angol-magyar fordítás erre a szóra: sinner

EN

"sinner" magyar fordítás

HU
EN

sinner {főnév}

volume_up
Hát ez a szegény bűnös még sohasem hallott az Édenről?
I am a sinner who answers to the name Pietro Rinaldi.
Bűnös lélek, aki a Pietro Rinaldi névre hallgat.
De én egy nyomorult bűnös vagyok jajveszékelte.

Példamondatok a(z) "sinner" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSo, between the old sinner and the young one the girl has had a pretty bad time.
Szegény lány meg volt áldva, előbb az ifjú csirkefogóval, aztán meg a vén gazemberrel.
EnglishAnd if the just man shall scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear?
Ha az igaz is alig menekül meg, hol lesz maradása az istentelennek és a bűnösnek?
EnglishSuch false joy drags the sinner into all sorts of excess.
Ez a szánalmas öröm a bűnöst mindenféle féktelenségbe rántja.
EnglishAh, well, you can't always help loving a sinner.
De hát, esendők vagyunk, olykor akaratlanul is megszeretjük a bűnöst.
EnglishHe said therefore to them: If he be a sinner, I know not.
Jézus fölment egy hegyre, s ott leült a tanítványaival.
EnglishFor if the truth of God hath more abounded through my lie, unto his glory, why am I also yet judged as a sinner?
De ha Isten igazsága hazugságom folytán csak nőttön-nő az ő dicsőségére, miért marasztal el bűnösként?
EnglishSo I say to you, there shall be joy before the angels of God upon one sinner doing penance.
Az írástudók és a farizeusok esztelen haragra gerjedtek, és egymás közt elkezdtek tanakodni, hogy mitévők legyenek Jézussal.
EnglishI am a sinner who answers to the name Pietro Rinaldi.
Bűnös lélek, aki a Pietro Rinaldi névre hallgat.
EnglishLord, Lord, hates the sin, but loves the sinner.
Uram, Uram, gyűlöli a bűnt, de szereti a vétkeseket.
English- Ah, I'm a sinner, a terrible sinner.
Aki elégedetlen mer lenni, annak velem gyűlik meg a baja!
EnglishHad this poor sinner never heard of Eden?
Hát ez a szegény bűnös még sohasem hallott az Édenről?
EnglishThey said the world was gonna end, and that I was a sinner who was going to burn to death... unless I do what they say.
Azt mondták,itt a világ vége, és hogy bűnös vagyok,és el fognak égetni... ha nem azt teszem, amit mondanak.
English'You crafty old sinner!' thought Creighton.
- A ravasz vén gazember! - gondolta Creighton.
EnglishBut I am a miserable sinner, he wailed.
De én egy nyomorult bűnös vagyok jajveszékelte.
EnglishBear witness, this sinner dies for Him!
- íme, lássátok a bűnöst, aki meghal őérette!
EnglishI have a suggestion to make: this resolution is a rigorous one and it needs to be, but there is no need to kill the sinner.
Van egy javaslatom: ez az állásfoglalás igen szigorú, és annak is kell lennie, de nincs szükség a bűnös megölésére.
EnglishHe yearned not merely to tear open the throat and drink the blood of one sinner, but of a great multitude of sinners.
Most már nemcsak egy bűnösnek akarta elharapni a torkát és kiszívni a vérét, hanem valamennyi bűnösön bosszút akart állni.
EnglishLet's not make a saint out of a sinner.
EnglishHe's a sinner--but he's human.
EnglishBut before they left they seized the sinner Rhiannon and locked him in a hidden tomb and locked in with him his instruments of awful power.
Ám mielőtt odébbálltak, foglyul ejtették a vétkes Rhiannont, rejtett sírboltba zárták szörnyűséges hatalmának eszközeivel együtt!

Szinonimák (angolul) a(z) sinner szóra:

sinner
English