angol-magyar fordítás erre a szóra: to slide by

EN

"to slide by" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "to slide by" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI have one slide on my other life, the computer life, and that's the slide here.
Van egy slide-om a másik életemről, a számítógépes életről, ez látható most.
EnglishI think my personal story is explained very simply on the slide, and it's access.
Azt hiszem a személyes történetemet jól ábrázolja ez a dia, és ez a hozzáférhetőség.
EnglishIt tried to create a warp but the skein just seemed to slide out of its fields.
Térgörbületet akart létrehozni, de a térid szövete kicsúszott tehetetlen mezi közül.
EnglishKurtz slid out behind him and Freddy heard him rack the slide of his personal.
Kurtz mögéje siklott, és Freddy hallotta, amint felhúzza oldalfegyverének závárját.
EnglishI turned just as the bolts inside were made to slide back with a low, grating noise.
Épp akkor fordultam meg, amikor odabent elhúzták a halkan csikorgó reteszeket.
EnglishHe began to slide down the wall, his body jangled as if in the throes of a grand mal.
Lefelé kezdett csúszni a fal mellett, teste reszketett, mintha nagybeteg lenne.
EnglishAfter clicking on the icon define the points of the polygon by clicking into the slide.
Az ikonra kattintás után a dián tett kattintásokkal adja meg a sokszög pontjait.
EnglishYou need to select a slide in the Existing slides list before you can use this button.
Ki kell jelölnie egy diát a létező diák közül, mielőtt ezt a gombot használhatná.
EnglishDefines how the selected object behaves when you click on it during a slide show.
Megadja, hogy a kijelölt objektum diavetítés közben hogyan viselkedjen rákattintáskor.
EnglishI slide a stack of documents in front of me, and we go through them one by one.
Egy halom dokumentumot húzok magam elé, és egyenként megyünk végig rajtuk.
EnglishThis is the most important slide of my talk, so I'll dwell on it a little bit.
Ez az előadásom legfontosabb slide-ja, ezért el fogok időzni kicsit ennél.
EnglishSwitches to slide mode, where you can create, edit or reorder your slides.
Átvált diamódba, ahol létrehozni, szerkeszteni vagy átrendezni lehet a diákat.
EnglishAce let the sheet of paper slide from his numb fingers and opened the second envelope.
Ász zsibbadt ujjai eleresztették a levelet, és a kisebbik boríték után kaptak.
EnglishShe sat on the coping and got a good grip on the handle bar of the pulley slide.
Beleült a kengyelbe, és megragadta a kocsi oldaláról lelógó kezelőrudat.
EnglishThe present was a computational slide orchestrated by hundreds of separate processors.
A jelen komputációs fogalom volt, amit sok száz különböző processzor hozott létre.
EnglishSlide the tumbler up and then open the gas-cap quick, before it can snap back.
Nyomd felfelé a rugót, aztán gyorsan kapd le a tanksapkát, még mielőtt visszacsapódnék.
EnglishClick the paint bucket icon and then click an object in your slide to apply the style.
A stílus alkalmazásához kattintson a festékes vödörre, majd a dián levő objektumra.
EnglishAutomatically restarts the HTML presentation after the last slide has been displayed.
Automatikusan újraindítja a HTML-bemutatót az utolsó dia megjelenítése után.
EnglishIt was tight and seemed to slide upward just a fraction of an inch every minute or so.
Szűk volt, és úgy tűnt, hogy nagyjából percenként felcsusszan néhány milliméterrel.
EnglishErij ripped Changeling loose and let its sheath slide, lost, nothing hesitating.
Amint Erij észrevette a csapdát, kivonta hüvelyéből a kardot, és megsarkantyúzta a lovát.

Hasonló fordítások a(z) "to slide by" szóra magyarul

by prepozíció
by határozószó
by melléknév
Hungarian
slide főnév