EN

slave {főnév}

volume_up
It was the Greek slave who had just been threatened with starvation by his Master.
A görög rabszolga volt, akit gazdája éheztetéssel fenyegetett.
An Indebted as if that could make you less in the eyes of another slave.
Egy Adós mintha ettől kevesebb lehetnél egy másik rabszolga szemében!
They were interrupted by the broken-winged slave, Lorn.
Beszélgetésüket a törött szárnyú rabszolga, Lorn érkezése szakította félbe.

Példamondatok a(z) "slave" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishTheyll need fodder for their new slave camps, to mine the gold, salt, and lead.
Kik volnának erre alkalmasabbak, mint az ön keze alatt szolgáló életerős emberek?
EnglishYou will bind him to you with such spells that he is your slave, body and soul.
Olyan bűbájt kell bocsátanod rá, hogy a rabszolgád legyen testestől, lelkestől.
EnglishWorking conditions aboard many of these vessels are nothing short of slave labour.
Sok ilyen halászhajó fedélzetén a munkakörülmények felérnek a rabszolgatartással.
EnglishAlive, while I played the acolyte, the slave, the eternal guardian of the tomb!
Élt, miközben én a szerpapot, a rabszolgát, a temető örökös őrét játszottam!
EnglishLorn, the winged slave, had taken to brooding there by himself, speaking to no one.
Lorn, a szárnyas rabszolga húzódott oda egymagában, senkivel nem váltott szót.
EnglishSejanus was at any rate the son of a knight; Macro's father had been born a slave.
Sejanus legalább lovagi családból származott, míg Macro apja rabszolgának született.
EnglishThe slave may have been of no importance, but it was a question worth asking.
Lehet, hogy a rabszolga egyáltalán nem volt fontos, de a kérdés kifizetődött.
EnglishCases of slave labour occur, under conditions of exploitation and child labour.
A kizsákmányolás és gyermekmunka feltételei között néha rabszolgamunkára is van példa.
EnglishYour arrogance told you the demon was so afraid of you he would be your obedient slave.
Úri kedved úgy tartotta, hogy ezzel a repülő koporsóval ijessz az ellenségedre.
EnglishUruth reached for her wine cup and held it out to be refilled by a slave.
Uruth a boroskelyhéért nyúlt, és felemelte, hogy az egyik rabszolga újratölthesse.
English`Yes, come in, please, there's been an accident,' he said to the young slave boy.
Elnyúlva hevertem a széken, mikor megláttam, épp az ajtót nyitotta ki.
EnglishI expect that your mother will be captured and sent into South Ulfland as a slave.
Feltételezem, anyádat elfogták, és elküldik Dél-Ulflandba rabszolgának.
EnglishIf you wanted a spineless lap-slave, Vangerdahast, you shouldn't have chosen me.
Ha attól a férfitól kell is megvédenem Cormyrt, aki naggyá tette azt, akkor is állok elébe.
EnglishIt appeared as if those Rebel ships wanted to rescue your Calamarian slave.
Úgy tűnik, mintha a Lázadók ki akarták volna szabadítani a maga kalamári rabszolgáját.
EnglishThe obliteration of the names, the binding of a new name, the making of a slave.
A nevek eltörlése, az új név hozzárendelése, rabszolgasorba taszítás.
EnglishSeven months gone with her latest, and walking on foot, like a slave woman, poor lady.
Pedig hetedik hónapban van, és úgy gyalogol, mintha csak rabszolganő lenne.
EnglishYou speak to save the slave woman, the emperor said in a rough whisper.
Azért mondod ezt, hogy megmentsd a rabszolgalányt suttogta a császár rekedt hangon.
EnglishThey'll be in range of some Patriarchy worlds, including at least three slave species.
Van arrafelé a Patriarchátusnak néhány világa, közöttük legalább három rabszolga fajé.
EnglishA Belgian man and his 15 year old love slave with web feet was looting the accident scene.
Egy belga férfi és 15 éves szex rabszolgája a baleset helyszínén fosztogattak.
EnglishThe slave pointed eastward, where figures were crossing the edge of the basin.
A rabszolga keleti irányba mutatott, ahol alakok keltek át a medencén.

Szinonimák (angolul) a(z) slave szóra:

slave
galley slave