EN

to sit on {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to sit on" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI think there is always a reason to sit with us and to listen to the discussions.
Úgy vélem, hogy soha nem hiábavaló meghallgatni a képviselőtársak hozzászólását.
EnglishCan we sit down? one asks as he pulls a chair from under the table and sits down.
Leülhetünk? kérdi az egyikük, miközben kihúz egy széket az asztal alól, és ráül.
English`She would sit on a bench in the back garden talking to her dead husband, Darcy.
Ült a hátsó kertben, egy padon, és Darcyval, a meghalt férjével beszélgetett.
English'We'll crack him if we have to sit him in this office and sweat him for two days.'
Vallani fog, még ha két álló napig is itt kell izzasztanunk ebben az irodában.
EnglishThey just sit you down, debrief you, and then stick you in some shit-bag motel.
Csak leültetnek és bejelentik a dolgot, aztán bevágnak valami szaros motelbe.
EnglishThere was a sofa there, arranged so one could sit on it and look out over the lake.
Itt volt egy szófa, mégpedig úgy fordítva, hogy aki ráül, ki tudjon nézni a tóra.
EnglishShow them damn f armers market and sit through the pain- in- the- ass opera.
Mutassam meg nekik a kibaszott farmerpiacot vagy üljem végig a dögunalom operát.
EnglishI think one of us can spare an hour to sit with you until the sedative works.
Azt hiszem, valamelyikünk beülhet a szobájába, amíg a nyugtató hatni nem kezd.
EnglishShe closed the door and went to sit in a gloomy Boston rocker across the room.
Becsukta az ajtót, és leült egy komor Boston-hintaszékbe a szoba másik végén.
EnglishDarling, it's a reliefto me to sit next to someone who isn't deafin one ear.
Kedvesem, szeretnék végre valaki olyannal lenni, aki nem süket az egyik fülére.
EnglishOf course, I had to sit through the services in order to get the free meals.
Persze, végig kellett ülnöm a szertartásokat, hogy megkapjam az ingyenes ételt.
EnglishHe loved to sit on the hill above the park on clear nights and enjoy a quiet smoke.
Imádott holdfényes éjszakákon a parkra néző dombon békésen cigarettázva ücsörögni.
EnglishI bend over and kiss her on the forehead, then sit on a footstool across from her.
Letérdelek hozzá, homlokon puszilom, aztán leülök vele szemben egy zsámolyra.
EnglishWhen he'd gone she locked the door behind him and went back to sit on the bed.
Amikor Marty elment a lány bezárta az ajtót, és visszament az ágyhoz, hogy leüljön.
EnglishSir Pom-Pom spoke in surly tones: “I do not care to sit up until midnight.
- Eszem ágában sincs éjfélig ébren ücsörögni - jelentette ki Sir Pom-Pom rosszkedvűen.
EnglishIn a few days, Uncle Randolph, I want to sit down and go over everything with you.
Néhány nap múlva, Randolph bácsi, le akarok ülni veled, és át akarok futni mindenen.
EnglishI wouldn't sit by the fire and talk of old wars and the days of the Sun King.
Nem akartam a tűz mellett üldögélve emlegetni régi háborúkat és a Napkirályt.
EnglishHe was content to sit and listen to his friends and watch the crowd of bounty hunters.
Megelégedett azzal, hogy ült, hallgatta a barátait, és figyelte a fejvadászokat.
EnglishI picked up the small control pad for the bed and cranked it so that I could sit up.
Fogtam a kis távirányítót, és addig kattogtattam, amíg ülő helyzetbe kerültem.
EnglishSit down and drink this, he said, and filled a small glass with a dark golden liquid.
Ülj le, idd ezt meg! mondta, és sötét folyadékkal töltött tele egy kis poharat.

Hasonló fordítások a(z) "to sit on" szóra magyarul

on
on határozószó
to put on ige