EN

to sit back {ige}

volume_up
Sometimes it's good for a man to just sit back and listen.
Néha jó egy férfinak, ha csak hátradől és figyel.
The European Union cannot be a passive bystander, and it cannot sit back and do nothing on this issue.
Az Európai Unió nem maradhat passzív kívülálló, nem teheti meg, hogy hátradől és semmit sem tesz ebben az ügyben.
kényelembe helyezi magát

Példamondatok a(z) "to sit back" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWhen he'd gone she locked the door behind him and went back to sit on the bed.
Amikor Marty elment a lány bezárta az ajtót, és visszament az ágyhoz, hogy leüljön.
EnglishKuru Qan pushed the lid back into place then walked back to sit in his chair.
Kuru Quan visszatolta a fedelet a helyére, majd a székéhez lépett, s leült.
EnglishI'm afraid that if we sit back and wait for concrete, it might be too late.
Attól tartok, ha ülünk a babérjainkon és valami konkrétumra várunk, már túl késő lesz.
EnglishI brought you this far, and I ain't going to sit back and let 'em catch you now.
Ha idáig elhoztam, nem fogom ölbe tett kézzel nézni, amint elkapják.
EnglishShe made a little gesture for him to sit back, to stay serious, and to listen.
A nő intett, hogy üljön vissza, őrizze meg a komolyságát és figyeljen.
EnglishUnderhall, Aldy and Lufkin sit on the back row, their faces glum.
Underhall, Aldy és Lufkin a hátsó sorban ülnek, savanyú, morcos arckifejezéssel.
EnglishWell then, if you will not change, I will sit with my back partially turned.
- Nos, ha nem akarsz átváltozni, akkor félig háttal fogok ülni neked.
EnglishVannier couldn't just sit back and hope you wouldn't hear about that.
Vannier nem ülhetett nyugodtan, abban a reményben, hogy maga nem tudja meg.
EnglishOnce I get it going, I'll sit back, light up a cigar and enjoy the party.
Ha már egyszer visszatértem, rágyújtok egy szivarra és élvezem a bulit.
EnglishHowever, the Commission should not now simply sit back and do nothing.
Nem szabad azonban, hogy a Bizottság most egyszerűen tétlenül hátradőljön.
EnglishAll you had to do was sit back and wait for it to be dropped in your lap.
Más dolgod nem volt, mint ülni és várni, amíg minden az öledbe pottyan.
EnglishIt is hardly enough, I think, to sit back and await fresh research results.
Szerintem aligha lehet elég hátradőlni és új kutatási adatokra várni.
EnglishI urge Parliament not to sit back and do nothing.
Nyomatékosan arra kérem a Parlamentet, hogy ne üljön a babérjain és ne tétlenkedjen.
EnglishOnce the Treaty is signed, I hope there will be no reason to sit back.
A Szerződés aláírása - remélem - nem azt jelenti, hogy hátra lehet dőlni.
EnglishNor does Article 152 mean that we should just sit back and watch people die.
A 152. cikkely sem jelenti azt, hogy hátra kell dőlnünk és nézni, ahogy az emberek meghalnak.
EnglishThis does not mean all is fine, even less that we can sit back.
Ez nem azt jelenti, hogy minden rendben van, még kevésbé azt, hogy megpihenhetünk.
EnglishThe pilot can sit back, set up a scan, and fly his plane with complete ease and confidence.
A pilóta hátradőlhet, és a kijelzőket váltogatva nyugodtan és könnyedén vezetheti a gépet.
EnglishKelly left her room only once, to sit on the back porch and breathe fresh air.
Kelly csak egyszer hagyta el a szobáját, hogy kiüljön a verandára és szívjon egy kis friss levegőt.
EnglishThere was more leg room, and he thought it would insult the man to sit in back.
Egyrészt itt jobban elfért a lába, másrészt úgy gondolta, hogy a férfi sértőnek találná, ha hátraülne.
EnglishBecause cool kids always sit in the back of the bus, Harry, and here, every row is the back.
Mert a fasza csávók mindig a busz hátsó ülésein utaznak, Harry, És itt minden sor hátsó sor!

Hasonló fordítások a(z) "to sit back" szóra magyarul

back főnév
back melléknév
back határozószó
to come back ige
to throw back ige
to fall back ige
to back ige
Hungarian