EN

slight {melléknév}

volume_up
The dark face turned toward him and a slight smile played across the lean features.
A sötét arc feléje fordult, könnyű mosoly futott át az éles vonásokon.
There was a slight sound from the adjoining bedroom.
A hálószobából könnyű nesz hallatszott.
Ander was about to leave as well when a slight motion from his father indicated he was to remain.
Ander is távozni akart, de apja könnyű intéssel jelezte, hogy neki maradnia kell.
You have diplomats in Moscow, so the chance of war is slight.
Nektek vannak diplomatáitok Moszkvában, így hát kicsi a háború veszélye.
If we have a slight chance, then we must investigate it thoroughly.
Ha van rá egy egészen kicsi esély, akkor alaposan le kell nyomoznunk.
Az nem kicsi púp volt.
I do not believe it is enough for Europe to make only slight changes.
Nem hiszem, hogy Európa számára elég, ha jelentéktelen módosításokra kerül csak sor.
A very slight and possibly unimportant point.
- Egészen aprócska és talán jelentéktelen dologról van szó.
David noticed the movement, slight though it was, and looked more closely at the mans hands.
Jelentéktelen mozdulat, de feltűnt David nek, és még alaposabban megnézte a férfi kezét.
Camilla's slight body seemed to flicker, to go in and out of focus.
Camilla karcsú teste vibrálni látszott, ahogy ki-kihajlott látómezeje fókuszából.
Then Miss Bulstrode went out and a slight dark girl of middle height came in.
Miss Bulstrode kiment, és egy karcsú, fekete hajú, középmagas leány jött be.
The few who had features left appeared to be young men, tall, slight of build.
Néhányukon még föl lehetett ismerni az arcvonásokat, és mind fiatal volt, magas és karcsú.
Caerid Lock was a slight, dark-complected man with intense eyes and a careworn face.
Caerid Lock vékony, kreol bőrű, éles tekintetű, gondoktól felszántott arcú férfi volt.
In spite of her height, she was so slight of build that she seemed the weaker one.
Magassága ellenére olyan vékony volt, hogy ő tűnt gyengébbnek.
His massive Deiran armour looked almost too heavy for his slight frame.
A masszív deirai páncél szinte már túl nehéznek tűnt vékony testalkatához képest.
They only offer a relatively slight improvement on the current situation.
Csupán a jelenlegi helyzet viszonylag csekély mértékű javításának lehetőségét kínálják.
In any case the evidence was slight and unsatisfactory.
Akárhogy is van, a kapott tájékoztatás csekély, nem kielégítő.
The slight gravity made his air tank almost impossible to drag.
Már ez a csekély gravitáció is szinte lehetetlenné tette a hatalmas palack cipelését.
slight (és: scant, scarce, slim)
The precautionary principle would dictate that it is better to suffer some slight inconvenience than a disaster.
Az elővigyázatosság elve azt diktálná, hogy jobb egy kevés kényelmetlenséget elszenvedni, mint egy katasztrófát.
Progress over the past five years has been too slight.
A VVD úgy ítéli meg, hogy ezeken a területeken javítani kell az ellenőrzési rendszereket, ugyanis az elmúlt öt évben e téren túl kevés fejlődés volt tapasztalható.

Példamondatok a(z) "slight" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBy the way, theres been a slight change of plan regarding your arrival in Europe.
Errőől jut eszembe, van egy kis változás az Európába érkezésed tervét illetőően.
EnglishAny chink in security, any weakness, however slight, must be plugged immediately.
Egy apró rés az őrségen, bármi gond van, a legkisebb is, azonnal el kell hárítani.
EnglishSherlock Holmes glanced sharply across at me with a slight shrug of his shoulders.
Sherlock Holmes gyors pillantást vetett rám, és vállát könnyedén megrándította.
EnglishThere was a slight buzz on his desk and he picked up the receiver once more.
A telefon halkan felbúgott az asztalon, és Mr. Robinson újra felvette a kagylót.
EnglishThen, as a slight smile came to her lips and she spoke, he changed his opinion.
Azután, amikor az asszony elmosolyodott és megszólalt, megváltoztatta a véleményét.
EnglishHer tone was indulgent once more, but her eyes still held a slight reproach.
A hangja közben megenyhült, de a szemében még látszott egy cseppnyi rosszallás.
EnglishA particular ring that offers some slight protection against some forms of Power.
Egy bizonyos gyűrűről, amely némi védelmet nyújt bizonyos fajta Erők ellen.
EnglishA long black, shiny Lincoln appeared over the slight hill and eased toward them.
Egy hosszú, fekete, csillogó Lincoln jelent meg a kis domb mögött, és feléjük tartott.
EnglishPoirot himself had had a slight bronchial chill which had prevented his attending.
Agyalágyult hülyének kell lennie, aki ilyesmit hazavisz magával jegyezte meg Poirot.
EnglishThen Miss Bulstrode went out and a slight dark girl of middle height came in.
Miss Bulstrode kiment, és egy karcsú, fekete hajú, középmagas leány jött be.
EnglishShe stepped into the restoration studio and glanced upward with a slight shudder.
Belépett a restaurátor műterembe és enyhe borzongással felfelé pillantott.
EnglishThere was a slight commotion as those nearest the door moved away from it.
Kisebb felfordulás támadt, mert az ajtóhoz legközelebb ülők elhúzódtak helyükről.
EnglishIs this not a time for a slight shift in our sensibilities and our thinking?
Nem lenne itt az ideje, hogy kissé változtassunk felfogásunkon és gondolkodásunkon?
English- slight dry superficial defects provided that they do not cover more than 4 cm2.
- kisebb begyógyult héjhibák, amelyek területe a 4 cm2-t nem haladja meg.
EnglishThe woman suddenly broke the stillness, but only with the slight movement of her lips.
A nő váratlanul megtörte a mozdulatlanságot, de épp csak az ajka rezzenésével.
EnglishThen, with a slight smile, he drew back the cuff of his left coat-sleeve.
Az is lehetséges, hogy ez az ember csak néhány héttel ezelőtt lett felfogadva.
EnglishFinally, with a slight smile, he folded and refolded it until he had a small oblong.
Végül elmosolyodott, és addig hajtogatta össze, míg egy kis téglalap alakot vett fel.
EnglishA slight shift in the wind brought the stink of burnt flesh to Kham's nostrils.
A szél megfordult egy kicsit, és megégett hűs szagát sodorta Kham felé.
EnglishHe was not very big, an inch or two taller than Flick perhaps, and his build was slight.
Vékonypénzű volt és alacsony, alig egy-két ujjnyival nőhetett magasabbra Flicknél.
EnglishCaerid Lock was a slight, dark-complected man with intense eyes and a careworn face.
Caerid Lock vékony, kreol bőrű, éles tekintetű, gondoktól felszántott arcú férfi volt.

Szinonimák (angolul) a(z) slight szóra:

slight
slightly