EN

slanting {melléknév}

volume_up
He drove on in silence until they came around a down-slanting curve.
Clark csendben vezette tovább az autót egészen egy lejtős kanyarig.
Under her slanting hat-brim she gave him a glance that was intended to be angry.
Lejtős kalapkarimája alól haragosnak szánt tekintetet lövellt feléje.
They led their horses down the slanting gangway to the wharf.
Levezették a lovaikat a lejtős rámpán a mólóra.
The sunlight slanting into the kitchen was strong bright gold.
A konyhaablakon át ferde sugárban tűzött be a ragyogó aranyszínű napfény.
Against sweating bodies I was pressed, struggling, the slanting sun burning on my outstretched arm.
Izzadó testek között vergődtem, a ferde napsugár égette kinyújtott karomat.
The late afternoon sun came in long slanting rays through the dining room windows.
Az alkonyatra hajló nap hosszú, ferde sugarakat küldött be az ebédlő ablakain.
slanting (és: inclined)
The sunlight was slanting now into the palms by the wrecked shelter.
A romba dőlt kunyhó mellett a nap ferdén tűzött a zöld pálmafákra.

Példamondatok a(z) "slanting" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe late afternoon sun came in long slanting rays through the dining room windows.
Az alkonyatra hajló nap hosszú, ferde sugarakat küldött be az ebédlő ablakain.
EnglishDid you mean those slanting kind of glasses that make you look kind of oriental?
Arra a ferde, japános szemüvegre gondol, amely keleties külsőt kölcsönöz az embernek?
EnglishUnder her slanting hat-brim she gave him a glance that was intended to be angry.
Lejtős kalapkarimája alól haragosnak szánt tekintetet lövellt feléje.
EnglishBut now the sun was slanting in at one side, so that the shadows were where they ought to be.
De most a nap oldalról kúszott be, s az árnyékok ennek megfelelően helyezkedtek el.
EnglishAgainst sweating bodies I was pressed, struggling, the slanting sun burning on my outstretched arm.
Izzadó testek között vergődtem, a ferde napsugár égette kinyújtott karomat.
EnglishSpade blew smoke above the fat man's head in a long slanting plume.
Spade hosszú, terjengős füstfelhőt eregetett a kövér ember feje fölé.
EnglishHe drove on in silence until they came around a down-slanting curve.
Clark csendben vezette tovább az autót egészen egy lejtős kanyarig.
EnglishHe admired the slanting planes of her face, the generous mouth, the radiant colouring.
De harmonikus s ugyanakkor eredeti arcvonásait, nemes metszésű száját, ragyogó színeit is csodálta.
EnglishThe sunlight slanting into the kitchen was strong bright gold.
A konyhaablakon át ferde sugárban tűzött be a ragyogó aranyszínű napfény.
EnglishThe sunlight was slanting now into the palms by the wrecked shelter.
A romba dőlt kunyhó mellett a nap ferdén tűzött a zöld pálmafákra.
EnglishHe looked at it in the strong late afternoon sunlight slanting in through the window.
Paul letette az írógépet, majd felbillentette, hogy kihalászhassa alóla a legújabb kellemes meglepetést.
EnglishBefore dusk the rain stopped for a while, and the sun came out, low and slanting over the dismal moor.
Alkonyat előtt elállt az eső, kisütött a nap, fénybe borítva a vészjósló mocsárvidéket.
EnglishFrom somewhere a trail had once again appeared, slanting down the slope and into a forest of pines and cedars.
Valahonnan ismét előtűnt az ösvény; lefelé vezetett egy cédrus- és fenyőerdőbe.
EnglishThe sun was slanting through the window and the fire was very hot.
Ferdén hullottak be az ablakon a napsugarak, és perzselt a tűz.
EnglishHe put his hand into the slanting side pocket of his jerkin and brought out a small twist of tissue paper.
Bedugta a kezét a zekéje ferde oldalzsebébe, és kihúzott egy kis gyűrött selyempapírt.
EnglishIt was raining again the next morning, a slanting gray rain like a swung curtain of crystal beads.
Másnap reggel ismét esett, ólmos eső hullott, rézsút, mint egy félrehúzott üveggyöngy függöny.
EnglishThe skin shone a gun-metal sheen, the eyes gazed dully from slanting folds of greenish tissue.
A bőre fémes fénnyel csillogott, a szemek ráncosán bámultak.
EnglishShe opened her eyes and saw the bedroom, where the light had once again grown long and slanting.
Jessie kinyitotta szemét, és elé tárult a hálószoba, ahová ismét rézsútosan, megnyúlva tűzött a fény.
EnglishThey emerged on deck in the slanting, late-afternoon sunlight.
Halovány, késő délutáni napsütésben léptek ki a fedélzetre.
EnglishThe slanting sticks of sunlight were lost among the branches.
A nap rézsútos sugarai már elvesztek a sűrű lombozatban.

Szinonimák (angolul) a(z) slanting szóra:

slanting
slant