EN

slick {főnév}

volume_up
slick (és: power, big)
Most of his hair is gone, and the few remaining streaks are heavily oiled and slicked across his wide scalp.
Haja nagy része már kihullott, a megmaradt csíkokat alaposan bezselézve, széles koponyáján keresztbe fésülve viseli.
Frederick Forsyth The Devils Alternative deterioration in the weather, and the giant slick could break up, driven before the storm toward the beaches either of Europe or of Britain.
Egy hirtelen szélirányváltozás, az időőjárás romlása a hatalmas folt szétterülését okozhatja, melyet a vihar maga előőtt hajt a kontinens vagy Nagy-Britannia irányába.
slick (és: rash, sudden)
In the meantime the Chinese capital is undergoing a slick clean-up, says Amnesty International.
Időközben a kínai fővárosban egy gyors tisztogatás megy végbe, állítja az Amnesty International.
slick
volume_up
baró {fn} [közny.]
His quarry was too slick and dangerous to take any sort of risk at all.
Az alany túl dörzsölt és veszélyes ahhoz, hogy kockáztatni merjen.
The local tyrant was slick and certainly no easy bluff.
Ez a vidéki kényúr dörzsölt fickó, nem könnyű átejteni.
I doubt seriously if they could hire guns as slick as these.
Õszintén meg lennék lepve, ha ilyen dörzsölt gyilkosokat tudtak volna felbérelni, mint ezek.
The rear wheels locked on the slick road, causing the car to skid sideways into, he saw, an- other Cresta.
A hátsó kerekek megtapadtak a sima úton, és az autó oldalvást egyenesen Pierce látta egy másik Crestába csúszott.
Monk noticed the greasy hair slicked back straight from the forehead, the thick moustache covering the upper section of a weak and vain mouth, the owlish myopic eyes.
Zsíros haját egyenesen hátrafésülve hordta, rövidlátó szeme egy bagolyéra emlékeztetett, tömött bajusza elfedte erőtlen vonalú szája felső részét.
slick
volume_up
frankó {fn} [közny.]
They cut abruptly into a side aisle, the soles of their tabi giving them fair purchase on the slick, reflective floor.
Hirtelen bevágtak egy oldaljáratba: tabijuk talpa szolgálatot tett a síkos, fényes padlón.
Floyt found that his saddle was soft and not slick, which pleased him in view of the sweating he expected to be doing very shortly.
Floyt úgy érezte, hogy az ülés puha és sima, ami csak volt a várható izzadság miatt.
slick (és: whiz)
Ravasz nézett Sparhawk elismerően Talenre.
That was very, very slick, Your Majesty,' Talen said after they had left.
Ez nagyon ravasz húzás volt, felség jegyezte meg Talen a távozásuk után.
Nagyon ravasz, gondolta.
To cross to the other side, one had to walk that curved, slick rim.
Ahhoz, hogy átkeljenek a túlpartra, végig kellett menni a kerek, sima peremen.
Floyt barely saved himself by burrowing his head against Mote's slick, gray-haired chest.
Floyt alig tudott védekezni, fejét Mote sima, szürke szőrű mellkasába fúrta.
That secures the beachhead pretty slick, and the landing is just administrative.
Ez simán biztosítja az inváziós hídfőt, és a partraszállás pusztán szervezés kérdése.
Ügyes állapította meg derűsen Kalten.
Pretty slick, but we would've found you within twenty-four hours.
Ügyes megoldás, de azért huszonnégy órán belül megtaláltuk volna magukat.
Azt hiszed olyan ügyes vagy?
We'll have to do some pretty slick work in future to get Meadowbank going again.
És ügyesen kell dolgoznunk, hogy a Minerva intézet újra felvirágozzon!

Példamondatok a(z) "slick" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBut we can watch the slick from the Nimrod, said the group captain from the RAF.
De figyelhetjük az olajfoltot a Nimródról mondta a Királyi Légierőő kapitánya.
EnglishExhaling, he put the pistol back in his belt, his forehead slick with sweat.
Szusszant egyet, és visszarakta övébe a pisztolyt, homlokán veríték gyöngyözött.
EnglishThat secures the beachhead pretty slick, and the landing is just administrative.
Ez simán biztosítja az inváziós hídfőt, és a partraszállás pusztán szervezés kérdése.
EnglishHis mother called him Slick, but not even she could remember the nickname's origins.
Édesanyja Dörzsöltnek szólította, de még ő sem emlékezett a becenév eredetére.
EnglishThere was a slick, oily flatness to it that was unnatural in the North Sea.
Valami fényes, olajos simaság jellemezte, amely szokatlan volt az Északi-tengeren.
EnglishName was Ott or something like that, just a slick little crook who talked real fast.
A neve Ott vagy valami ilyesmi, nyamvadt kis gazember, és rettentő gyorsan beszélt.
EnglishIt was written by Slick Moeller, and he had pieced together a suspicious little story.
A cikk szerzője Moeller volt; zaftos kis történetet sikerült összefabrikálnia.
EnglishIt felt cold and slick, yet not greasy or wet, had seemed to harbor no warmth of life.
Hidegnek és simának éreztem őket, az életnek semmi melege nem érződött rajtuk.
EnglishEnough for one slick of twenty thousand tons of crude oil, observed Sir Julian.
Elég egy alkalomra, húszezer tonna nyersolajhoz jegyezte meg Sir Julian.
EnglishAnd if the pieces don't fit perfectly, then Slick just sort of fills in the gaps.
És ha a részek nem illeszkednek egymáshoz tökéletesen, akkor Moeller kitölti a hézagokat.
EnglishWe'll have to do some pretty slick work in future to get Meadowbank going again.
És ügyesen kell dolgoznunk, hogy a Minerva intézet újra felvirágozzon!
EnglishHe sat on his bench and read for the tenth time Slick's morning story.
Miután elfoglalta a helyét, elolvasta Moeller reggeli cikkét, már vagy tizedszer.
EnglishFloyt barely saved himself by burrowing his head against Mote's slick, gray-haired chest.
Floyt alig tudott védekezni, fejét Mote sima, szürke szőrű mellkasába fúrta.
EnglishMeanwhile, the slick side of operation Rough & Smooth was quietly in progress.
Maria Beaumont azzal hívta föl magára Reich figyelmét, hogy visítva elmenekült a színházból.
EnglishAnd then the slick criticism, but it's different because your life is not at stake.
Hányszor hallotta, amint az idegsebészeket a tűzoltókhoz hasonlítják?
EnglishHe could feel the substance slick beneath the heels of his palms, against his chest.
Érezte, milyen csúszós a híd anyaga a tenyere alatt, a mellkasa alatt.
EnglishTo cross to the other side, one had to walk that curved, slick rim.
Ahhoz, hogy átkeljenek a túlpartra, végig kellett menni a kerek, sima peremen.
EnglishThat was very, very slick, Your Majesty,' Talen said after they had left.
Ez nagyon ravasz húzás volt, felség jegyezte meg Talen a távozásuk után.
EnglishSlick stepped to the elevators, and when the door opened he followed the orderly onto it.
Moeller odalépett a lifthez, és amikor kinyílt az ajtaja, ő is beszállt az ápoló után.
EnglishHe looked like a rare aquatic bird pursuing its egg in an oil slick.
Mintha valami ritka vízi madár akarta volna visszaszerezni tojását az olajkátyúból.