EN

sifting {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "sifting" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAs he trudged into the meadow, Mulder's mind raced ahead, sifting the possibilities.
Miközben kilépett a tisztásra, Mulder fejében egymást kergették a gondolatok.
EnglishCitizens are then faced with the problem of sifting through information.
Utóbbi esetekben a polgárok maguk kényszerülnek az információk megszűrésére.
Englishshe asked, separating a cigarette-paper from the packet, sifting tobacco into it.
Az meg ki? kérdezte Effie, letépett egyet a papírcsomóból, és dohányt szórt bele.
EnglishBehind the Afghans, the Russians were sifting through the wreckage of the An-26.
Az afgánok után az oroszok rostálták át az An-26-os roncsait.
EnglishShe sat thoughtfully sifting pebbles through her fingers for a moment.
Egy pillanatig elgondolkodva ült, kavicsokat szitált az ujjai között.
EnglishHe lay where he was for a moment, panting and looking up into a sifting, falling net of snow.
Feküdt egy darabig, lihegett, és bámulta a hópelyhek hullámzó hálóját.
EnglishAnd with that his formidable mind started sifting through ideas.
Mary Pat most már biztos lehetett benne, hogy a férje alaposan meg fogja rágni a dolgokat.
EnglishIf the structures group was still sifting the wreckage eight months after the crash .
- Ha a műszakiak a szerencsétlenség után nyolc hónappal még mindig a roncsokat vizsgálgatták, akkor...
EnglishSpending all that time down in the cellar, sifting through those old papers, all that old history.
Rengeteg időt töltöttél a pincében , olvasgattad azokat a régi papírokat, azt a sok régi történetet.
EnglishSweeping sand from the ceiling, sifting rice, washingsuch work had already become his major daily occupations.
A padlásról lesöpörni a homokot, rizst rostálgatni - mindez a mindennapos feladatává lett.
EnglishDeck took the call at the office, where I was sifting through an impenetrable web of insurance documents.
Deck az irodában fogadta a hívást, ahol én éppen a biztosítási dokumentumok áthatolhatatlan hálójában vergődtem.
EnglishSifting, sifting back over me was the same feeling I had in Troy, when the crowd broke and surrounded him.
Kezdett rajtam megint eluralkodni az, amit már Troyban éreztem, amikor a tömeg odarohant a taghoz és körülfogta.
EnglishBeech and Yarber began sifting through its contents while Argrow, their new client, watched with feigned interest.
Beech és Yarber keresgélni kezdtek a papírhalomban, miközben új ügyfelük, Argrow nagy érdeklődést tanúsított.
EnglishTwo employees, both Nerek, sifting sewage.
Két nerek munkása a szemetet szedte ki a vízből.
EnglishThe second was the man who had overseen the team division responsible for sifting the wreckage for metallurgical evidence.
Az a férfi, akit másodikként hívott, a repülőgép fémből készült részeinek átvizsgálását végző teamet irányította.
EnglishThis idea caused a feeling of sorrow so deep that it felt like invisible fingers working ruthlessly inside her, sifting and winnowing her guts.
A gondolatra olyan mélységes szomorúság fogta el, mintha láthatatlan ujjak marcangolnák a beleit.
EnglishWhile I was breaking the record underwater for the first time, she was sifting through my Blackberry, checking all my messages.
Mialatt én rekordot döntöttem a víz alatt első alkalommal, ő a mobilommal foglalkozott, és elolvasta az összes üzenetem.
EnglishMist began to gather on the valley floor, sifting through the trees as the day grew hot and the cool of the night turned to steam.
Az idő melegedett, az elgőzölgő éjszakai hidegség lecsapódott a völgy fenekén, a pára ide-oda kígyózott a fák között.
English'Most of them would come by underground,' she said, glancing round at the blimp tree and then up at the ruby light sifting through the ground trees.
A legtöbben kéregalattival jönnek magyarázta, és felpillantott a rubinpiros ellenfényben dereng fára.
EnglishHe sat dazedly for a few moments, sifting through feelings while the sleep images unraveled and drifted away, out of grasp.
Pár pillanatig hökkenten üldögélt, különféle érzések kavarogtak benne, míg aztán az álombéli képek tovalebbentek, s szertefoszlottak végleg.

Szinonimák (angolul) a(z) sifting szóra:

sifting