angol-magyar fordítás erre a szóra: six-pack

EN

"six-pack" magyar fordítás

EN

six-pack {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "six-pack" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English'I've got a casserole and a six-pack at my place,' Martha said, suddenly timid.
- Van otthon fasírtom meg egy karton söröm - vetette föl Martha, félénken.
EnglishShe had a loaf of bread in one hand and a six-pack of Dawson's Ale in the other.
Egyik kezében egy vekni kenyér, a másikban egy hatrekeszes Dawson sör.
EnglishOne night he drank a whole six-pack of Coke and then ran into the bathroom and vomited it up.
Egy éjszaka megivott hat doboz kólát, aztán kirohant a fürdőszobába, és kihányta.
EnglishPlease allow me a few short words on economic governance and the 'six pack'.
Kérem, engedjék meg, hogy röviden szóljak a gazdasági kormányzásról és a "hatos csomagról”.
EnglishA hand-painted sign advertises a six-pack of cheap lite beer for three bucks.
Egy kézzel festett tábla azt hirdeti, hogy három dolcsiért hat doboz olcsó világos sört lehet kapni.
EnglishWhen you sucked down a six-pack with me and said you cared for me.
Mikor rábuktál a hat doboz sörömre és azt mondtad, hogy számítasz rám.
EnglishI never heard of it, but it was on sale so I bought a six-pack.
Sose hallottam róla, de le volt értékelve, így vettem egy hatos csomagot.
EnglishAs far as the 'six-pack' is concerned, there will be an in-depth debate on it soon in this House.
Ami a hatos jogszabálycsomagot illeti, rövidesen egy részletes vita lesz erről ebben a Házban.
EnglishThe key objective, however, would be the adoption of the 'six-pack,' the legislative package on economic governance.
A legfontosabb azonban a gazdasági kormányzásról szóló hatos jogszabálycsomag elfogadása lenne.
EnglishWe therefore consider the 'six-pack' to be a missed opportunity to put genuine economic governance in place.
Ezért a hatos csomagban a valódi gazdasági kormányzás megvalósítására nyílt lehetőség elszalasztását látjuk.
EnglishBecause to the ignorant Joe Six-pack, sitting there in front of his TV, watching football games, it wasn't an issue, was it?
Mert a tudatlan átlagembernek, aki a tévé előtt bámulja a futballmeccsét, mindez nem is számít.
EnglishI think this guy's a couple cans short of a six-pack.
Azt hiszem, hiányzik szegénynek egy kereke.
EnglishHe paid inside and bought a six-pack of Michelob.
Fizetett, majd vett hat Michelob dobozos sört.
EnglishShe was sick, in fact; she still had the six-pack of Dawson's Ale in one hand, but now all the bottles were empty.
Ami azt illeti, tényleg pocsékul érezte magát, kezében most is ott volt a hatos sörrekesz, csak éppen üres üvegekkel.
EnglishI need a six-pack of cheap lite beer.
Hat doboz olcsó világos sörre van szükségem.
EnglishPangborn had a six-pack in one hand.
A seriff kezében egy hatdobozos söröscsomag.
EnglishMr President, I support the 'six-pack', but because of this point I will abstain from voting on the Wortmann-Kool report.
Elnök úr! Támogatom a hatos csomagot, de e pont miatt tartózkodni fogok a Wortmann-Kool-jelentésre vonatkozó szavazástól.
EnglishAnd only two-sixty-seven a six-pack!'
EnglishI had a bag of pretzels with the second six-pack, but that's been it since lunch with Bosco and Miss Birdie.
Ettem egy zacskó perecet a második hat doboz sörrel, de ez minden, amit a Boscóval és Miss Birdie-vel elfogyasztott ebéd óta magamhoz vettem.
EnglishMany of the amendments from the Committee on Employment and Social Affairs have been taken into account by the six-pack rapporteurs.
A hat jogszabályból álló csomag előadói a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság módosításai közül sokat figyelembe vettek.

Szinonimák (angolul) a(z) six-pack szóra:

six-pack

Hasonló fordítások a(z) "six-pack" szóra magyarul

six számnév
Hungarian
pack főnév
to pack ige
cold pack főnév
Hungarian