angol-magyar fordítás erre a szóra: simplicity

EN

"simplicity" magyar fordítás

EN

simplicity {főnév}

volume_up
Simplicity and brutality are synonymous in philosophy and in actions.
Az egyszerűség és a brutalitás rokonértelmű szavak a filozófiában és a cselekvésben.
It is Oriental in its simplicity, but we are Americans, Kilgore, and not Chinamen.
Az egyszerűsége keleties egyszerűség, mi azonban amerikaiak vagyunk, Kilgore, nem kínaiak.
For the sake of simplicity, let's skip the hypothet-icals, he said.
Az egyszerűség kedvéért mellőzzük a körülírásokat mondta Nicholas.

Példamondatok a(z) "simplicity" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThey just want to feel comfortable and to know that there is simplicity in the law.
Egyszerűen csak szeretnének kényelmesen hátradőlni, tudván, hogy a jog egyszerű.
EnglishAnd their youth and their simplicity and their innocence made a shield around them.
És ezeket a táltosokat pajzsként védte ifjúságuk, egyszerűségük, ártatlanságuk.
EnglishThe initial shock began to fade, and the simplicity ofTeddy's plan became clear.
Kezdeti riadalma enyhült, Teddy terve a maga egyszerűségében világossá vált.
EnglishThe first is the need for clarity and simplicity, the second is for security.
Az első az egyértelműség és az egyszerűség szükségessége, a második a biztonságé.
EnglishThere is the building in, and the concealed lighting and the expensive simplicity.
Kevesebb vagy semmi cikornya... rejtett világítás... költséges egyszerűség...
EnglishIn spite of the dictum of the White King, it is difficult to achieve simplicity.
Szerintem kétféleképpen közelíthető meg a Sárgaszínű Ló különös története.
EnglishI mean that you appear simple, and out of your simplicity comes a clever grasp.
Úgy értettem, hogy egyszerűnek látszol, és ebben az egyszerűségben rejlik éles értelmed.
EnglishLike all Holmes's reasoning the thing seemed simplicity itself when it was once explained.
Az egész magától értetődőnek tetszett, mint minden, amit Holmes elmagyarázott.
EnglishIt is Oriental in its simplicity, but we are Americans, Kilgore, and not Chinamen.
Az egyszerűsége keleties egyszerűség, mi azonban amerikaiak vagyunk, Kilgore, nem kínaiak.
EnglishSuch is the plan, the ordonation, in its marvel-ous simplicity and coherence.
Ez tehát a terv, az ordonation: ilyen bámulatosán egyszerű és koherens.
EnglishWe know you will address the question with intensity, yet in simplicity and truth.
Tudjuk, hogy te szenvedéllyel, de egyszerű és igaz szavakkal fogod megválaszolni a kérdést.
Englishhe said to me, with that near childlike simplicity he had evinced on the steps.
Gyere ide! szólt hozzám azzal a szinte gyermeki egyszerűséggel, mint a lépcsőn.
EnglishThere is little to be said for Nisby except his rustic simplicity.”
Nisbyről nem sokat lehet elmondani, csak azt, hogy meglehetősen egyszerű.
EnglishWhat Mandarax did in the medical field was simplicity itself, actually.
A Mandarax diagnosztika terén végzett tevékenysége tulajdonképpen pofonegyszerű volt.
EnglishSimplicity and brutality are synonymous in philosophy and in actions.
Az egyszerűség és a brutalitás rokonértelmű szavak a filozófiában és a cselekvésben.
EnglishI sneer at your callow simplicity, but I glory in your enterprise.
Gúnyos mosollyal figyelem éretlen egyenességét, de csodálom vállalkozó szellemét.
EnglishOn the contrary, I approached this question of motive with all the simplicity in the world.
Éppen ellenkezőleg az indíték kérdését a lehető legegyszerűbb módon közelítettem meg.
EnglishInstead of discovering greater complexity in their bodies, he found comparative simplicity.
Éppen ellenkezőleg: az emberek szervezete gyengébb, kevésbé tartós volt, mint az övé.
EnglishHe liked the look in her gray eyes; he liked the simplicity of her easy, languid gestures.
Tetszett szürke szemének pillantása, tetszett hanyag, bágyadt mozdulatainak egyszerűsége.
EnglishIn fact, you astound me because you admit to such extraordinary simplicity.
Engem ámulatba ejt, hogy így beismered rendkívüli egyszerűségedet.

Szinonimák (angolul) a(z) simplicity szóra:

simplicity