angol-magyar fordítás erre a szóra: sightless

EN

"sightless" magyar fordítás

EN

sightless {melléknév}

volume_up
sightless (és: blind, dry, hooded, visionless)
The Druid led them steadily down the row of Sphinxes, his own eyes locked onto the cavern floor, his indomitable will fighting to hold the minds of his sightless charges.
A druida, a járat padlójára sütött szemmel, tántoríthatatlanul vezette át őket a Szfinxek között, rendíthetetlen akaraterejével uralkodva világtalan védenceinek tudatán.

Példamondatok a(z) "sightless" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt wasn't just darkness that kept him sightless, it was the room itself.
Nem csak a sötétség miatt fogta vissza a lélegzetét, a szoba maga késztette erre.
EnglishTheir fellows running right behind them tripped over the sightless, falling armsmen.
A mögöttük jövők megállni képtelenül taposták meg az elzuhanó testeket.
EnglishHis eyes were directed at the sky, unblinkingly and seemingly sightless.
Szeme az eget bámulta, rezzenéstelenül és a jelek szerint vakon.
EnglishSightless eyes and expressions twisted with fearful - faces seeing their own deaths - blind to his own presence
Szemgödrük üresen sötétlett, arcukra rettenetes kifejezés ült ki hiszen látták saját halálukat.
EnglishAnd how much better to look into the real eyes of his other self, even if they were flat and sightless now.
És mennyivel jobb, ha másik énjének valódi szemébe nézhetett, még ha azok laposak is voltak már és élettelenek.
EnglishHis fighter flew on for several minutes, its pilot sightless and bleeding, before crashing into the low mountains.
A pilóta vérzett és már semmit nem látott, a gép még néhány másodpercig lebegett, aztán becsapódott a hegyoldalba.
EnglishHis eyes were half open and sightless.
Szeme félig nyitva, fénytelenül meredt a semmibe.
EnglishHis mouth stopped moving; he lay on his side on the cot, sightless eyes staring at the blue uniforms in front of him.
A szája nem mozgott tovább; az oldalán feküdt a priccsen, és üres tekintettel bámulta az előőtte levőő kék egyenruhát.
EnglishTears fell from his sightless eyes for a long time as he knelt among the ashes in the street and the patient sun moved across the sky.
Sokáig hullottak könnyei az utat borító hamuban térdelve és a türelmes nap lassan mozdult tovább az égen.
EnglishHe also liked to look into their eyes, which seemed not sightless but gifted with a vision of the far place to which their souls had gone.
Szeretett a szemükbe nézni, amely nem tűnt vaknak, hanem mintha látnia adatott volna a távoli helyet, ahova lelkük távozott.
EnglishThe Druid led them steadily down the row of Sphinxes, his own eyes locked onto the cavern floor, his indomitable will fighting to hold the minds of his sightless charges.
A druida, a járat padlójára sütött szemmel, tántoríthatatlanul vezette át őket a Szfinxek között, rendíthetetlen akaraterejével uralkodva világtalan védenceinek tudatán.
EnglishAnd as he spoke he twitched away the pall covering the body, and Morgaine, all the strength in her body running out of her like water, saw Accolon's sightless eyes staring at the sky.
- És miközben beszélt, félrehúzta a testet takaró leplet, és Morgaine testéből vízként szaladt ki minden erő, amikor megpillantotta Accolon vakon az égre meredő szemét.

Szinonimák (angolul) a(z) sightless szóra:

sightless