angol-magyar fordítás erre a szóra: to sign off

EN

"to sign off" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "to sign off" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd Parliament is not leaving it up to the Heads of State and Government to 'sign off'.
A Parlament nem fogja hagyni, hogy az állam- és kormányfők legyenek az "aláírók”.
EnglishHis father ripped a Nigger sign off the Nigger mailbox, and he threw it into a ditch.
Az apja a nigger postaládáról letépte a nigger táblát, és bevágta az árokba.
EnglishAnd the sign-off with a Spanish name meant: This is serious and urgent.
A spanyol névaláírás azt jelentette, hogy komoly és sürgős ügyről van szó.
EnglishBevier took one look and then made the sign to ward off evil.
Bevier belenézett, és egy gonosz elleni szimbólumot rajzolt maga elé a levegőbe.
English01:34:33.54,01:34:38.31 You hate me dating Alyssa and you want me to sign off on this cartoon thing.
Rühelled a kapcsolatom Alyssával, És azt akarod, hogy csináljuk meg ezt a rajzfilm dolgot.
EnglishNumber one, I'm not sure myself whether to sign off on this or not.
- Ugyanazért, amiért nem kapott elismerést a szerződés miatt?
EnglishBut be warned: we will not just 'sign off' on any deal.
De figyelmeztetem Önöket: nem fogunk akármilyen megállapodást "aláírni”.
EnglishOkay, I'll sign off on this and fax it to the new caterer and we're done.
Oké, aláírom ezt és elfaxolom az új szervezőnek.
EnglishSee if you can work it out on your own after I sign off, okay?
Próbáld meg egyedül megoldani, ha én már kikapcsoltam, oké?
EnglishI understand that the Court of Auditors has declined to sign off the budget for the 14th time running.
Tudomásom szerint a Számvevőszék az egymást követően tizennégy alkalommal utasította el a költségvetés aláírását.
EnglishWe will vote on 6 May, and I strongly urge the Council not to sign off on an agreement before that date.
Május 6-án fogunk szavazni, és határozottan felszólítom a Tanácsot, hogy ezen időpont előtt ne írja alá a megállapodást.
EnglishThe No SMOKING sign went off.
EnglishFuller will never sign off on it.
EnglishWarGun made the sign to ward off evil, a peasant gesture that looked peculiar coming from a reigning monarch.
Wargun egy gonosz elleni szimbólumot rajzolt maga elé a levegőbe; a főként parasztok által használt mozdulatsor némiképp különösnek tűnt egy uralkodótól.
English-Can I have you sign off?
EnglishHe--- Sign off, Ben.
EnglishHe tried to be merciful to the detec-tives, and where there was some doubt he would sign off the deceased as an accidental or natural causes if he could.
Ha csak lehetett, kegyes volt a nyomozókhoz, kétely esetén legtöbbször balesetnek"-nek vagy természetesnek minősítette a halál okát.
EnglishThere is still substantial work to be done, but I hope that at the end of the month we can sign off on the remaining chapters in the Accession Conference.
Még tekintélyes munkát kell elvégezni, de remélem, hogy a hónap végen lezárhatjuk a csatlakozási konferencia fennmaradó fejezeteit.
EnglishSurely nobody in their right mind could sign off a transport schedule for horses from Romania to southern Italy that was due to last 24 hours?
Józan ésszel nyilván senki nem adná az aláírását egy olyan, Romániából Dél-Olaszországba tartó lószállítmányhoz, amely várhatóan 24 órát vesz igénybe?
EnglishWe will sign off and, while I fully support the objective of first-reading agreement, please be warned that it will not be at any price.
Ezt jelezni fogjuk, és habár teljes mértékben támogatom azt a célt, hogy az első olvasatban jussunk megállapodásra, figyelmeztetem Önöket, hogy arra bármilyen áron nem fog sor kerülni.

Hasonló fordítások a(z) "to sign off" szóra magyarul

sign főnév
off határozószó
off melléknév
to get off ige
Hungarian