Fura egy posvány - vágott vissza Vautrin.
EnglishJeter keeps one up at the Cockleburr Slough.
Jeternek van egy ladikja a Cockleburri-öbölnél.
EnglishSo today, I'm collecting what I shed or slough off -- my hair, skin and nails -- and I'm feeding these to edible mushrooms.
Ma összegyűjtöm, amiket elhullattam, lehámlottam - a hajam, a bőröm és körmöm - és megetetem ehető gombákkal.
EnglishJeter's boat at the Cockleburr Slough, then float it downstream to where we'd be waiting at the bridge.
Meg kellett keresnie Mr. Jeter ladikját a Cockleburri-öbölnél, hogy lecsurogjon vele a folyón a hídhoz, ahol vártunk rá.
EnglishThe monks slough off their habits; they are head to toe in armor, a flaming cross on their snow-white cloaks.
A szerzetesek ekkor ledobják magukról a csuhát, s most derül csak ki, hogy páncélt viselnek, és kereszt vöröse lángol a hófehér köpönyegükön.
EnglishSlough was still half asleep.
EnglishFor his own part Gordon would sooner have walked to Slough and saved the bus fares, but he knew Rosemary would refuse.
Gordon a maga részéről inkább gyalogolt volna Slough-ig, hogy megspórolja a jegy árát, de tudta, hogy Rosemary ebbe nem egyezne bele.
EnglishTwo day-returns to Slough, five bob.
EnglishHe did his best to slough much of this off on Alistair Stanley end Mrs.
Megpróbálta a lehető legnagyobb részét átlőcsölni Mr. Stanleyre és Mrs. Montgomeryre, de még így is sok landolt az ő íróasztalán.
EnglishFollowing its southeasterly course across the dark plain their eyes were drawn to the majestic buildings of the Slough Crematorium.
Amint követték délkeleti irányban útját a sötét síkságon, tekintetüket magukra vonták a Slough Krematórium fenséges épületei.
EnglishNot that love was a sucking slough from which a person needed to be retrieved, like a drowner from the wild surf, like an addict from addiction.
Nem mintha a szerelem mocsarából menekülni kellene, mint fuldoklónak a hullámtörésből vagy drogosnak az anyagtól.
EnglishIn the luxury of slough and
Englishto slough off a bad habit
EnglishGaffney, while Bernard, whispering, made an appointment with the Head Mistress for that very evening, from the Slough Crematorium.
Éppen most jöttek meg a Slough Krematóriumból magyarázta dr. Gaffney, miközben Bernard suttogva randevút beszélt meg az igazgatónővel aznap estére.
EnglishIn the road between Slough and Eton I fell asleep, and just as the morning began to dawn I was awakened by the voice of a man standing over me and surveying me.
A Slough-ból Etonba vezető úton újra elaludtam, s ahogy pirkadni kezdett, egy ismeretlen ébresztett fel; ott állt előttem és kérdően nézett rám, mintha méregetne.
EnglishHe feared he would disintegrate here, slough off into a pool of dissociated flesh and twitching muscles, a gelatinous mass that would drip down beneath the grated walkway of the bridge.
Attól félt, hogy itt és most fog széthullani, nem marad más belőle, mint húscafatok és vonagló izomdarabkák tarkította ragacsos pacni, amely majd lassan lecsorog a járda alá.
EnglishAs the Savage stepped out of his taxicopter a convoy of gaily-coloured aerial hearses rose whirring from the roof and darted away across the Park, westwards, bound for the Slough Crematorium.
Amint a Vadember kilépett a taxikopteréből, vidám színű légiravatalok konvoja repült el zúgva a tetőről, végigsuhant a park felett, nyugat felé, a Slough Crematorium irányába.

Szinonimák (angolul) a(z) slough szóra:

slough
Más szótárak