EN

sing-song {melléknév}

volume_up
A deep, sing-song Chinese half-chant closed the sentence.
Hosszú, monoton kínai mondókával zárta be a mondatot.
sing-song

Példamondatok a(z) "sing-song" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIn his experience, no scientist ever passed up a chance to sing his own song.
Tapasztalatból tudta, nincs olyan tudós, aki ne mesélne szívesen a szakterületéről.
EnglishYou can almost paralyze a Taltos when you utter a long rhyme or sing a rhythmic song.
Hosszasan tartó ritmikus beszéddel vagy ritmikus énekkel szinte meg lehet bénítani.
EnglishDid you think I'd sing to you some song learnt from the Morning Stars?
Azt gondoltad, dalolok majd neked valamit, amit a Hajnalcsillagtól tanultam?
EnglishBridget started to sing her song, a tingling hymn of praise to the unseen Naga snakes.
Bridget dalra fakadt, bizsergető himnuszt énekelt a láthatatlan naga kígyók dicsőségéről.
EnglishLet us go on and I will sing thee the song of Nikal Seyn before Delhi - the old song.'
Gyerünk tovább, és elénekelem neked Nikal Seyn dalát, a régi dalt!
EnglishA hoarse voice bawled from a safe shadow, Na, Willie, sing us a true song.
Valaki rekedt hangon kiordított a biztonságos árnyékból: - Ne ezt, Willie, játssz egy igazi dalt!
EnglishFilemon, shall we sing a brave little song, to bolster our spirits?
Filemon, nem énekelünk valamit, hogy javítsunk a társaság hangulatán?
EnglishAt the end, I would like if you can help me to sing the sustainable song.
Végezetül szeretném, ha segítenétek a fenntartható dalban.
EnglishSing a song, say a poem, do your tricks, but walk slowly and she may not follow.
Énekelj egy dalt, szavalj egy verset, mutass be néhány bűvésztrükköt, de lassan járj, és talán nem fog követni.
EnglishEither you sing a song, or you're under arrest, Elvin and Ellie.
Vagy énekel egy dalt vagy le vannak tartóztatva, Elvin és Ellie.
English'And, if I reach number one, 'I promise to sing a song stark naked on TV on Christmas Eve.'
Ha első leszek a slágerlistán... megígérem, hogy anyaszült meztelenül éneklem el a dalt Karácsony este.
English`Or would you like the Mock Turtle to sing you a song?'
- Avagy netán jobb szeretnéd, ha az Ál-Teknőc dalolna neked valamit?
EnglishAnd then he started to sing-an endless, wordless song.
És hirtelen énekelni kezdett - egy végtelen, szótlan dalt.
EnglishA deep, sing-song Chinese half-chant closed the sentence.
Hosszú, monoton kínai mondókával zárta be a mondatot.
EnglishThe poor fellow was scared half to death, so he tried to sing a gay song in order to gain courage.
De mert még mindig erősen motozott benne a félsz, úgy próbált bátorságot önteni magába, hogy elkezdett dudorászni.
EnglishLoyse heard a sing- song chant, words she did not know.
Loyse dallamos szavakat hallott, de nem értette őket.
EnglishRamage, whose own kindly heart was broken, began to sing it a cradle song in a voice cracked and full of tears.
Mrs. Ramage jóságos szíve ugyancsak sajgott könnyektől reszelős hangon valami bölcsődalba kezdett.
EnglishBoys always sing that song when they want their own will.
- Minden gyerek ezt hajtogatja, ha akar valamit.
EnglishI will allow it to sing its own magnificent song!'
Hangot adok neki, hogy zenghesse nagyszerű énekét!"
EnglishHe spoke very fast in an excitable Welsh sing-song and he had a queer way of moving his arms to emphasise a point.'
Nagyon gyorsan, lobbanékony walesi kántálással hadart, és karját furcsán mozgatva hangsúlyozta a lényeget.

Hasonló fordítások a(z) "sing-song" szóra magyarul

song főnév
for a song határozószó
for an old song
love song főnév
topical song főnév
cover song főnév
Hungarian
drinking song főnév
Hungarian
convivial song főnév
Hungarian