EN

sight {főnév}

volume_up
Slaving the blaster cannon controls to follow his line of sight, he let loose a salvo of high-energy laser blasts.
A lézerlövegek vezérlését tekintet-követésre állította, és tüzet nyitott.
On one or two occasions he'd caught sight of himself in a casino bar mirror or in the glass of the cashier's booth, and met a hunted, hungry look.
Egy vagy két alkalommal meglátta magát a bár tükrében vagy a kassza üvegében, egy űzött éhes tekintet bámult vissza rá.
The Sight came easily; Viviane had said I was priestess-born.
A Látás könnyen megjött, hiszen ahogyan Viviane mondta, papnőtől születtem.
Had the Sight not wakened his eyes, he would have crossed it unaware.
Ha a Látás nem nyitotta volna fel a szemét, észrevétlenül átment volna rajta.
[00:23:13] Renounce the gift of sight and penefrate the corridor of shadows...
"Mondj le a látás öröméről, és sétálj végig az árnyak csarnokán...
As Pymfyd had asserted, Old Street continued in both directions, over the downs and out of sight.
Amint azt Pymfyd mondta, a Régi úton itt nem volt semmi látnivaló.
As they turned their backs on the stars and hastened toward the nearest doors that led into the palace, another sight made them all pause and stare in silence once more.
Ahogy mindhárman a lépcső felé fordultak és felsiettek azokon a kastély egyik bejárati ajtajához, újabb látnivaló késztette megállásra őket.

Példamondatok a(z) "sight" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd sight of Ned, looking so white and lost behind the oversized steering wheel.
És Nedét, aki olyan sápadtnak és elveszettnek tűnt a túlméretezett volán mögött.
EnglishNow she wanted to see him suffer, and she couldn't take her eyes off the sight.
Jo-Beth látni akarta, hogyan szenved, és képtelen volt elfordítani a tekintetét.
EnglishHer mind's eye lost sight of the gymnasium doors and some of them almost got out.
Képzeletében elhalványultak a tornatermi ajtók, néhányan majdnem ki is jutottak.
English'Sometimes we lose sight of the real person lying behind the state robes, Stragen.
Néha hajlamosak vagyunk elfeledkezni a királyi palást mögötti emberről, Stragen.
EnglishThere are two basic types of night-sight, the infrared scope and the intensifier.
Az éjszakai irányzékoknak két alaptípusa van, az infravörös és a fénysokszorozós.
EnglishHe had a peculiarly pensive look that did not alter as he caught sight of Shea.
A tolvaj furcsa, töprengő pillantása akkor sem változott, amikor észrevette Sheát.
EnglishAs she stepped out into the corridor her peripheral vision caught sight of Boone.
Óvatosan kilépegetett a szobából, nagyokat nyelt, hogy elfojtsa a hányingerét.
EnglishFrom riot after riot, he'd torn me and dragged me out of the sight of mortal eyes.
- Egyik botrányból a másik után mentett ki, tüntetett el a halandó szemek elől.
EnglishAnd you have the Second Sight, as welland that is a gift both precious and perilous.
És neked van második látásod is, ami értékes, de ugyanakkor veszedelmes ajándék.
EnglishThat brought him a precious second to sight on the third and last of the enemy.
Az így nyert értékes másodpercben harmadik, utolsó ellenfelét is gondjaiba vehette.
EnglishThe innkeeper watched her march out of sight, hoping no ill would befall her.
A fogadósnő figyelte, amíg el nem tűnt a láthatáron, remélve, hogy nem éri baj.
EnglishThe house was out of sight, and Mark turned around and sat straight in the seat.
A ház már látótávolságon kívül volt, Mark visszafordult és elhelyezkedett az ülésen.
English$he's one of the girls I've seen aboutI know her Vaguely by sight, but that's all.
Láttam egyszer-kétszer, mint a környékbeli gyerekeket általában, de ez minden.
EnglishThen Lucia suddenly caught sight of Poirot and went to him with outstretched hands.
- Monsieur Poirot - mondta -, nem is tudom, hogy köszönjem meg, amit értünk tett.
EnglishHe's dead, Flardryn said bitterly, watching the masked elf slump down out of sight.
- Meghalt. - mondta Flardryn keserűen és még látta összerogyni a maszkos elfet.
EnglishBeyond it, the station wagon came rapidly into sight at the top of the wooded hill.
A kerítés nyitott kapuja jobbra volt tőle, és látta a gyorsan közeledő furgont.
EnglishHe found himself a bed out of sight between two graves and laid his head down.
Talált magának egy fekvőhelyet két sír közt egy félreeső részen, és lefeküdt.
EnglishShe was too astonished, and appalled, at the sight that filled the sky behind her.
Túlságosan megdöbbent és elszörnyedt a látványon, amely betöltötte mögötte az eget.
EnglishNone of them are going to worry much if you drop out of sight for a week or ten days.
Egyiküknek sem okoz álmatlan éjszakát, ha nyolc-tíz napra eltűnsz a szemük elől.
EnglishThey watched until the car was out of sight, headed down the eastern slope.
Nézték, amint a kocsi lassan leereszkedik a keleti lejtőn, és eltűnik szem elől.

Szinonimák (angolul) a(z) sight szóra:

sight