EN

to slacken {ige}

volume_up
Gradually the foam slackened, the water drained off her.
Fokozatosan csökkent a tajték, a víz is visszahúzódott.
It slackened speed, then, swerving, it came off the road and across the stony ground towards the mound on which she squatted.
Sebessége csökkent, befordult, lejött az útról a köves talajra s elindult a domb felé, ahol ő kuporgott.
to slacken (és: to slack)
to slacken (és: to slack)
to slacken (és: to slack, to slow)
to slacken (és: to slack, to yield)
to slacken (és: to slack, to slake)
volume_up
olt {i.} (meszet)
to slacken (és: to slack)

Példamondatok a(z) "to slacken" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe American worked up a good sweat but didn't slacken his efforts even once.
Teste verejtékben fürdött, mozdulatai azonban egy pillanatra sem lankadtak.
EnglishNo matter where or when, no lieutenant had ever been known to slacken off on a middie.
Egy hadnagy semmilyen körülmények között nem hagyhatja, hogy egy kadét elszemtelenedjen.
EnglishWe must therefore be proud of our efforts and of our work and must not slacken them.
Ezért büszkének kell lennünk erőfeszítéseinkre és munkánkra, és nem csökkenthetjük azokat.
EnglishIt was not as dark as before, and the rain had begun to slacken further.
Nem volt olyan sötét, mint korábban, és az eső tovább csendesedett.
EnglishOnly when she got at last to the door, did she slacken up and take care to move softly.
Csak akkor lassított, óvatosan, amikor odaért az ajtóhoz.
EnglishThis is encouraging for us as Europeans, but we must not slacken off.
Ez ösztönöz minket európaiként, azonban nem lankadhatunk.
EnglishAll night long the storm wailed and roared across the moors, and only began to slacken with the coming of day.
A vihar egész éjszaka tombolt, és csak a hajnal közeledtével csillapult.
EnglishGRADUALLY SLACKEN THE TENSIONER UNTIL THE TORSO STARTS TO FALL UNDER ITS OWN WEIGHT ;
A feszítő elemet fokozatosan meg kell lazítani mindaddig, amíg a törzs el nem kezd a saját súlyánál fogva leesni.
EnglishMrs Caudill debated, allowing her brow to slacken.
Mrs. Caudill gondolkodóba esett, miközben homlokán kisimultak a ráncok.
EnglishGRADUALLY SLACKEN THE TENSIONER UNTIL THE LOWER LEG STARTS TO FALL UNDER ITS OWN WEIGHT ;
Meg kell lazítani a feszítő elemet fokozatosan mindaddig, amíg el nem kezd a lábszár a saját súlyánál fogva leesni.
EnglishThe rain had begun to slacken and the mist was beginning to clear.
A zápor enyhült, a pára szakadozni kezdett.
EnglishFor our part, it is imperative that we do not slacken in our efforts until the situation has stabilised.
Nekünk pedig kötelességünk, hogy ne csökkentsük erőfeszítéseinket mindaddig, amíg a helyzet nem stabilizálódott.
EnglishFirstly, we cannot slacken our efforts.
Először is, nem enyhíthetjük az erőkifejtéseinket.
EnglishDazed and bewildered, Molly stumbled beside the fierce stranger who would neither let her fall nor slacken her pace.
Molly kábán és összezavarodva botladozott a goromba idegen mellett, aki sem elesni nem hagyta, sem a lépteit lassítani.
EnglishNever slacken attention before a meet.
Soha ne lankadjon a figyelmed találkozó előőtt.
EnglishGillian Baskin didn't slacken her pace.
English'Slacken the third rope from the left.'
EnglishHe felt the pain in his chest slacken.
EnglishThe rain was starting to slacken.
EnglishTheir clothes were scraped and torn, their exposed limbs scratched and bruised, but the silent Druid did not slacken the pace or pause to rest.
Ruhájuk felfeslett, elszakadt, a lábuk tele volt karcolással és zúzódással, de a néma druida nem lassított és nem pihent.
Más szótárak