EN

slice {főnév}

volume_up
Did you buy a slice of Furini from the cheese maker in Autland?
Vettél például egy szelet furini sajtot a kinnföldi sajtkészítő mestertől?
KELLY CUTS her thin slice of pizza with a fork and takes tiny bites.
Kelly a villájával lenyiszál magának egy szelet pizzát, aztán aprót harap belőle.
He grimaced and pretended interest in a slice of bacon.
Elhúzta orrát, és úgy tett, mintha nem érdekelné más, csak a szelet sonka a tányérján.

Példamondatok a(z) "slice" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt's crime, death, intrigue, politics, a regular slice of life in the gutter.
Bűntény, haláleset, ármány, politika az alvilági élet egy mindennapos darabkája.
EnglishThe tide was grumbling in hard now, and the beach was already a slice narrower.
A dagály hullámai hangosan dübörögtek, és a part máris keskenyebb lett egy csíkkal.
EnglishI'll slice your guts out, do you understand me? he demanded, and then released Mark.
- Elvágom a torkod, megértettél? - szegezte Marknak a kérdést, aztán elengedte.
EnglishReluctantly Marty cut a piece of the slice in front of him, and tasted it.
Marty vonakodva levágott egy darabot az előtte fekvő szeletből, és megkóstolta.
EnglishNettle Cobb, he said thoughtfully, cutting another bite from his slice of cake.
- Nettie Cobb? - visszahangozta Gaunt tűnődőn, és újabb szeletet metszett.
EnglishAnd with this knife in her hand she could slice strips of skin from his flesh.
És a késsel, amivel most a haját vagdosta, csíkokban hasogathatná le a bőrt a húsáról.
EnglishA knife may be used to slice our daily bread but it may also be used to kill.
Egy késsel felszelhetjük mindennapi kenyerünket, azonban ölhetünk is vele.
EnglishIf you help me to carry these jugs home, I'll give you a slice of bread.
- Ha segítesz hazavinni az egyik korsót, kapsz egy jókora karaj kenyeret - mondta.
EnglishHe had to slice through four layers of tissue... and up to an inch of subcutaneous fat.
Négy réteg szövetet kellet átvágnia... és egy hüvelyk bőr alatti zsírréteget.
EnglishMary Jane stared hungrily at the last thin, forlorn slice of white bread.
Mary Jane éhesen gusztálta az utolsó elárvult, vékony, fehér kenyérszeletet.
EnglishHe popped it and slid in a blank to take the transfer of Fishface's slice.
Utána kihúzta a kártyát és becsúsztatott egy üreset, hogy Halarcú jussát is lerendezze.
EnglishMonk advanced to the communicating arch, a second slice of glass in his hand.
Egy másik üvegcseréppel a kezében odaóvakodott a folyosót és a termet összekötő boltívhez.
EnglishHe orders coffee and a slice of rhubarb pie, and flirts with the waitress... until 3 o'clock.
Kávét rendel, meg egy szelet rebarbara pitét, és flörtölni kezd a pincérnővel...
EnglishKELLY CUTS her thin slice of pizza with a fork and takes tiny bites.
Kelly a villájával lenyiszál magának egy szelet pizzát, aztán aprót harap belőle.
EnglishMorgause took a slice of oatcake and sopped it in the meat juice in the dish.
Morgause fogott egy darab zablepényt, és a pecsenyelébe mártotta.
EnglishMary Jane grabbed the top slice, mushed it together, and started sopping up veal juice.
Mary Jane elmarta a legfelső szeletet, összegyúrta, és tunkolni kezdte a borjúhús szaftját.
EnglishUsing Shep's knife and fork, Dylan trimmed the edges off each slice, forming rectangles.
Dylan, Shep kését és villáját használva, négyszögeket formált a húsból a széleket lenyesve.
EnglishIf the real messenger shows up they'll slice me up like Wonder Bread.
Ha az igazi hírnök megjelenik, engem felszeletelnek, mint a pirítóst.
EnglishAnd maybe he'd give me a small slice if I brought him the case.
És talán nekem is adna egy vékonyka szeletet, ha asztalára tenném az ügyet.
EnglishDid you buy a slice of Furini from the cheese maker in Autland?
Vettél például egy szelet furini sajtot a kinnföldi sajtkészítő mestertől?

Szinonimák (angolul) a(z) slice szóra:

slice