angol-magyar fordítás erre a szóra: sledgehammer

EN

"sledgehammer" magyar fordítás

EN

sledgehammer {főnév}

volume_up
sledgehammer
Two would take the front door, one carrying the Wingmaster, the other wielding a sevenpound sledgehammer and/or bolt cutters if necessary.
Ketten lövik be a bejárati ajtót, az egyiknél Wingmaster, a másiknál hétfontos pöröly lesz.

Példamondatok a(z) "sledgehammer" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe index finger was missing, but even so his fist looked like a sledge-hammer.
A mutatóujja hiányzott, de még így is akkorának látszott az ökle, mint egy kovácspöröly.
EnglishFoyle snatched up a sledge-hammer, leaped on them like a caveman and felled them.
Foyle felkapott egy nagy kalapácsot, rájuk ugrott, akár egy barlanglakó, és letaglózta őket.
EnglishBy reciting those words, he wielded an emotional sledgehammer.
E szavak visszaidézésével, mintha egy kalapáccsal kólintották volna fejbe a lányt.
EnglishThere was only fear, overwhelming and devastating, hurled with the force of a sledgehammer blow.
Csak a mindent legyűrő, pusztító félelem pörölyként sújtó erejét használta.
EnglishOne swing of the sledgehammer and the lock, bolt, and chain on the other side flew in all directions.
Egyetlen ütés a pöröllyel és az ajtó belső oldalán zár és lánc röpült szanaszét.
EnglishThe corporal took three bounds to get up the stairs, with the sledgehammer man following on his heels.
A tizedes három ugrással fölrohant a lépcsőn, sarkában a pörölyös emberrel.
EnglishBeside him another figure waited, with a sledgehammer swung back.
Mellette egy másik alak várt ütésre emelt kalapáccsal.
EnglishBut did he want to turn his son into the emotional equivalent of a crowbar, or a sledgehammer?
És tényleg képes volna arra, hogy valamiféle érzelmi feszítővasként vagy nagykalapácsként használja a kisfiát?
EnglishRappings, rapid, with a nightmarish resonance; massive, like a sledgehammer pounding in a tomb!
Gyors ritmusú, lidércnyomásszerű kopogások; súlyos hangok, mint egy sírbolton dörömbölő pörölykalapács ütései!
English. - Using CCCTB to combat double taxation is like using a sledgehammer to crack a nut.
írásban. - A KKTA-t használni a kettős adózás elleni küzdelemhez olyan, mintha faltörő kossal próbálnánk meg feltörni egy diót.
EnglishTwo would take the front door, one carrying the Wingmaster, the other wielding a sevenpound sledgehammer and/or bolt cutters if necessary.
Ketten lövik be a bejárati ajtót, az egyiknél Wingmaster, a másiknál hétfontos pöröly lesz.
English. - This legislation has the EU written all over it - a classic case of using a sledgehammer to crack a nut.
írásban. - Ez a jogszabály valóban magán viseli az EU bélyegét - klasszikus eset, amikor a ágyúval lövünk a verébre.
EnglishTalk about using a sledgehammer to crack a nut!
EnglishWe also want to set clear priorities: deal with important matters first, and quickly, and do not use a sledgehammer to break a nut.
Ezen túlmenően egyértelmű prioritásokat is fel akarunk állítani: a jelentős ügyekkel foglalkozzunk először és gyorsan, és bolha ellen ne vessünk be bulldózert.
EnglishAll those who are calling for a second Irish 'no' are hoping that Ireland can be used as a sledgehammer to begin the destruction of the European Union.
Mindazok, akik egy második ír nemre szólítanak fel, abban reménykednek, hogy Írország pörölyként használható fel az Európai Unió szétzúzásának megkezdésében.
EnglishBilly Joe strained to shove back, squirming, twisting, frantic, but even years of hefting a sledgehammer didn't give him the strength to resist the determined men.
Billy Joe minden erejét összeszedve, forogva, vonaglások közepette próbálta kiszabadítani magát, de még a sokéves kalapácsforgatás sem adott elég keménységet neki, hogy ellenálljon.

Szinonimák (angolul) a(z) sledgehammer szóra:

sledgehammer
English