angol-magyar fordítás erre a szóra: single woman

EN

"single woman" magyar fordítás

EN

single woman {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "single woman" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishNot a single man, woman, or child of our village had not consumed the flesh of the dead.
Nálunk nem élt Olyan férfi, asszony vagy gyerek, aki ne evett volna a holtak húsából.
EnglishOthers were there: a man and a single woman who seemed to want to be alone.
Mások is voltak benn: egy férfi és egy asszony, aki szemmel láthatóan egyedül akart maradni.
EnglishSo she sat down on her narrow single-woman's bed and thought about it.
Így aztán leereszkedett keskeny ágya szélére, és meghányta-vetette.
EnglishThis woman single-handedly took out an armed DIA escort detail...
Ez a nő egyedül elintézett egy fegyveres DIA kisérő csapatot.
EnglishNot a single man, woman, or child died in our village whose body was not consumed by kith or kin.
Nálunk a faluban nem halhatott meg férfi, asszony vagy gyerek úgy, hogy ne a rokonok és barátok egyék meg a húsát.
EnglishNot a single man or woman on the street.
Egyetlen hétköznapi férfival vagy nővel sem konzultáltak.
EnglishI think that a committee has now been set up to work on the constitution, but there is not a single woman in it.
Úgy gondolom, hogy ugyan most létrehoztak egy alkotmányozó bizottságot, azonban az egy női taggal sem rendelkezik.
EnglishAny single, available, straight woman-- yes.
Bármelyik, egyedülálló, komoly nőt... igen.
EnglishI think it is very strange that the Commission cannot come up with one single woman who is competent for one of these authorities.
Szerintem nagyon furcsa, hogy a Bizottság nem tud felmutatni legalább egy olyan nőt, aki alkalmas lenne e hatóságok élére.
EnglishOne single woman in a decision-making body will soon have to adapt her behaviour, to be accepted by the male majority.
Ha egy döntéshozatali szervben csak egyetlen nő van, akkor kénytelen a férfiakból álló többséghez igazítani viselkedését, hogy elfogadják.
EnglishWell, even these days, with our more liberal attitudes, we still make it damned hard for a single woman to adopt a child, Tony said.
Nos, még manapság is, amikor pedig jóval liberálisabb lett az állam, pokoli nehéz egy egyedülálló nőnek örökbe fogadnia egy babát - magyarázta Tony.
EnglishIt certainly is strange that in Europe in 2009 a new government can be formed which does not have a single woman among the 14 ministers making up the administration.
Mégiscsak furcsa, hogy 2009-ben Európában megalakulhat úgy egy kormány, hogy a kormányt alkotó tizennégy miniszterből egy sem nő.
EnglishWhy did I not feel that blessed eternity was in a single kiss of that woman, and that without her life was senseless, and no more than an evil dream?
Hogyan is nem éreztem, hogy a boldog örökkévalóság ennek a nőnek egyetlen csókjában van, hogy nélküle az életnek nincs értelme, egy rossz álom csupán?
EnglishShe starts every lecture with a prayer, but she's a single, feisty, financially independent woman in a country where girls are married off at the age of 12.
Minden előadást imával kezd, de egy egyedülálló, bátor, anyagilag független nő egy olyan országban, ahol a lányokat 12 éves korukban férjhez adják.