angol-magyar fordítás erre a szóra: to slip in

EN

"to slip in" magyar fordítás

EN

to slip in {ige}

volume_up
Handing over the wrapped photo would allow her to recover the film that she would slip inside her glove.
A becsomagolt fotó átadása lehetővé teszi majd számára, hogy átvehesse a filmet, amit szépen becsúsztat a kesztyűje alá.

Példamondatok a(z) "to slip in" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.
Nem szabad a jelenlegi gazdasági nehézségek miatt lecsúsznunk a második helyre.
EnglishI had to slip my foot into the hook and crawl forward to pull the stone behind me.
A lábamat kellett beleakasztanom, úgy vergődtem előre, magam után húzva a követ.
EnglishShall I send Shadows veil to slip over your eyes and so reveal to you unseen pasts?
Szemed elé eresszem az Árnyak függönyét, hogy láthasd az eddig nem látott múltat?
EnglishMost of that pain's a result of trying to slip out of the cuffs, she thought.
Feljajdult és azt gondolta: Ez még attól van, hogy ki akartál bújni a bilincsből.
EnglishHis spies slip through every net, and his birds of ill omen are abroad in the sky.
Kémei átcsusszannak szinte minden hálón, baljós madarai örökké ott vannak az égen.
English'The friends of our youth slip away from us, and we are left alone in our old age.'
Ifjúkorunk barátai távolra kerülnek tőlünk, és öregkorunkra magunkra maradunk.
EnglishIf you want one fast, you can slip it down inside a garter and let it hang there.
Ha sürgős szüksége van rá, becsúsztathatja a harisnyakötőjébe, és ott tartogathatja.
EnglishHe pulled a routing slip from his drawer and rubber-banded it to the records package.
Kivett a fiókból egy kísérőlapot, és rágumizta a nyilvántartástól kapott pakkra.
EnglishTWO BELT ASSEMBLIES ARE REQUIRED FOR THE ABRASION PROCEDURE AND THE MICRO-SLIP TEST .
Két övberendezés szükséges a koptatóeljáráshoz és a mikrocsúszási vizsgálathoz.
EnglishOr get your T.S. slip from the universal chaplain of us all, with combined religions.
Vagy fordulj panasszal mindnyájunk univerzális, összfelekezeti tábori papjához.
EnglishThere shall be virtually no slip between the displacement sensing device and the belt.
Lényegében nem lehet csúszás az elmozdulást érzékelő egység és a szalag között.
EnglishToo far away to hear, too scared to slip out into the chill to hear better.
Túl messze vannak, hogy rendesen hallja, de fél ahhoz, hogy kisurranjon az ágyból.
EnglishTen minutes later he emerged and handed a slip of paper to the navigator.
Tíz perc múlva pedig újra megjelent, és átadott a navigátornak egy darab papírt.
EnglishCold air seeped into the bed as she raised the sheet to slip in beside him.
Ahogy a nő felemelte a takarót, hogy mellécsusszanjon, hideg levegő szököttbe.
English'We'll need to pinpoint the locations so we can slip around them in the morning.
Meg kell jegyeznünk a helyüket, hogy holnap reggel észrevétlenül átcsúszhassunk köztük.
EnglishEvery other day Ryan would slip her a dollar bill to pay off his cigarette debt.
Minden másnap Ryan egy egydollárost tett eléje, a cigaretta ellenértékét.
EnglishI opened up her bag and turned my back to her to slip the gun back into it.
Kinyitottam a táskáját, hátat fordítottam neki, hogy visszacsúsztassam a fegyvert.
EnglishOn passengers' rights in international rail transport, we have let an opportunity slip.
A nemzetközi forgalomban az utasok jogait illetően elszalasztattunk egy esélyt.
EnglishHe was desperate to slip the immobilizing effect of Serrin's spell, but to no avail.
Kétségbeesetten próbálta megtörni Serrin varázslatának erejét, de nem tudta.
EnglishAnd so they let slip one little fact which unbeknown to them makes all the difference.
S elszólnak valami apróságot, mely alapvető fontosságú, anélkül, hogy észrevennék.

Hasonló fordítások a(z) "to slip in" szóra magyarul

in prepozíció
slip főnév