Példamondatok a(z) "to simulate" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishNow, in the lab, we can simulate tumor angiogenesis represented here in a black bar.
Namost a laborban daganat angiogenezist szimuláltunk amit a fekete oszlop jelöl.
EnglishThis is a program I designed to simulate the effect of nuclear detonations on the core.
Ezt a programot én terveztem, hogy szemléltesse a nukleáris robbanás hatását a magon.
EnglishAnd what did you do with it but use your Satanic powers to simulate the actions of a good man!
És mit tettél sátáni hatalmaddal, mint hogy egy jó ember cselekedeteit majmoltad!
EnglishWe used to use this trick in the Army to simulate illness and avoid fatigues and route marches.'
A katonaságnál ezzel a trükkel bújtunk ki a szolgálatos a menetgyakorlatok alól.
EnglishSimulate flooding in the aft torpedo room... and emergency surface.
Szimuláljanak áradást a hátsó torpedó teremben... és a mentesítő zónában.
EnglishThe voice was just brittle enough to simulate a frightened man holding it together.
- Elég rekedtes volt a hangja, úgy csengett, mint egy rémült emberé, aki csak nehezen tartja magát.
EnglishYou couldn't really create this or simulate it in any other way.
Ezt nem lehetne létrehozni vagy szimulálni semmilyen más módon.
EnglishHe ached to get back to his full psychohistorical resources, to simulate this Sark case.
- Egy szektor-tábornok szükség esetén lezárathatja a hipernyilásokat, igaz? - kérdezte Dors a másik nőtől.
EnglishShould I continue as an outcast and sing on the rocks, or should I simulate the ways of the human race?
Elek tovább számkivetettként és énekelek a sziklán, vagy megpróbálom utánozni az emberek életét?
EnglishSimulate activation of the warhead, number-three missile.
Szimulálják a hármas rakétán lévő robbanófej aktiválását.
EnglishThere literally are only a handful of equations that you need to simulate the activity of the neocortex.
Szó szerint csak egy maréknyi egyenletre van szükség, hogy szimulálni tudjuk a neokortex tevékenységét.
EnglishI have personally designed this course... to simulate actual conditions one might encounter.... in the field.
Úgy terveztem ezt az akadálypályát, hogy a rendőri munkához szükséges képességeket felmérhessük vele.
EnglishStand by to simulate firing torpedo number eight.
Álljanak készen a nyolcas torpedó szimulált kilövésére.
EnglishIt would radiate the sound of an Ohio-class submarine, and was designed to simulate a damaged one.
A Maine harmadik vetőcsövében tárolt MOSS voltaképpen egy torpedó volt, robbanófej helyett zajgenerátorral felszerelve.
English(Applause) If you, as a matter of fact, put four marbles inside, you simulate the molecular structure of methane, CH4.
(Taps) Ha például beletesznek négy üveggolyót, szimulálhatják a metán -- CH4 -- molekuláris szerkezetét.
EnglishSimulate electrical failure, compartment four.
A négyes szakaszon szimuláljon elektromos hibát.
EnglishSimulate an electrical fire in the galley, please.
Szimuláljanak elektromos tűzet a konyhában.
EnglishYou simulate the universal man with total conviction!
EnglishThey simulate sang froid after accidents.
Baleset éri őket, s utána nem bírnak magukkal.
EnglishIt was Dr Crusher's idea to simulate the gill.

Szinonimák (angolul) a(z) simulation szóra:

simulation
simulated