EN

slips {többes szám}

volume_up

Példamondatok a(z) "slips" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe slips off his shoes, climbs in, and - well, I don't need to go into details.
Leveti a cipőjét, bemászik, és... nos, azt hiszem, a részletek feleslegesek.
EnglishOne of those moments you'll think you'll remember forever, but it just slips away.
Olyan pillanat, amire azt hiszed, egész életedben emlékezni fogsz, pedig elfoszlik.
EnglishIn the guise of a boy, she slips out all the time to make the rounds of the city.
Rendszeresen elillan hazulról, hogy fiúnak öltözve csatangoljon a városban.
EnglishTime slips away from us, and we must act quickly if we are to save the Elven people.
Az idő repül, gyorsan kell cselekednünk, ha meg akarjuk menteni az elf népet.
EnglishA hand slips a package no larger than a matchbox into the side pocket of the other man.
Egy kéz egy gyufásdoboznál nem nagyobb csomagocskát csúsztat a másik fél zsebébe.
EnglishSilk slips were not being left behind that year, not by any woman in her senses.
Ezekben a háborús években selyemkombinékat nemigen hagytak el legalábbis épeszű nők nem.
EnglishI opened it up and took out a brown card and three slips of stiff paper.
Kinyitottam, és kivettem belőle egy barna névjegyet és három merev papírszeletet.
EnglishThe Honor Society ushers were coming back, collecting folded slips.
A báli bizottság tagjai már visszajöttek, hogy összeszedjék a behajtott lapokat.
EnglishDid you sleep with him after the two of you put up those goddam pink slips all over the house?
- Aztán háltál vele, hogy ketten teliragasztottátok a házat rózsaszín cetlikkel?
EnglishHe slips and almost falls, but is respectfully held up by the officials.
(Megcsúszik, s majdnem elesik, de a hivatalnokok nagy tisztelettel sietnek segítségére)
EnglishWhen he slips his hand out of Duddits's, the last of the connection breaks.
Amikor kihúzza kezét a Dudditséból, az utolsó kapcsolat is megszakad.
EnglishAlways the poor Uruks to put slips right, and small thanks.
Mindig a szegény uruk nép, annak kell kiköszörülnie a csorbát, de köszönet alig.
EnglishShe watched the man at the next table peel off slips of printed paper for the servant.
Figyelte, amint a mellettük lévő asztalnál egy férfi nyomtatott papírlapokat ad az egyik szolgának.
EnglishWhat do you think... there's a money fairy that comes and slips an envelope under my pillow every month?
Mit gondolsz... a pénztündér minden hónapban teli borítékot csúsztat a párnám alá?
EnglishWhen the people passing out the slips of paper get to you, please write the couple you favor on it.
A kiosztandó papírokra legyetek szívesek az általatok előnyben részesített párt felírni.
English- payments by card using mechanical processes (invoice slips).
- fizetés mechanikus eszközökkel működő kártyával (számlatoldalékok).
EnglishThese were used to make those kinds of packing slips.
Ezeket a pecsétnyomókat használták az ilyen szállítólevelek elkészítéséhez.
EnglishMixed right in with sales slips for all sorts of paintings and statues.
Mindenféle szobrok és festmények számlái közé keverve.
EnglishThe same insinuation slips into several other parts of the text.
A szöveg több helyén is ugyanez a burkolt jelentés érezhető.
EnglishSo you know those packing slips you get on your FedEx boxes?
Ismerik ugye a postai csomagokhoz mellékelt szállítólevelet?