EN

signing {főnév}

volume_up
Interinstitutional Agreement on the Transparency Register (signing)
Intézményközi megállapodás az átláthatósági nyilvántartásról (aláírás)
Drawing up and signing cause a great deal of ambiguity.
A kidolgozás és az aláírás rengeteg félreérthetőséget okoz.
A ceremonial signing will also increase the document's visibility.
Az ünnepélyes keretek között történő aláírás is hozzájárul a dokumentum nyilvánosabbá tételéhez.

Példamondatok a(z) "signing" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThey'd call her when they knew anything, Takkata-Jim had said before signing off.
Majd hívják, ha tudnak valamit, mondta Takkata-Jim, mielőtt bontotta a vonalat.
EnglishThey do not provide consumers with enough information prior to signing contracts.
Nem adnak elégséges tájékoztatást a fogyasztóknak a szerződések aláírása előtt.
EnglishThis criterion must not be used as an argument against the signing of agreements.
Ezt a kritériumot nem lehet a megállapodások aláírása elleni érvként felhasználni.
EnglishThe signing of the Accession Treaty before the end of the year is being envisaged.
A várakozások szerint a csatlakozási szerződést az év végéig alá fogják írni.
English(RO) Congratulations on signing the agreements with the Republic of Moldova.
(RO) Gratulálok a Moldovai Köztársasággal megkötött megállapodások aláírásához.
EnglishYou should also specify a certificate to use for digitally signing your messages.
Meg kell adnia egy olyan tanúsítványt is, amellyel digitálisan aláírja az üzeneteit.
EnglishSigning of the Treaty of Nice. It comes into force on 1 February 2003.
Aláírják a Nizzai Szerződést. A szerződés 2003. február 1-jén lép hatályba.

EnglishI know it feels like you're signing a lot, but you'll be wealthy when this is done.
Tudom, úgy érzi, hogy egy kicsit sok az aláírás, de gazdag lesz amikor elkészülünk.
EnglishIt is also the reason for the increase in the signing of UN and ILO conventions.
Ez az oka annak, hogy nő az ENSZ- és az ILO-egyezmények aláírásának száma.
EnglishColleagues, we shall start with the signing of the Lex Citizens' initiative.
Kedves munkatársaim! A Lex Citizens kezdeményezés aláírásával kezdjük meg a munkát.
EnglishWould Minister Malmström like to take the floor before signing the legislative acts?
Malmström miniszter asszony, kíván-e felszólalni, mielőtt aláírjuk a jogi aktusokat?
EnglishToday, we are signing the beginning of the international death sentence for this regime.
Ma a kubai rezsim nemzetközi halálos ítéletéhez vezető állásfoglalást írunk alá.
EnglishThere will be enormous benefit to both Europe and Korea on the signing of this deal.
E megállapodás aláírása hatalmas előnyt jelent mind Európa, mind pedig Korea számára.
EnglishThe signing of a trade and investment agreement would be a major step forward.
A kereskedelmi és beruházási megállapodás aláírása is fontos lépés lenne.
EnglishDo you want to configure a certificate for digitally signing messages now?
Szeretné most beállítani az üzenetek digitális aláírására használandó tanúsítványt?
EnglishPlease look after the boy' - signing his name and regimental number in full.
Tessék a fiamnak gondját viselni", aztán aláírta nevét és az ezred számát.
EnglishIn that respect, the signing of EU readmission agreements represents a real challenge.
E tekintetben az uniós visszafogadási megállapodások aláírása valós kihívást jelent.
English(RO) We welcome the signing of the Nabucco project agreement on 13 July in Ankara.
(RO) Üdvözöljük a Nabucco projekt megállapodás július 13-án Ankarában történt aláírását.
EnglishThe Eurofederalists say that signing visa agreements is a European competence.
Az Euro-föderalisták azt mondják, hogy a vízum-megállapodások aláírása európai hatáskör.
EnglishPresident Clinton had managed to stop them from signing it for 10 years.
Clinton elnöknek 10 éven keresztül sikerült megakadályoznia a nyilatkozat aláírását.