EN

skin {főnév}

volume_up
A fej azonban ott volt előtte, és iszonyatosan nézett ki.
It was mostly the head, and a grubby stub of spine and ribs, and about half the skin.
A fej maradt meg legjobban, volt még egy mocskos gerincmaradvány meg néhány bordacsonk, és a brnek nagyjából a fele.
The uniformity was there too: pale skin, breasts wide and flat, half-bald scalp and curly black topknot, slender frame.
Ugyanaz a vonás itt is: halvány bőr, széles, lapos mellek, félig kopasz fej, göndör fekete bóbita, karcsú alak...
There was natural selection for the evolution of lightly pigmented skin.
Természetes szelekció lépett fel az enyhén pigmentált bőr evolúciójában.
The skin around his eyes was puffy and dark but otherwise he was dreadfully pale.
Szeme körül a bőr duzzadt volt és sötét, de egyébként félelmetesen sápadt volt.
I remember feeling my skin crawl like I was in the presence of Lucifer himself.
A hátamon borsódzott a bőr, mintha magával, Luciferrel állnék szemközt.
So I'm going to show you now, without the skin on it, a 30-second piece, and then I'm done.
Most megmutatom önöknek a burok nélkül, 30 másodperc az egész, és aztán befejezem.
Social skin collapsing, then melting away over the steel bones of Trantor's Sectors and municipalities...
A szociális burok összeomlik, azután szétolvad, eltűnik a Trantor szektorainak, önálló körzeteinek acélcsontjairól...
Ez a vékony héj, ez a Föld kérge.
I have only these three cores and these skins.
- Semmi egyebem, mint ez a héj meg ez a három csutka.
A fa visszanőtt, mint a kéreg.
His hands moved slowly over the smooth wood of the Ellcrys staff, tracing the grain of the skin.
A herceg lassan végighúzta ujjait az Ellcrys jogarán, kitapogatta a kéreg finom szemcséit.
Silver bark peeled away from trunk and limbs, black and rotting, hanging in strips like tattered skin.
Törzséről és ágairól fekete, rothadó csíkokban, mint az égett bőr, hámlott az ezüst kéreg.
skin (és: fashion)
Her breasts were bare, and his hands slipped on skin that was slippery with sweat.
A nő melléről szétcsúszott a ruha, s a férfi kezei a verítékes, csupasz testre siklottak.
In a patch of skin beneath his right eye she could see movement.
Carys némi mozgást látott a férfi szeme alatti kis bőrredőben.
He was in his late fifties, with long, gray, bleached hair and dark, sun-cured skin.
A férfi közel hatvanéves volt, hosszú haja őszbe forduló, bőre napbarnított.
skin (és: hards)
skin (és: jade, nag, plug)

Példamondatok a(z) "skin" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishOne thing he could see: the skin of McCarthy's stomach hung in two slack dewlaps.
Egy dolgot azonban láthatott: McCarthy hasán két laza lebernyegben lógott a bőr.
EnglishOther areas were almost bare, showing his creased, dry-looking grey skin beneath.
Másutt teljesen csupasz volt, és kilátszott szürke, ráncos, pergamenszáraz bre.
EnglishThe skin around his eyes was puffy and dark but otherwise he was dreadfully pale.
Szeme körül a bőr duzzadt volt és sötét, de egyébként félelmetesen sápadt volt.
EnglishThis had tremendous consequences for the evolution of human skin pigmentation.
Ennek óriási következményei vannak az emberi bőrpigmentáció evolúciójára nézve.
EnglishShe was Panamanian, attractive, her dark skin stark against her white uniform.
A sötét bőrű, csinos panamai lány csábító látványt nyújtott a fehér egyenruhában.
English(c) suffering from or suspected of suffering from a contagious skin disease;
c) ragályos vagy fertőző bőrbetegségben szenvednek, vagy ennek gyanúja áll fenn;
EnglishThe cold was the taste of lemons and the vacuum was a rake of talons on his skin.
A hidegnek citromíze volt, és a légüres tér karomként szántott végig a bőrén.
EnglishHe was old with a bent back and a massive head, loaded with skin and wrinkles.
Hátát meggörnyesztette a kor, hatalmas koponyáján vastag ráncokba gyűrődött a bőr.
EnglishAt least to touch her red hair, to kiss her white skin, to drink the scent of her.
Hogy legalább megérintsem vörös haját, megcsókoljam fehér bőrét, beigyam a szagát.
EnglishUnder it were markings on the man's skin, half-hidden by his robe of darkest green.
Alatta jelek borították bőrét, félig elrejtőzve legsötétebb zöld talárja alatt.
EnglishI could feel her skin, feel the small, pointed breasts, feel my arms caressing her.
Szinte tapintottam a bőrét, kis, hegyes mellét, éreztem, ahogy karjaimba szorítom.
EnglishDead-white matt skin, vivid cyclamen lips, mascara applied lavishly to the eyes.
Falfehér matt alapozás, élénk rózsaszín szájrúzs, vastagon felrakott szempillafesték.
EnglishThey placed something in her hand-a drum, taut skin stretched over a hooped frame.
Mintha a távolból jönne a hang, Morgaine hallotta, amint a keze ütni kezdi a dobot.
EnglishThe Hold of the Dragon, Feather Witch said, her skin glistening with sweat.
A Sárkány Kunyhója! mondta Tollas Boszorka, s bőre már csillogott a verejtéktől.
EnglishThey were so thin I could see the blue veins pulsing beneath the watery skin.
Olyan vézna volt a keze, hogy látni lehetett a lüktető ereket a nyirkos bőr alatt.
EnglishNaked, her pale skin smeared, her long hair clotted with coagulating blood.
Mezítelen volt, sápadt bőre maszatos, hosszú haja összetapadt az alvadt vértől.
EnglishThe padding keeps the armour from grinding off your skin in unusual places.'
A párnázás megakadályozza, hogy a fém kidörzsölje a bőröd a legkényesebb helyeken.
EnglishHis clothes, which he had taken off to let the night wind cool his skin, were gone.
Ruhái, melyeket levetett, hogy az éjszakai szél hűűsítse bőőrét, odavesztek.
EnglishSo did the water-carrier, sluicing water on the dry road from his goat- skin bag.
Ismerte a vízhordó is, ki kecskebőr tömlőjéből éppen vizet locsolgatott a száraz útra.
EnglishHer skin was not the pale tone fashionable in the court, but a faint silver.
Bőrének színe nem az udvarban divatos halvány, sápadt szín volt, hanem tompa ezüst.

Szinonimák (angolul) a(z) skin szóra:

skin