angol-magyar fordítás erre a szóra: side issue

EN

"side issue" magyar fordítás

EN

side issue {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "side issue" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishOf course, it was the forces of light that had to run and hide, but that was a side issue.
De nem baj, még nincs veszve minden, mert ez az átkos állapot nem tarthat örökké.
EnglishThe great debate surrounding this report is a side issue to its motivation.
Az e jelentés körüli kiváló vita motivációjának mellékterméke.
EnglishWhether or not lul Keally was really guilty of anything was a side issue for the I-HI executive.
Az, hogy Ed Kealty valóban bűnös-e bármiben is, az mellékes volt az FBI-vezető számára.
EnglishI am interested not in the declarative, departmental side of the issue, but merely the practical side.
A kérdés deklaratív, igazgatási része nem érdekel, csak a gyakorlati.
EnglishThat is one side of the issue, but the other side is that it is also dangerous on an international level.
Másrészt pedig nemzetközi szinten is veszélyt jelent.
EnglishNaturally, we are on your side on this issue.
Ebben a kérdésben természetesen egyetértünk önnel.
EnglishParliament will be on your side on this issue.
A Parlament támogatja Önt ebben a kérdésben.
EnglishOn the other hand, we must be careful not to get side-tracked because this issue has nothing to do with this report.
Másrészről ügyelnünk kell arra, hogy ne tévedjünk mellékvágányra, mert ennek a kérdésnek semmi köze ehhez a jelentéshez.
English'This side issue is best left to a separate committee of Christian clerics,' Cardinal D'Antonio finally allowed himself to say.
- Ami a római katolikus egyházat illeti, ezennel ünnepélyesen megígérem, hogy részünkről vége a széthúzásnak!
EnglishBut that was a side issue.
EnglishIs it not time to make the transatlantic market a major part of trade development, rather than putting it to one side as a regulatory issue?
Vajon nincs itt az ideje, hogy a transzatlanti piacot a kereskedelemfejlesztés fontosabb területévé tegyük, inkább, minthogy félretegyük, mint szabályozási kérdést?
EnglishIt is also a fact that the negotiations on the pipeline have been politicised to such an extent that there is a danger of the matter itself remaining a side-issue.
Az is tény, hogy a vezetékről folyó tárgyalások oly mértékben politikai jellegűvé váltak, hogy fennáll a veszély, hogy maga a kérdés mellékes marad.
EnglishThat might have generated a snort, since this was the standard-issue police side arm, but quite a few had found their way into the Russian underworld.
Noha ez volt a rendszeresített rendőrségi oldalfegyver, a megállapítás egyik nyomozót sem lepte meg, mert tudták, hogy nem egy ilyen fegyver alvilági kézben volt.
English. - (IT) Madam President, ladies and gentlemen, we will abstain on this resolution, especially in view of the way the Kurdish issue is side-stepped.
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. - (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, tartózkodunk e határozat esetében, és mindenekelőtt azért, mert a kurd kérdés nem kapott kellő figyelmet.