EN

sinter {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "sinter" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishFour speculate that Farad Sinter is behind the arrest and trial of Hari Seldon.
Négy írásban a szerzők kijelentik: Farad Sinter áll Hari Seldon perének hátterében.
EnglishSinter submitted to the tailor once more, lowering his arms and holding still.
- Sinter magához intette a szabóját, leeresztette a kezét, és kihúzta magát.
EnglishShe was given an atom-dispersal burial without official supervision, Sinter said.
- A nő holttestét hivatalos megfigyelő jelenléte nélkül atomizálták - mondta Sinter.
EnglishSinter offered a handkerchief, but Hari shook his head and produced his own.
Sinter zsebkendőt nyújtott feléje, de Hari megrázta a fejét, és elővette a sajátját.
EnglishHe died in Rikerian the year before you were born, Highness, Sinter said.
- A Rikerianban halt meg, még jóval az ön születése előtt, felség - mondta Sinter.
EnglishSinter's recorder instantly fed him the last five seconds of conversation.
Sinter rekordere azonnal visszajátszotta a beszélgetés utolsó öt másodpercét.
EnglishYour employee, Sinter said, moving between them, as if Chen might strike out in anger.
Úgy állt Mors Planch elé, mintha arra számítana, hogy Linge Chen mérgében rátámad.
EnglishHe convinced the Emperor and Farad Sinter that— Sinter is a fool.
A képviselő úrnak sikerült meggyőznie a Császárt és Farad Sintert arról, hogy..
EnglishSinter was at a loss for a moment how to react to this jaded cliche.
Sinter egy másodpercig nem tudta eldönteni, hogyan reagáljon a furcsa válaszra.
EnglishDors Venabili was not human, Sinter asserted with a slight sputter.
- Dors Venabili nem volt ember - jelentette ki Farad Sinter teljes bizonyossággal.
EnglishCouncilor Sinter is especially concerned that you should find her.
- Sinter tanácsnok úrnak az a meggyőződése, hogy ön képes megtalálni az illetőt.
EnglishThe major—her major—had been released by Prothon to inform Sinter of the situation.
Prothon szabadon eresztette az őrnagyot, hogy tájékoztassa Sintert a helyzetről.
EnglishSinter, the identity papers have a genotype and picture ID, do they not?
- Sinter, a személyazonossági iratokon feltüntetik a genotípust is, igaz?
EnglishSinter did not much trust the competence of any police, in any Sector.
A Trantor szektoraiban egyetlen olyan rendőr sem akadt, akiben Sinter megbízott volna.
EnglishScientific evidence, as well as hearsay, of— Psychic powers, Sinter?
- Van valami köze ezeknek a változásoknak a pszichikai erőhöz, Sinter?
EnglishFarad Sinter has been given his own Commission, a new branch under the Emperor's budget.
Ez egy új szervezet, amely a császári költségvetésből tartja fenn magát.
EnglishImperial Councilor and Confidant Farad Sinter requests your presence for a special inquiry.
FARAD SINTER CSÁSZÁRI TANÁCSNOK ÉS BIZALMAS, KÜLÖNLEGES ÜGYBEN TALÁLKOZNI KÍVÁN ÖNNEL.
EnglishYou know of Vara Liso, who now works with a man named Farad Sinter.
- Ismerik Vara Lisót, aki most egy Farad Sinter nevezetű illetőnek dolgozik.
EnglishYou made sure Farad Sinter would hear of me and my connection with Lodovik.
Elintézte, hogy Farad Sinter tudomást szerezzen rólam, meg a Lodovikkal való kapcsolatomról.
EnglishMy tutors tell me evolution is a long, slow process of genetic accretions, Sinter.
- A tanítóimtól úgy hallottam, az evolúció a genetikai változások nagyon lassú folyamata, Sinter.