angol-magyar fordítás erre a szóra: side by side

EN

"side by side" magyar fordítás

EN

side by side {határozószó}

volume_up
side by side (és: abreast)
They stood before the urinals, side by side, and stared at the graffiti.
Megálltak a vizeldében egymás mellett, és a falfeliratokat kezdték bámulni.
They walked on side by side, suddenly shy with each other.
Félszegség támadt bennük egymás iránt, úgy baktattak tovább egymás mellett.
Cavanaugh and Bellson sat side by side on the floor of the trailer.
Cavanaugh és Bellson egymás mellett ültek a lakókocsi padlóján.
side by side (és: abreast)
But side by side with this went a contradictory trait - a strong sense of justice.
Ezzel párhuzamosan azonban egy ellentétes tulajdonság is kifejlődött bennem az erős igazságérzet.
Can somebody explain to me how this law can exist side by side with the fundamental and human rights so cherished by this European Union?
Elmagyarázná nekem valaki, hogyan létezhet ez a jogrend párhuzamosan az Európai Unió által annyira dédelgetett alapvető jogokkal és emberi jogokkal?
There were areas where the institutions of local government remained almost untouched, and others where they existed side by side with revolutionary committees.
Voltak körzetek, ahol a helyi kormányzati intézmények szinte érintetlenek maradtak, másutt pedig a forradalmi bizottságokkal párhuzamosan működtek.
I doubt not that the Saxons find them four times as fearsome when they fight side by side.
Nem csodálom, hogy a szászok négyszeresen veszélyesnek találják őket, amikor egymás oldalán küzdenek.
May we always fight side by side and not as foemen, Handsome, he said, and returned to the King.
- Adja Isten, hogy mindig egymás oldalán küzdjünk, s ne ellenségként, Gavallér - mondta, és visszament a királyhoz.

Példamondatok a(z) "side by side" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishEvelyn Hillingdon and Miss Marple stood side by side looking down at the dead girl.
Evelyn Hillingdon és Miss Marple egymás mellett állt, és nézte a halott asszonyt.
EnglishShe put so much meaning into the statement that I shook my head from side to side.
Olyan jelentőségteljesen mondta szavait, hogy csak ingatni tudtam a fejemet.
English♫ We’ll survive side by side, should have signed with Verve instead of Sony.
♫ Túléljük, egymás mellett, a Verve-vel kellet volna aláírnom a Sony helyett.
EnglishVisbhume seemed extraordinarily alert, and looked back and forth, from side to side.
Visbhume különösen ébernek tűnt; állandóan forgolódott, jobbra-balra nézett.
EnglishHe looked up and smiled, a slow smile that creased his wooden face from side to side.
A férfi felnézett, és elmosolyodott, s ettől ezer ránc szántotta végig merev arcát.
EnglishFar across the plain walked side by side four men, made small by the distance.
Messze a síkságon négy ember haladt egymás mellett, a távolból kicsinyeknek látszottak.
EnglishTwo cones of incense ash stood side by side on a small brass tray on the bureau.
Az íróasztalon, kis réztálcán két kupac tömjénhamu állt egymás mellett.
EnglishA fighter can be flying side-by-side with the Megafortress and he'll never see it.
Nyugodtan elhúzhat egy Megafortress mellett, és az nem fogja észrevenni.
EnglishAnd they stood there, side by side, until, perfectly timed, their flows were done.
És ott álltak egymás mellett, míg tökéletes időzítéssel meg nem indult szükségük sugara.
EnglishCully's loosened sword clacked in its sheath as he turned from side to side.
- Cully meglazított kardja megcsörrent a hüvelyében, ahogy hátrafordult.
EnglishThey can be side by side, but not in the same place unless you move one of them first.
Egymás mellett lehetnek, de egyazon helyen nem, hacsak el nem veszed onnan az egyiket.
EnglishThey stood side by side, these comely creatures, the one in rags, the other in splendor.
Egymás mellett állt a két szépség, az egyik rongyokban, a másik ragyogásban.
EnglishWe started out the next morning side by side, Heinz on my bicycle, me on his motorcycle.
Kettesben indultunk útnak másnap reggel, Heinz az én kerékpáromon, én az ő motorján.
EnglishThey stood before the urinals, side by side, and stared at the graffiti.
Megálltak a vizeldében egymás mellett, és a falfeliratokat kezdték bámulni.
EnglishThe wind howled around the van, actually making it rock a little from side to side.
A szél körbebömbölte a mikrobuszt, a szó szoros értelmében meghintáztatva az egész kocsit.
EnglishCurious, he looked over and saw the bodyguard standing side-by-side with Fishface.
Kíváncsian a testőrre pillantott, és észrevette, hogy Halarcú közvetlenül ott áll mellette.
EnglishI watched them idly as they went out side by side into the sun-splintered street.
Elnéztem őket, ahogy egymás mellett kiléptek a napszilánkos utcára.
EnglishThe lower hall had a door at each end and two in the middle side by side.
Az alagsori hall mindkét végén volt egy-egy ajtó, a középen meg két ajtó egymás mellett.
EnglishAs he'd hoped, the swordmaster and Thelorn stood side by side at the bar.
Ahogy sejtette; a kardmester és Thelorn egymás mellett álltak a pultnál.
EnglishHe rode slouched forward, eyes flickering constantly from side to side.
Előre hajolva lovagolt; szeme fáradhatatlanul pásztázta az út két oldalát.

Szinonimák (angolul) a(z) side by side szóra:

side by side