angol-magyar fordítás erre a szóra: slab

EN

"slab" magyar fordítás

HU
EN

slab {főnév}

volume_up
She found a small bottle of wine and a little box containing a hunch of bread and a slab of cheese.
Volt még a tarisznyában egy kis üveg bor, valamint egy kis doboz, benne egy darab kenyérrel és sajttal.
Eight hundred slabs of pudding, walling him in - a vault of puddingstone.
Nyolcszáz szögletesre formált darab, szabályosan beboltozza, sósrúdbörtönbe zárja.
Kalten went to one of the pack saddles and cut large slabs from a cheese and a loaf of bread with his dagger.
Kalten az egyik nyeregtáskához lépett, és tőrével kanyarított magának egy darab sajtot, valamint egy nagy szelet kenyeret.
When one slab crashed into another one, mountains were made.
Amikor két tábla összeütközik, hegyek születnek.
It was riding on a slab about forty miles thick, and the slab was drifting around on molten glurp.
Rájöttek, hogy a kontinens egy hatvan-hetven kilométer vastag tábla tetején ül, a tábla pedig olvadt masszában úszkál.
Corbell bent and lifted one end of the slab.
Corbell lehajolt, és felemelte a tábla egyik végét.
Grasping an iron ring hinged at one end of the slab, the sweating Dwarf pulled upward with an audible groan.
Az izzadó törpe hangos nyögéssel ragadta meg a lap egyik végébe rögzített vasgyűrűt.
I've got a slab of cold bacon,' Kurik offered.
Tudok adni egy szelet hideg szalonnát mondta Kurik.
Kalten went to one of the pack saddles and cut large slabs from a cheese and a loaf of bread with his dagger.
Kalten az egyik nyeregtáskához lépett, és tőrével kanyarított magának egy darab sajtot, valamint egy nagy szelet kenyeret.
He leaned his back against the workbench and looked me over without haste, without interest, as if he was looking at a slab of cold meat.
Hátratámaszkodott a munkapadnak, úgy mért végig engem, sietség nélkül, érdektelenül, mintha egy szelet hideg marhahúst nézne.

Példamondatok a(z) "slab" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe moment they entered, another huge slab of rock fell, barely missing them.
Ahogy beléptek mögöttük egy hatalmas szikla hullott le, és majdnem agyonütötte őket.
EnglishPresteign took out a silver-mounted slab of crystal and handed it to Olivia.
Presteign ezüstkeretes kristálylapot vett ki belőle, és odaadta Oliviának.
EnglishMiss Ross was immediately at his elbow, stirring a minute white concoction on a slab.
Ross kisasszony azonnal mellette termett; kevés fehér anyagot kevergetett egy tálkában.
EnglishThere was a great stone slab at the end of it, where it widened out into a guard chamber.
A folyosó végén, ahol az egy őrszobává szélesedett, egy nagy kőlapot pillantott meg.
EnglishNow the pensioner lay in his excrement on his concrete slab and wept.
Poljakov most saját ürülékében hevert betonpriccsén, s szeméből folyt a könny.
EnglishA great slab of stone opened in the cliff face, moving easily on its pivots.
A sziklafalon jókora kőajtó tárult föl könnyedén elfordulva a sarkain.
EnglishThe double is the one who's six feet under with a slab of granite for a hat.
A hasonmás az lesz, amelyik ott fekszik hat láb mélyen a föld alatt.
EnglishOkay, Gaunt said cheerfully, putting the thick slab of chocolate cake on one of the plates.
- Nem bánom - mondta Gaunt könnyedén, és a vastag szeletet a maga tányérjára fektette.
EnglishThey know the movable slab, the manhole through which you penetrate the Mundus Subterraneus.
Tudják, melyik csatornanyílás, melyik fedél nyílik a Mundus Subterraneusra.
EnglishHe went past them like a bull to the slab of stone and pushed against it.
Majd szilaj bikaként tovarobogott, és a kőlapnak feszítette a vállát.
EnglishI pulled her down into the sepulcher with me and moved the slab back into place.
Mély gödör tátongott alatta, benne egyetlen korhatag koporsó.
EnglishRedwine followed the trend of Unk's gaze, hefted the iron slab on his chest.
Redwine követte Unk pillantását, és megemelte mellén a vaslapot.
EnglishHigh up in that glass slab I could see a tiny figure where Ausfaller had waved at me.
Magasan fent egy apró figurát láttam abban az üvegkockában, ahonnan Ausfaller integetett nekem.
EnglishIts hissing streak of atomic flame crackled in the rock slab, searing and splitting it.
Az atomtűz sziszegő nyalábja a kőtömbbe mart, égette, forgácsolta.
EnglishOn the slab was written the words: Your grave is unknown, your achievement immortal.
A márványra ez volt írva: Sírod ismeretlen, tetted halhatatlan.
EnglishDon't cry, Dybbuk, declared Benjamin, grabbing a giant thin slab of ice with both hands.
Ne sírj, dibbuk! vigasztalt Benjamin, és két kézzel megragadott egy hatalmas, lapos jégtáblát.
EnglishA few feet away on a slab above the drains lay the battered and pulped body of Semyonov.
Néhány lépéssel távolabb ott feküdt egy nagy tepsiben Szemjonov összevert és szétzúzott teste.
EnglishThen, with a hollowly reverberating crash the fragments of the split slab fell back in toward him.
Azután a szétzúzott tömb darabjai visszhangzó reccsenéssel befelé omlottak.
EnglishIf he stayed behind this chalk slab any longer, he'd give his hunter time to calculate his position.
Ha Chris továbbra is a mészkőtábla mögött marad, üldözője kiszámíthatja a helyzetét.
EnglishOver the mirror was a large slab of wood engraved on which was, IN HERE EVERYTHING is OFF THE RECORD.
A tükör fölötti nagy fatáblába ezt vésték: AMI ITT ELHANGZIK, NEM HIVATALOS.