EN

slash {főnév}

volume_up
Cale asked Riven, and indicated the slash the assassin had taken on his forearm.
kérdezte Cale az orgyilkostól, akit a karján ért egy vágás.
A wicked slash ran down the left side of his jaw.
Állának bal oldalán csúnya vágás húzódott.
If Gawaine wished for my throne, he need only have relaxed his vigilance for five minutes, and I would have a split neck, not this slash on my face, and Gawaine would be High King!
Ha Gawaine a trónomra törne, csupán öt percig kellene őrizetlenül hagynia, s nem ez a forradás lenne a képemen, hanem fejem sem lenne, és Gawaine máris nagykirály lenne!

Példamondatok a(z) "slash" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI had the obvious thought: It's a miracle he didn't slash his wrists as well.
Kézenfekvő gondolatom ez volt: Csoda, hogy nem vágta fel egyúttal az ereit is.
Englishhe screamed, and began to slash at them with Alexis Machine's straight-razor.
Nem!!! kiáltotta, és csapkodni kezdett a verebek felé Alexis Machine beretvakésével.
EnglishSlash and burn the living standards of working people; slash and burn public services.
Áldozzuk fel a dolgozó emberek életszínvonalát, verjük szét a közszolgáltatásokat.
EnglishWhile you grandly slash at someone with that blade you've dipped in sleep-venom?
- S közben te nagyvonalúan csapkodsz az altatóméreggel bekent kardoddal?
EnglishThe door of the bath stood open revealing a dim slash of white tile.
A fürdőszoba nyitott ajtaján kilátszott egy elmosódó cikkely a fehér csempéből.
EnglishJust behind Cale, the easterner unleashed slash after slash at Riven.
Időközben a keleti fickó is megelevenedett, és erős csapásokkal ostromolta Rivent.
EnglishCale asked Riven, and indicated the slash the assassin had taken on his forearm.
És te? kérdezte Cale az orgyilkostól, akit a karján ért egy vágás.
EnglishA wild slash, and a Jheck head pitched away from shoulders to bounce and roll down the slope.
Egy vad suhintás, és egy jekkafej levált a nyakról, s legurult a lejtőn.
EnglishKlia made the double-slash sign of puzzlement across her eyes as she followed the small man.
Klia kétszer elhúzta szeme előtt a kezét - ez a csodálkozás jele volt.
EnglishThe other arm, holding the knife, doesn't slash straight ahead or sideways.
A kést tartó másik kéz nem lendül egyenesen előre vagy oldalt.
EnglishBecause of the slash-and-burn tactics of her husband's enemies.
Férje ellenségeinek minden akadályt elsöprő és felégető taktikája miatt.
EnglishUse this icon to insert a slash for creating a quotient set with two placeholders.
Használja ezt az ikont egy törtjel beillesztéséhez, amivel hányados halmazt hoz létre két helykitöltővel.
EnglishIt took him only an instant to recover himself and parry the magical blade's next slash.
Pillanatok alatt összeszedte magát, és kitért a csapás elől.
EnglishHe reached the hut, not where the doorway made its slash in the wall, but from a blind side.
Elért a kunyhóhoz, nem a bejárat felőli oldalon, hanem hátulról.
EnglishIt was Marty's hand that caught her arm, and dragged her out of the way of Breer's second slash.
Marty keze kapta el a karját és elrántotta Breer újabb csapása elől.
EnglishI slash with my pen and Delbert loses his millions.
Gyors mozdulattal húzok egy vonalat a tollammal, és Delbert elveszíti a millióit.
EnglishSo the two fought, in a mutual fury: slash, hack, thrust.
Dühödten támadt Shimrodra, aki hátrálni kényszerült, majd vívni kezdtek.
EnglishThe canines wanted to bowl him over, slash open the jugular, rip and shred in the vital seconds of surprise.
Az őseitől örökölt emlékekben, faja kollektív memóriájában adatokat talált.
EnglishAny text that DOES NOT start with a forward-slash will be evaluated as JavaScript.
Minden olyan szöveg, amely nem a per jellel kezdődik, úgy lesz kiértékelve, mint egy átlagos JavaScript szövegrész.
EnglishA place lo slash work cars, snowblowers, that sort of thing.
Ott tárolják a szervizkocsikat, a hókotrókat meg az efféléket.

Szinonimák (angolul) a(z) slash szóra:

slash