angol-magyar fordítás erre a szóra: to sit upon

EN

"to sit upon" magyar fordítás

EN

to sit upon {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to sit upon" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishFor as a snare shall it come upon all that sit upon the face of the whole earth.
Ekkor valaki megszólalt a tömegben: "Mester, mondd meg testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget."
EnglishYour true name, whatever it may be, would now sit upon you like an ill-fitting cloak.
Az igazi neved úgy illene rád, mint egy elszabott kabát.
EnglishOther persons will sit upon the couches arranged around the wall.”
A többiek a falak mellett elhelyezett kanapékra ülhetnek.
English[Groaning and muttering] COOKIE: Danged lightnin' bugs... done bit me on my sit-upon.
Veszélyes világító bogarak.... csíptek meg a hátsómon.
EnglishAnd he commanded the multitude to sit down upon the ground.
Erre meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre.
EnglishAfter all, why was I asked by Akasha to take her out of Egypt if she meant only to sit upon her throne in eternal stillness?
Miért kért meg, hogy hozzam ki Egyiptomból, ha folyton csak hallgatni akar a trónusán?
EnglishMight I beg that you would have the goodness to sit down upon one of those boxes, and not to interfere?
Jelentkezés személyesen, hétfőn tizenegy órakor Duncan Rossnál, a liga irodájában, Fleet Street, Popé-udvar."
EnglishAnd when the Son of man shall come in his majesty, and all the angels with him, then shall he sit upon the seat of his majesty.
Amikor eljön dicsőségében az Emberfia és vele minden angyal, helyet foglal fönséges trónján.
EnglishRemember that I, too, sit upon the council, and if the mob starts howling for your head, they shall call for mine, as well.
Ne feledd, én is a testület tagja vagyok, s ha a tömeg a fejeteket követelné, ugyanúgy az enyémet is akarná.
EnglishKul slumped to sit upon the steps of the hut.
EnglishThe templars sit upon the council, in the person of Timor, and they have strong allies, both in the council and among the nobility.
A lovagok képviseletet kaptak a Testületben, Timor személyében, s erős szövetségeseik vannak mind a tanácsban, mind a nemesség körében.
EnglishThe can was a place for solitary endeavour, where those weighed down by high office could snatch a little time to sit and meditate upon their burdens.
Ez itt a magányos béke helye, ahol a munka terhei alatt rogyadozó fejesek lazíthattak egy kicsit, hogy csak üljenek és meditáljanak a, legsürgősebb feladatokon.
EnglishHe worked first to destroy the royal line of succession, then to sow discord among the tribes about whose right it would be to sit upon the throne when Alaron's rule had passed.
Először megakadályozta, hogy királyi utódok szülessenek, aztán viszályt szított a törzsek között abban a kérdésben, hogy ki következzen a trónon, ha majd Alaron meghal.

Hasonló fordítások a(z) "to sit upon" szóra magyarul

upon prepozíció
Hungarian
to put upon ige
to fall back upon ige
to work upon ige
to act upon ige
to build upon ige
to gloat upon ige
to come upon ige
Hungarian
to play upon ige
to round upon ige