EN

sliver {főnév}

volume_up
The tiny sliver of wood that contained him had slipped past the coastal radar sweeps until he was out of range.
A parányi forgács, amelynek utasa volt, elkerülte a part menti radarok pásztázó sugarait, míg végül hatókörükön kívülre jutott.
Buruk egy szelet füstölt hal után nyúlt.
She mostly succeeded; only the sliver in her thumb, buried deeply in the tender flesh beneath the nail, refused to go.
Ez majdnem sikerült is, csak a hüvelykujjába akadt szilánk süppedt már túl mélyen a köröm alatti vékony, érzékeny húsba.
She raised it to her mouth and used her teeth to grip the sliver of glass poking out from beneath the thumbnail.
A szilánk megcsúszott, és az egyik felső szemfoga és metszőfoga közötti résbe hatolt, felsértve az érzékeny ínyt.

Példamondatok a(z) "sliver" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishGabriel whistled when he opened the cross and saw the sliver of decayed wood.
A bróker füttyentett, amikor felnyitotta a keresztet, és meglátta a patinás fadarabot.
EnglishOne type of sliver would usually fit all the lifeforms on a given world.
Egy fajta tüske rendszerint hatásos egy adott bolygó összes életformájára.
EnglishLet fall upon it a drop of wine, a crumb of bread and a sliver of cheese.
Utána cseppents rá egy cseppet a borból, s ejts rá egy morzsát a kenyérből és a sajtból!
EnglishHe cut a thin sliver and found it chewy and very slightly salty, but full of good flavor.
Lekanyarított belőle egy keskeny csíkot, rágós volt, nem túl sós, de ízes.
EnglishMarty pressed closer to the door to offer his final sliver of bait.
Marty közelebb nyomakodott az ajtóhoz, hogy felkínálja az utolsó csalétket.
EnglishBLACK is the colour of bootleg Vurt, feathers of tenderness and pain, one sliver beyond the law.
FEKETE a lopott Vurt színe, a gyengédség és fájdalom tolla, hajszálnyival a törvényesen túl.
EnglishIn the corner of her eye she could see a great sliver of broken glass on the marble dressing table top.
A szeme sarkában egy üvegcserepet látott megcsillanni az öltözködőasztal márványlapján.
EnglishThe sliver of steel took Halthor in the stomach and nearly doubled him over.
A kés Halthor gyomrába fúródott, aki kétrét görnyedt.
EnglishIt came down on a sharp sliver of window-glass and black fluid burst from its body in thick ropes.
Egy éles üvegszilánkon szánkázott végig, fekete folyadék lövellt ki vastag cseppekben a testéből.
EnglishThe black sliver of the Knight Hammer stood out plainly, creating a triangular eclipse against the gas giant.
A Yavin sziluettjében pedig ott úszott a Night Hammer fekete háromszöge.
EnglishHe handed Ryan a thermos cup, and the hot liquid steamed into the night, barely illuminated by a sliver of new moon.
Ryan felé nyújtott egy termoszcsészét, a forró lé megcsillant az éjszaka fényeiben.
EnglishIf so, then there was a sliver of a chance the plan glimmering in his mind just might accomplish something.
Ez esetben volt rá hajszálnyi esélye, hogy sikerül máris körvonalazódó tervét keresztülvinnie.
EnglishThe aircraft was a little arrowhead-shaped sliver of a thing with a large open cabin.
A sikló nyílhegy formájú szánszerség volt, tágas, nyitott utastérrel, amelyben nyolc-tíz ember is kényelmesen elfért.
EnglishFar across a prairie of waving yellowish-red vegetation, Corbell saw a last sliver of the departing sun.
A sárgásvörös növényekkel borított hullámzó prérin túl Corbell megpillantotta a letűnő nap ezüstjét.
EnglishThey shook hands politely, while Tubertini scornfully surveyed the tiny sliver of a restaurant.
A két férfi udvariasan kezet rázott, miközben Tubertini megvető tekintettel körbepillantott a kicsi étteremben.
EnglishAnd it only took a sliver of cleverness to tap that idiot vein and drink deep of the riches.
S csak egy szikrányi ész kellett ahhoz, hogy valaki megcsapolja az ostobaságot, és nagyot kortyoljon a gazdagságból.
EnglishNot so much as a sliver of light from the outside world.
A kinti világból egy árva fénysugár sem érkezett.
EnglishDewayne and I took our plates and sat behind the first-base dugout, where there was a small sliver of shade.
Miután megpakoltuk a tányérunkat, Dewayne-nel letelepedtünk az egyes bázis mellett egy keskeny árnyéksávban.
EnglishUdinaas opened his eyes and stared down at the sliver of shadow between two rocks, from which the voice was emerging.
Udinász kinyitotta a szemét, és lenézett a két szikla közötti hasadékra, ahonnan a hang szólt hozzá.
English' Don't be such a baby,' she told him, continuing to pick at the sliver in his hand with her needle.
Ne gyerekeskedj szólt rá szigorúan Sephrenia, miközben egy tűvel próbálta kipiszkálni a lovag kezébe fúródott szilánkot.

Szinonimák (angolul) a(z) sliver szóra:

sliver