EN

slam {főnév}

volume_up
Here's what the computer thinks the SLAM missile will see a few seconds before impact-the computer doesn't know which one is the real one, so it's aiming for the middle one in the group.
A komputer szerint ezt fogja látni egy SLAM rakéta néhány másodperccel a becsapódás előtt; a komputer nem tudja melyik az igazi, úgyhogy a csoport közepét célozza meg.
She slammed them shut again, catching somebody's fingers-it felt like Dale Norbert-in the jamb and severing one of them.
Döngve bevágta az ajtókat újra, érzett is egy odaszoruló kezet talán Dale Norbertét , és hogy egy ujj a csapódás nyomán leszakad.
Je crois bien - a grand slam vulnerable doubled.
Je crois bien( nagy szlem bellben, kontrázva!
A bemondott nagy szlem mindig érdekes.

Példamondatok a(z) "slam" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English[Slam] Besides, you're... you're the only priest I know who happens to be my brother.
Különben is... te vagy az egyetlen pap akit ismerek, történetesen épp a bátyám.
EnglishThey filed through a small door he indicated, Koris through last to slam and bar it.
Kimasíroztak az ajtón, amire Magnis mutatott, Koris maradt utoljára, hogy bezárja.
EnglishUsing the touchscreen, he pre-programmed a zigzag course for the second SLAM.
A monitort érintve cikcakkos útvonalat programozott be a rakéta számára.
EnglishIt would almost be good to see him curse and kick a chair across the room or slam a door.
Szinte jobb volna, ha átkozódna, belerúgna egy székbe, vagy bevágná az ajtót.
EnglishHe let the door slam behind him as he walked into the biting wind.
Hagyta bevágódni az ajtót maga mögött, amint kilépett a metszően fagyos szélbe.
EnglishAs Scully passed through the open and too-inviting chain-link gate, she heard a car door slam.
Már-már belépett a hívogatóan kitárt kapun, amikor kocsiajtó csapódását hallotta.
EnglishWhen her mother came in, slam bam, thank you, ma'am, she'd take her out with it.
Mikor az anyja belépett, puff neki, egyből lecsapta a vasalóval.
EnglishJorgensen'd like to slam him in the squirrel cage again.
Egy ok az lehet, hogy Mrs. Jorgensen újra a diliházba akarja csukatni.
EnglishWHEN I HAD SPRINTED ABOUT A HUNDRED feet, I heard the cooling-tower door slam open.
Amikor már vagy háromszáz métert futottam, hallottam, ahogy mögöttem kicsapódik a torony ajtaja.
EnglishThen your father was programmed to stomp out of the house and slam the door.
Aztán az apád arra volt programozva, hogy döngő léptekkel kimenjen a házból és bevágja az ajtót.
EnglishNo need to slam, said Luther, but Marty scarcely heard the remark.
Nem kell úgy becsapni mondta Luther, de Marty alig hallotta a megjegyzést.
EnglishReggie was sipping coffee on the tiny balcony of her apartment when she heard the car doors slam.
Reggie éppen kávézgatott a kis erkélyen, amikor meghallotta a kocsiajtók csapódását.
EnglishMcLanahan relocked all weapons, then unlocked the SLAM rocket bomb only.
McLanahan minden fegyvert ismét biztosított, majd egyedül a SLAM rakétát ismét kibiztosította.
EnglishThere was the slam of another door÷or was it a deck shutting over them?
Újabb ajtó csapódását hallotta vagy a fedélzetet zárták le fölötte?
EnglishOK, now back across the hall, slam the door, and boot the computer.
Oké, vissza a folyosón, zárjuk be az ajtót, töltsük be a számítógépet.
EnglishBut he won't- I'll be there in five minutes, I yell, and slam the phone down.
Öt percen belül ott leszek kiabálom, és lecsapom a telefont.
EnglishYou can slam that door in my face if you want... but I'll just be on the other side, even hotter.
Rámcsaphatod az ajtót, ha akarod... de itt leszek a túloldalon, még jobban feltüzelve.
EnglishThen he heard a metal door slam and the squeak of another opening.
Aztán egy ajtó fémes csattanását hallotta, majd egy újabb nyikorgást.
EnglishWith the bases loaded, he was thinking of only one thing-a grand slam.
Már csak egy bázis hiányzott ahhoz, hogy grand slamet csináljunk.
EnglishThere was the sound of a shutter opening and then closing quickly with a slam.
Kinyílt valahol egy ablaktábla, majd gyorsan becsapódott.

Szinonimák (angolul) a(z) slam szóra:

slam