EN

slaughter {főnév}

volume_up
Hundreds of Edur warriors, blood-spattered with glory and slaughter.
Valamint több száz edur harcos, vértől mocskosan, győzedelmesen a mészárlás után.
However, we should make a distinction between hunting and slaughter.
Ugyanakkor különbséget kell tennünk a vadászat és a mészárlás között.
Whatever slaughter had detained them they'd done with it.
Bármilyen mészárlás tartotta is fel légióját, mostanra végeztek vele.
Other culls (whether or not fattened before slaughter).
Egyéb kiselejtezett állatok (függetlenül attól, hogy levágás előtt hizlalják-e vagy sem).
All parts of the animal, including blood, must be inspected immediately after slaughter.
Levágás után az állat minden részét, beleértve a vért is, azonnal meg kell vizsgálni.
All parts of the animal, including blood, must be inspected immediately after slaughter.
Levágás után azonnal meg kell vizsgálni az állat minden részét, ide értve a vérét is.
slaughter (és: massacre)
The endless brawl and slaughter that was Avernus raged around him unabated.
A végtelen öldöklés, mely maga volt Avernus, háborítatlanul folyt tovább.
slaughter
You have feasted upon earth: and in riotousness you have nourished your hearts, in the day of slaughter.
Bőségben éltetek a földön és tobzódtatok, hizlaltátok szíveteket a leölés napjára.
I think everyone at the moment is already convinced that mass slaughter, as has happened in the past, is no longer acceptable.
Azt hiszem, hogy most már mindenki meggyőződése, hogy a tömeges leölés, ahogy a múltban történt, többé már nem elfogadható.
We approve of the desire to replace the 1993 directive in a way that improves and standardises conditions of slaughter throughout the European Union.
Jóváhagyjuk azt az elképzelést, hogy az 1993. évi irányelvet oly módon dolgozzuk át, hogy az az egész Európai Unióban javítsa és szabványosítsa a leölés körülményeit.

Példamondatok a(z) "slaughter" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI particularly refer to the proposal to have all slaughter at slaughter facilities.
Különösen arra a javaslatra utalok, hogy a levágásokat vágóhidakon hajtsák végre.
English- domestic bovine animals and swine for breeding, production or slaughter;
- tenyésztésre, termelésre, vagy vágásra szánt házi szarvasmarhafélék és sertés;
EnglishWe wouldn't slaughter innocent peasants if a man with guts were making the decisions.
Nem fognak ártatlan parasztokat lemészárolni, ha egy bátor ember hozza a döntéseket.
English(k) means of controlling access to and exit from the slaughter house;
k) a vágóhídra történő bejutás és az onnan való távozás ellenőrzésének eszközei;
EnglishWith this slaughter he became the killer Decker had persuaded him he was.
Decker megölésével gyilkossá vált, ahogy Decker meggyőzte előzőleg, hogy az.
EnglishThe endless brawl and slaughter that was Avernus raged around him unabated.
A végtelen öldöklés, mely maga volt Avernus, háborítatlanul folyt tovább.
EnglishThere will be a time for slaughter of the Letherü, but this is not that time.
Lesz még alkalom arra, hogy lether vérbe mártsuk kardunkat, de ez most nem az az alkalom.
EnglishTransportation of horses for slaughter in the European Union (written declaration)
A levágandó lovak szállítása az Európai Unióban (írásbeli nyilatkozat)
EnglishI didn't know how we'd gotten here, or how long ago the slaughter in the mountains had been.
Nem tudtam, miként kerültünk ide, vagy milyen rég történt a vérfürdő a hegyekben.
EnglishHundreds of Edur warriors, blood-spattered with glory and slaughter.
Valamint több száz edur harcos, vértől mocskosan, győzedelmesen a mészárlás után.
EnglishWe have to successfully reduce the transport of live animals for slaughter.
Sikeresen le kell csökkentenünk a vágásra szánt élőállat-szállításokat.
EnglishEven with local civilians cooperating, mass slaughter leaves a bad taste.
Még ha a helyiek együttműködnek is, a tömeges kivégzést rosszul fogadják.
EnglishIn your speech, you described animals being transported for slaughter as of low value.
A beszédében a vágóhídra szállított állatokat kis értékűként jellemezte.
English(a) bovine animals and swine for breeding, production or slaughter;
a) tenyésztésre, termelésre, vagy vágásra szánt házi szarvasmarhafélék és sertés;
English- he will not dispose of his dairy cattle except for slaughter or for export.
( tejelő szarvasmarháit csak vágás vagy export céljára idegeníti el.
EnglishThis day would end in such slaughter that none who survived would forget.
Ez a nap olyan mészárlással végződik, hogy aki túléli, sosem felejti el.
EnglishPray it never takes a slaughter or a rape for you to see this light in those around you.
Imádkozzanak, hogy erőszak vagy gyilkosság nélkül is megláthassák a fényt a többiekben.
EnglishAnd I've worked really hard on improving how cattle are treated at the slaughter plant.
És nagyon keményen dolgoztam azon, hogy javítsam a marhákkal való bánásmódot a vágóhídon.
EnglishAll parts of the animal, including blood, must be inspected immediately after slaughter.
25. Levágás után az állat minden részét, beleértve a vért is, azonnal meg kell vizsgálni.
English- the hot weight of the carcase taken as soon as possible after slaughter, less 2 %.
- a hasított testnek a vágást követően minél korábban megmért meleg súlya, 2%-kal csökkentve.

Szinonimák (angolul) a(z) slaughter szóra:

slaughter