EN

single-handedly {melléknév}

volume_up
single-handedly (és: single-handed)
This woman single-handedly took out an armed DIA escort detail...
Ez a nő egyedül elintézett egy fegyveres DIA kisérő csapatot.
He single-handedly averted another Bay of Pigs.
Egyes egyedül hárított el egy második "Disznó-öblöt".
His name was Jeremiah Chandler, and according to family lore, he'd almost single-handedly won the Battle of Shiloh.
Jeremiah Chandlernek hívták, és a családi legenda szerint jóformán egyedül nyerte meg a shilohi csatát.
We must admire those who achieved this victory almost single-handedly by successfully gaining the trust of Moldova's citizens.
Csodálattal kell adóznunk azok előtt, akik szinte segítség nélkül vívták ki ezt a győzelmet azzal, hogy sikeresen elnyerték a moldovai polgárok bizalmát.

Példamondatok a(z) "single-handedly" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe aptly named Savage proceeded single-handedly to upset Fiji's balance of power.
A találó nevű Savage (Vadember) elkezdte egymaga felborítani Fidzsi hatalmi egyensúlyát.
EnglishI single-handedly extended the life of RAMJAC by two years and a little more.
Egy szál magamban két évvel, sőt egy kicsit még többel meghosszabbítottam a PANAMORC életét.
EnglishThis woman single-handedly took out an armed DIA escort detail...
Ez a nő egyedül elintézett egy fegyveres DIA kisérő csapatot.
EnglishHis name was Jeremiah Chandler, and according to family lore, he'd almost single-handedly won the Battle of Shiloh.
Jeremiah Chandlernek hívták, és a családi legenda szerint jóformán egyedül nyerte meg a shilohi csatát.
EnglishHe single-handedly averted another Bay of Pigs.
Egyes egyedül hárított el egy második "Disznó-öblöt".
EnglishNeither the Commission nor Parliament can, however, single-handedly organise a Europe-wide public debate.
Azonban sem a Bizottság, sem a Parlament nem vállalkozhat egyedül egy egész Európára kiterjedő, nyilvános vita megrendezésére.
EnglishFour years ago, Finadd Gerun Eberict single-handedly foiled an assassination attempt on King Diskanar.
Négy évvel korábban Gerun Eberikt egymaga leleplezett és elintézett egy merényletkísérletet, amit Diskanar király ellen terveltek ki.
EnglishThe European Union cannot single-handedly do everything that needs to be done in this matter - it is already doing half the work.
Az Európai Unió nem tud egyedül mindent megtenni, amire szükség van a kérdés megoldásához - már most is a tennivalók felét mi intézzük.
EnglishI do think, though, that now he’ll be more attentive to his training, and maybe a bit less eager to win the war single-handedly.
Hiszem, hogy ezek után sokkal alaposabban végzi majd a kiképzést, és kevésbé hetykén bizonygatja, hogy fél kézzel is megnyeri a háborút.
EnglishWe must admire those who achieved this victory almost single-handedly by successfully gaining the trust of Moldova's citizens.
Csodálattal kell adóznunk azok előtt, akik szinte segítség nélkül vívták ki ezt a győzelmet azzal, hogy sikeresen elnyerték a moldovai polgárok bizalmát.
EnglishWhen his mother was killed set- ting lines, he was only fifteen, but he tracked down those respon- sible and dispatched them single-handedly.
Mindössze tizenöt éves volt, amikor az anyját megölték a határon átcsapó banditák, ő azonban kinyomozta a tetteseket és egymaga elintézte valamennyit.
EnglishHowever, in seeking to achieve these goals he is calling for the suppression of minority views and is almost single-handedly destroying the principle of freedom of speech.
Azonban ezeknek a céloknak az eléréséhez a kisebbségi nézetek elnyomására szólít fel, és szinte egy személyben rombolja le a szólásszabadság elvét.
EnglishSome heavy medicine was required if Eric wasn't to wreck single-handedly the entire Scottish telephone network and decimate the country's canine population.
Valami nagyon hatásos gyógyszerre lesz szükség, ha nem akarom, hogy Eric önerbl tönkrevágja a teljes skót telefonhálózatot és megtizedelje az ország kutyalakosságát.
EnglishThe sensitive and self-conscious population was disappointed when a neighbouring, friendly country single-handedly blocked the continuation of the accession negotiations.
Az érzékeny és öntudatos lakosság csalódással fogadta, amikor egy szomszédos, baráti ország egymaga megakadályozta a csatlakozási tárgyalások folytatását.
EnglishIn a crude amphitheater dug from the debris of the Bastion of Holy Mary the thief had seen an anonymous actor single-handedly perform Goethe's Faust, Parts One and Two.
A Szűz Mária bástya romjaiból kialakított kezdetleges amfiteátrumban a tolvaj végignézte Goethe Faust-jának első és második részét egy ismeretlen színész egyszemélyes előadásában.

Szinonimák (angolul) a(z) single-handedly szóra:

single-handedly
single-handed