angol-magyar fordítás erre a szóra: skilful

EN

"skilful" magyar fordítás

EN

skilful {melléknév}

volume_up
They were watered by a running brook, and colonnades in ruins, and imitation rocks, arranged by a skilful artist, were reflected in a lake, which also mirrored the statues that stood round it.
Élővíz öntözte dalolva a fákat, és a romba dőlt oszlopsorok, a vad sziklák, amelyeket ügyes építész készített, egy tóban tükröződtek a szobrokkal együtt.

Példamondatok a(z) "skilful" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWith his permission, you might make a copy of them, as you are a skilful penman.
Engedélyével le is másolhatnád, hiszen nagyon ügyesen írsz.
EnglishLegal evidence is often created through the cruel and skilful use of brutal methods of torture.
A jogi bizonyítékokat gyakran a kínzás kegyetlen módszereinek szakszerű alkalmazásával állítják elő.
EnglishThe Union formulated its diplomatic service, and here, too, Belgium showed herself to be a skilful mediator.
Az Unió létrehozta diplomáciai szolgálatát, és Belgium e tekintetben is rátermett közvetítőnek bizonyult.
EnglishBut I remembered then that the greatest authorities on goitre and the most skilful surgeons operating on it are Swiss.
De nekem akkor eszembe jutott, hogy a leghíresebb golyvaspecialisták és sebészek éppen svájciak.
EnglishMiss Marple was very skilful in tones of voice.
Miss Marple-nak nagyon jó füle volt a hangárnyalatokhoz.
EnglishBy brilliant genius or by skilful corruption.
A lángész erejével vagy a korrupció ügyességével.
EnglishThis was the case of several physicians, even some of them the most eminent, and of several of the most skilful surgeons.
Sok orvos jutott erre a sorsra, köztük a legkiválóbbak, és ugyanígy jó néhány az ügyesebb felcserek közül.
EnglishHis skilful underlining of the lack of risk.
Szakszerűen elmagyarázza, hogy nincs kockázat.
EnglishThe Dalmatians would not meet him in a pitched battle but broke up into small columns and carried on a skilful guerrilla warfare.
A dalmaták nem voltak hajlandók nyílt ütközetre, hanem kis csapatokra oszolva portyázgatva küzdöttek ellene.
EnglishAcrobats, having spread a carpet on the ground, juggled and performed skilful tricks before a circle of silent spectators.
A bűvészek leterítettek a földre egy szőnyeget, bemutatták ügyességüket, és kecsesen mutatványoztak nézőik hallgató köre előtt.
EnglishI would like to congratulate Mrs Bauer once again on her skilful presentation of the problems and the solutions she has outlined.
Szeretnék ismét gratulálni Bauer asszonynak ahhoz, hogy ilyen szakszerűen mutatta be a problémát, és megoldásokat vázolt fel.
EnglishThis is why I must congratulate the rapporteur Karl-Heinz Florenz and the other rapporteurs for the exceptionally skilful and responsible job they have done.
Gratulálok az előadónak, Karl-Heinz Florenznek és a többi előadónak igen hozzáértő és felelősségteljes munkájukért.
EnglishBradley was skilful.
EnglishI welcome John Bowis's excellent report and his skilful resolution of the many legitimate concerns that were with the original draft proposal.
Üdvözlöm John Bowis kitűnő jelentését, valamint azt, hogy milyen ügyesen oldotta fel az eredeti javaslattervezetben felvetett számos, jogos aggályt.
EnglishHe persecuted Cain and his sons because they were skilful workmen; he exterminated the Philistines because they composed Orphic poems, and fables like those of AEsop.
Üldözte Káint és fiait, mert szorgalmasak voltak; kiirtotta a filiszteusokat, mert orfikus költeményeket és aesopusi meséket költöttek.
EnglishHe was a skilful, thrifty workman, sufficiently enterprising to buy his master's business when the latter fell a chance victim to the disturbances of 1789.
Ügyesen dolgozott, takarékosan élt, s volt benne elég vállalkozó szellem, hogy megvásárolja a gazdája üzletét, miután az véletlenül áldozatul esett az 1789-es első felkelésnek.
EnglishI am thinking of the multilevel negotiations and the attempt at understanding our partners' arguments, and also of the skilful search for a satisfactory compromise.
Ez alatt pedig a többszintű tárgyalásokat, a partnereink érveinek megértésére irányuló képességet, illetve a kielégítő kompromisszum intelligens megtalálásának készségét értem.
EnglishThis new arrangement, to which you made a substantial and skilful contribution, Mr Sterckx, enabled us to reach agreement on what had been the main sticking point.
Ez az új rendelkezés, amelyhez Ön, Sterckx úr, fontos és szakértő hozzájárulást tett, lehetővé tette számunkra, hogy a legnagyobb akadályt jelentő kérdésben megállapodásra jussunk.
EnglishThey were watered by a running brook, and colonnades in ruins, and imitation rocks, arranged by a skilful artist, were reflected in a lake, which also mirrored the statues that stood round it.
Élővíz öntözte dalolva a fákat, és a romba dőlt oszlopsorok, a vad sziklák, amelyeket ügyes építész készített, egy tóban tükröződtek a szobrokkal együtt.

Szinonimák (angolul) a(z) skilful szóra:

skilful