angol-magyar fordítás erre a szóra: to simplify

EN

"to simplify" magyar fordítás

EN

to simplify {ige}

volume_up
Mr Brie's report on the stabilisation of Afghanistan over-simplifies what is a very complex situation on the ground.
Brie úr jelentése Afganisztán stabilizálásáról túlságosan leegyszerűsít egy olyan helyzetet, amely valójában nagyon is összetett.

Példamondatok a(z) "to simplify" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIn 2005, the European Commission undertook to simplify the common agricultural policy.
2005-ben az Európai Bizottság elindította a közös agrárpolitika egyszerűsítését.
EnglishFirstly, we must emphasise the efforts that have been made to simplify the procedure.
Először is, hangsúlyoznunk kell az eljárás egyszerűsítésére tett erőfeszítéseket.
EnglishIt will also simplify disputes between airport users and airport operators.
A repülőtér használók és a repülőtér működtetők közötti vitákat is leegyszerűsíti.
EnglishIt was intended to simplify the requirements and demands on manufacturers.
A gyártókkal szemben támasztott követelmények és igények egyszerűsítése volt a célja.
EnglishHopefully, the new legislation will simplify the current labelling rules.
Az új jogszabály remélhetőleg egyszerűsíteni fogja a jelenlegi címkézési szabályokat.
EnglishThis should be changed, and I stress: simplify and inform, but also monitor.
Ezen változtatni kell, és hangsúlyozom: egyszerűsítés és tájékoztatás, de ellenőrzés is.
EnglishBring these together wherever possible and actually start to simplify things, for once.
Egyesítsük őket, ahol lehetséges, kezdjük végre egyszerűsíteni a dolgokat.
EnglishIt is our plan to make an effort to simplify the rules for absorption.
Terveink szerint törekedni fogunk a felhasználási szabályok egyszerűsítésére.
EnglishI voted for this report because I support the need to simplify the CAP.
A jelentés mellett szavaztam, mivel támogatom a KAP egyszerűsítésének szükségességét.
EnglishWe must certainly persevere in our efforts to simplify the various fiscal systems.
Erőfeszítéseink során mindenesetre célul kell kitűzni az adózási rendszerek egyszerűsítését.
EnglishWell, it's a rather complex system, but let me try to explain it, maybe simplify it.
Nos, ez egy elég bonyolult rendszer, de hadd próbáljam elmagyarázni, talán leegyszerűsítve.
EnglishTherefore, much work needs to be done in order to further simplify the rules.
A szabályok további egyszerűsítése érdekében tehát sokat kell tenni.
EnglishProducts should be designed in such a way as to simplify recycling.
A termékeket úgy kell megtervezni, hogy újrahasznosításuk egyszerűbbé váljon.
EnglishCould there not be a way to simplify things for those who live in cross-border regions?
Nincs mód a dolgok egyszerűsítésére azok számára, akik határokon átnyúló régiókban élnek?
EnglishAs far as these are concerned, it is not up to the Commission to simplify.
Ezek vonatkozásában azonban nem a Bizottság feladata az egyszerűsítés.
EnglishWe consider it essential to simplify standards and achieve greater legal certainty.
Nagyon fontosnak tartjuk a szabályok egyszerűsítését és a nagyobb jogbiztonság megteremtését.
EnglishWe had wished to simplify things for you, but it is not possible.
Szerettük volna egyszerűsíteni a dolgokat az Önök számára, de erre most nincs mód.
EnglishIt will improve the efficiency and simplify decision-making processes.
Javítani fogja a döntéshozatali folyamatok hatékonyságát és egyszerűsíteni fogja azokat.
EnglishThese changes will simplify the expenditure justification procedure.
Ezek a változtatások egyszerűsíteni fogják a költségek igazolására vonatkozó eljárást.
EnglishThe first was to simplify the approval procedure for railway vehicles.
Az első a vasúti szerelvények engedélyezési eljárásának egyszerűsítése.