EN

silt {főnév}

volume_up
'If you want out, then go suffocate in the Sea of Silt for all I care.
- Ha el akartok menni, énfelőlem belefulladhattok az Iszap Tengerbe is, nem érdekel.
Everywhere in the silt forsaken stuff, offal and dregs, raised itself on queasy limbs and flapped and paddled toward her.
Az üledékben a szemét és az iszap ingatag végtagokat formált és a lány felé csapkodott.
Silts that lightened, thinned, then burst into a plume that swirled in the currents.
Az iszap fellazult, elvékonyodott, majd mintha felrobbant volna.

Példamondatok a(z) "silt" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English'If you want out, then go suffocate in the Sea of Silt for all I care.
- Ha el akartok menni, énfelőlem belefulladhattok az Iszap Tengerbe is, nem érdekel.
EnglishThere was the smell of dust, of mud, actually, of the deep river silt-but that was very faint.
Jelen volt még ugyan a por, a sár, a folyó iszapjának bűze is de már csak alig érezhetően.
EnglishNick, his wounds are covered with algae... his lungs are full... and there's silt under his fingernails.
Nick, a sebeit alga borítja... a tüdeje megtelt vízzel... és iszap van a körme alatt.
EnglishThe land about them was barren and dry, empty of trees and shade, thick with long grass and loose silt.
A táj puszta és száraz volt, fátlan és árnyéktalan, csupa sűrű fű és porhanyós omladék.
EnglishWith radiant amber eyes, the two cats watched him from about twenty feet away, dark blots on the pale silt.
A két macska, mint két sötét folt a halvány hordalékon, körülbelül húszlábnyi távolságból figyelte.
EnglishEverywhere in the silt forsaken stuff, offal and dregs, raised itself on queasy limbs and flapped and paddled toward her.
Az üledékben a szemét és az iszap ingatag végtagokat formált és a lány felé csapkodott.
EnglishThe demon raged, spun in a conflagration of brown silt, seeking the way out - only to find the tunnel mouth sealed.
A démon tombolt, barna iszapteste megfordult, hogy visszamenjen de a csatorna szája bezárult.
English'For me, a stream that leaves good silt on my land suffices, and I thank Bhumia, the God of the Home-stead.'
- Én megelégszem az olyan folyóval, mely jó iszapot hagy a földemen, és hálát adok érte Bhumiának, az ottani istennek.
EnglishThe realization that he was alone came to Buddy slowly, like a memory stirred up from the silt at the bottom of his brain.
Buddy csak lassan ébredt rá, hogy egyedül maradt, mintha agyának leülepedett emlékei keveredtek volna fel.
EnglishBrys Beddict stood on a landing three sten from the silt-laden flood and watched the up-thrust heads swimmine back and forth in the gloom.
Brys Beddikt háromlépésnyire állt a sártól a lépcsőn, és nézte a vízen mozgó kis fejeket a homályban.
English. . like silt and garbage and the poisons of industry gather in a great inland sea, until the sea becomes a great inland swamp.
Mint ahogy az ipar szemetei és mérgei is felgyűlnek a nagy szárazföldi tengerekben, míg azok mocsárrá nem változnak.
EnglishThere he simply waited, unable even to contemplate moving, his memories churning like a turgid, silt-swirled river.
Egyszerűen csak várt, magába roskadva, nem nézett semerre sem, kavargó gondolatai elárasztották, akár egy megáradt, iszapos folyó.
EnglishThe more perceptive among them quickly recognized it: the water had left the grass yellowed and dusted with dried silt.
A figyelmesebbek könnyedén felismerték a helyszínt: a tó elsárgította a fűszálakat, és üledékének kiszáradt porával szórta meg.
EnglishThe river had grown thin with age, too weak to do more than trickle through a narrow passage where the silt of centuries had all but closed its mouth.
A folyó vize egyre fogyott az évek múlásával, és már csak keskeny patakként csordogált keresztül a torkolatot csaknem eltorlaszoló évszázados iszaptömeg közepén.
EnglishThe silt was caused by runoff, Juanita knew, by erosion when the rain washed away the soil that the roots of the former majestic forest could no longer protect.
Juanita tisztában volt azzal, hogy a hordalékot az erózió okozza, mivel az eső elmossa a földet, melyet az egykor fenséges erdő gyökerei nem tudtak megvédeni többé.
EnglishThe graveyard stood on a barren hill that overlooked the shacks in the village of Cordoba and the silt-choked, mud-colored tributary of the once-magnificent Amazon River.
Egy kopár hegy tetején állt, melyről jól látszottak Cordoba falu kunyhói és a hordalékborított, sártól fojtogatott, valaha szebb napokat látott Amazonas folyó.
EnglishIt was Talen who found the grave, a low mound of brown-stained stones, partially covered by muddy silt which had accumulated over centuries of high water.
Talen volt az, aki végül megtalálta a sírt; alacsony halom volt barnásra színeződött kövekből, melyet az időnkénti magas vízállásnak köszönhetően nagyrészt iszapos üledék takart.
EnglishA thousand tributary streams flowed into it, each with its own load of silt and red Georgia clay, each one maybe carrying his ring with it to some unreachable destination.
Mindenünnen ezernyi mellékpatakocska csordogált belé, és hozta a maga üledékét, vörös georgiai iszapját, és talán valamelyik ismeretlen rendeltetéssel sodorja magával a gyűrűt.

Szinonimák (angolul) a(z) silt szóra:

silt
English