angol-magyar fordítás erre a szóra: siege

EN

"siege" magyar fordítás

HU
EN

siege {főnév}

volume_up
This is a population that has been under siege for a very long time.
Olyan lakosságról van szó, amelyet nagyon régóta ostrom sújt.
The castle itself looked battered as though after a long siege.
A kastély maga viharvert volt, mint egy hosszú ostrom után.
during the siege, My Queen,' he said to Ehlana in a neutral tone.
Az ostrom során megsérült az eléniai követség, királynőm mondta Ehlanának semleges hangon.

Példamondatok a(z) "siege" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIs it our fate, then, to suffer beneath the siege of all that can never be known?
Az lenne hát a sorsunk, hogy folyton ostromoljon minket mindaz, amit nem tudhatunk?
EnglishWe left the citadel intact only because we had brought no siege engines.
Csak azért hagytuk egyben a citadellát, mert nem hoztunk magunkkal ostromgépeket.
EnglishThe impaled siege vehicle spun about roaring with a burst of engine power.
A sugárágyúk minden irányban tüzeltek, fákat döntöttek ki, leperzselték a lombokat.
EnglishWe bring little provision, for we rode forth to open battle, not to a siege.'
Mi élelmet alig hoztunk, mert nyílt csatára lovagoltunk ki, s ostromra nem készültünk.
EnglishI need something to do to take the taste of that siege out of my mouth anyway.
Egyébként is tennem kell valamit, hogy kimenjen a számból az ostrom íze.
EnglishIf the Letherü choose to make a stand at Fent Reach, it will be a short siege.
Ha a letherek úgy döntenek, hogy a Felső Erődnél állnak meg, rövid ostromra számíthatunk.
EnglishHe'll probably fall back on fairly standard siege tactics,' Abriel replied.
Valószínűleg megpróbálkozik a hagyományos ostromtaktikával felelte az arciai preceptor.
EnglishI experienced the siege of Sarajevo and was in the war in Bosnia for years.
Én átéltem Szarajevó ostromát, évekig benne éltem a boszniai háborúban.
EnglishBut we never thought we would go there like this, in haste and almost under siege.
De azt sosem gondoltuk volna, hogy így kell odamennünk, lóhalálában, szinte ostromállapotban.
EnglishThere have been many Guardians of the Siege÷only a few of them have used it for them- selves.
Sokan őrizték az Ostromkövet... és közülük csak nagyon kevesen használták maguk is.
EnglishI'm glad you don't have to construct your own siege engines, Sparhawk,' Kurik observed sourly.
Örülök, hogy nem ostromgépeket tervezel, Sparhawk jegyezte meg Kurik komoran.
English'What's to prevent Gerrich from coming back and continuing the siege?'
Mi akadályozza meg Gerrichet, hogy visszatérjen és folytassa az ostromot?
EnglishBremen turned toward the line of siege machines and placed the boy in front of him.
Bremen az ostromgépek sora felé fordult és maga elé húzta a fiút.
EnglishBut in Cornwall there was another stone of power÷the Siege Perilous.
Cornwallban azonban volt egy másik hatalmas kő is... a Veszélyes Ostromkő.
EnglishMost likely he'll settle down and let his siege engines pound us for a while.
Ha jól sejtem, felhagy a támadásokkal, és egy ideig csak az ostromgépekkel fog minket puhítani.
English'The church soldiers have been under siege , and that sort of thing wears down men's spirits.
Az egyházi katonák hosszú ostromon vannak túl, és ez károsan hat egy harcos szellemére.
EnglishThey brought up their siege towers and catapults and set them in place at the valley entrance.
Magukkal hozták ostromgépeiket, katapultjaikat és felállították őket a völgy szájában.
EnglishThat's for the benefit of the Patriarchs who've been hiding in cellars since the siege began.
Ez lesz a legmegfelelőbb időpont arra, hogy meghallgassunk néhány tanút.
EnglishNobody worries about a leaky pot when his house is under siege.'
Senki nem aggódik a lyukas edényei miatt, amikor éppen a házát ostromolják.
EnglishIt would need siege machinery such as would take weeks to assemble.
Olyan harci gépekre lenne szükségük, amiket hetekbe telik összeszerelni.

Szinonimák (angolul) a(z) siege szóra:

siege