angol-magyar fordítás erre a szóra: to size up

EN

"to size up" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "to size up" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishNow, either you scratch my back or you're gonna get my size ten boot up your ass!
Vagy segítesz nekem te is vagy figyelheted, ahogy a 45-ös lábammal szétrúgom a nagy seggedet!
EnglishUglúk shouted, and a number of other Orcs of nearly his own size ran up.
Uglúk elkiáltotta magát, s jó néhány, magafajta ork rohant oda hozzá.
EnglishIndustrial size cans will take up to 3 to 4 business days, so we're screwed.
Ipari mennyiségben 3-4 nap lenne beszerezni,ezért bajban vagyunk.
EnglishHe could not see why, but there was no time to size up the situation.
Nem értette, miért és hogyan, de nem volt ideje rá, hogy elemezze a kialakult helyzetet.
EnglishIt was always a good idea to size up an opponent before he knew he was being watched.
Jó ötletnek tűnt megismerni az ellenfelet, méghozzá anélkül, hogy az illető tudomást szerezne erről.
EnglishThe fruit pods, each about the size of a curled-up child, were full of what was basically ethyl-alcohol.
A termések mind akkorák voltak, mint egy összekuporodott gyerek, tele etil-alkohollal.
English'Why don't we go back to the wall and size things up a bit?
Miért nem megyünk vissza a falra, és mérjük fel a helyzetet?
EnglishIt is now for the Commission to size up this call.
Most a Bizottságon a sor, hogy értékelje ezt a felszólítást.
EnglishAnd I expected them to put a ruler next to the wall, size it up with a finger, and make an estimate of the height.
Arra számítottam, hogy majd vonalzóval és az ujjaik segítségével próbálják megmérni a magasságot.
EnglishI accept that my country will have one seat fewer than France although we have always had the same size up to now.
Elfogadom, hogy országomnak egy hellyel kevesebb jut Franciaországnál, bár mostanáig mindig ugyanannyi volt.
EnglishSize them up, of course some like to be left alone and others are lonely and want to get into the swing of things.
Vannak, akik szeretik, ha egyedül maradhatnak, mások viszont magányosak, és bekapcsolódnának a szórakozásokba.
EnglishIt hung a light-hour away, spitting out wild worms that ranged from a hand's-width size, up to several meters.
- Seldon professzor, megtenné nekünk azt a szívességet, hogy találkozik új-reneszánsz mozgalmunk néhány vezetőjével?
EnglishYou think you know the Talamasca, you think with your shrewd young mind you could size it up in a matter of a few years.
Azt képzeled, ismered a Talamascát, azt hiszed agyafúrtságodban, hogy fel tudtad mérni alig néhány év alatt!
EnglishHe preferred to put a little distance between them, give himself time to size up his opponent rather than take the guy by surprise.
Úgy döntött, jobban teszi, ha egy kissé távolabb megy tőle, még akkor is, ha így felfedi magát előtte.
EnglishThe Blumer Wing was small-only fourteen patient rooms but what it lacked in size it made up for in color.
A Blumer-szárny nem volt nagy - csupán tizennégy kórtermet foglalt magában -, de ami nagyságban hibádzott, azt színpompával pótolta.
EnglishHer arms and legs were as thin as the stick, but what she lacked in size she made up for in quickness.
A lába és a karja majdnem olyan vékony volt, mint a bot, amelyet a fenyítéshez használt, de ami súlyban hiányzott, azt kipótolta gyorsasággal.
EnglishThe first thing I did When I arrived, of course, was to size them all up and assess, as it were, possibilities.
Mikor megérkeztem, az volt az első dolgom, hogy mindenkit fölmérjek, és hogy úgy mondjam, mérlegeljem a lehetőségeket.
EnglishI just can't size them up at all.
EnglishHe preferred to put a little distance between them, give himself time to size up his opponent rather than take the guy by surprise.
Keserű volt a szája íze a gyomrára mért ütésektől, de valahol még azért érezte a pizza kellemes paradicsomos zamatát is.
EnglishFlaps of fresh sow's peritoneum ready cut to the proper size came shooting up in little lifts from the Organ Store in the sub-basement.
Megfelelő méretre vágott friss disznóhashártya-darabok érkeztek fel a sebes, apró lifteken az alagsori szervraktárból.

Hasonló fordítások a(z) "to size up" szóra magyarul

size főnév
up prepozíció